Artikkel

Driftsrisikoer i et trykkøkningssystem

Dårlig kontroll over trykkøkningen kan skade pumper og føre til at rør lekker. Over tid kan dette resultere i for høyt vannforbruk, økte kostnader og til og med innendørs oversvømmelse. Men det finnes en måte å ta kontroll og unngå disse risikoene på i et trykkøkningssystem - SCALA-pumpene.

Se videoen og finn ut hvordan du kan unngå disse driftsrisikoene i et trykkøkningssystem til boligerDriftsrisikoer i et trykkøkningssystem

Trykkøkningspumper er ikke laget for å kjøre uten vann. Hvis vanntanken går tom eller hvis vann som leveres fra hovednettverket, er utilstrekkelig, kan det føre til at pumpen går uten vann, noe som sannsynligvis vil føre til at den overopphetes og til slutt blir ødelagt.

Vannlekkasjer fra rør i systemet kan forårsake skade i boligen og i verste tilfelle føre til innendørs oversvømmelse. Selv et lekk toalett eller en dryppende hagekran kan bruke en betydelig mengde vann og redusere pumpens levetid hvis det ikke blir oppdaget. Dette kan skape økte kostnader for huseiere både i reparasjoner på eiendommen og omfattende vannregninger.En pumpe konstruert av intelligent design

En trykkøkningspumpe som kan oppdage disse driftsrisikoene, kan også reagere for å unngå dem. SCALA1 og SCALA2 er laget for å beskytte trykkøkningssystemet, og de har flere beskyttelsesfunksjoner som kan sees på betjeningspanelet (SCALA2) og i GO Remote-appen (SCALA1) som alarmer. Disse alarmene indikerer ikke nødvendigvis at pumpen er skadet. I de fleste tilfeller varsler de brukeren om et problem i systemet som krever tiltak. For eksempel kan tørrkjøringsalarmen indikere utilstrekkelig vannforsyning uten at pumpen tørrkjører. Dette gjør at problemer kan håndteres før de forårsaker skade.

Innebygde beskyttelsesfunksjoner på SCALA-pumper:

  • Antisyklusdrift: Deaktiverer pumpen hvis den oppdager tegn på en mindre lekkasje i systemet eller en kran som ikke er helt lukket.
  • Tørrkjøringsbeskyttelse: Deaktiverer pumpen og varsler brukeren om mangel på vann i installasjonen for å hindre skade på pumpen.
  • Maksimal driftstid: Deaktiverer pumpen etter en angitt tid, noe som reduserer risikoen for lekkasje når du kjører husholdningsapparater. For SCALA1 kan tidsperioden justeres via Grundfos GO REMOTE.

Med en SCALA-pumpe får du innebygde funksjoner som sikrer optimal driftssikkerhet og komfort i hele hjemmet, noe som sparer penger på vannoverforbruk og hindrer skade på eiendommen. Det er pumpen konstruert av intelligent design.