Opplæring og kurs

VANNET VÅRT ER UNDER PRESS

Økende urbanisering og vår moderne måte å leve på, stiller store krav til vannforsyningen. På toppen av dette utfordrer også en kombinasjon av vannforurensning, lekkasjer og overforbruk vår tilgang til trygt og rent vann. Med intelligente løsninger kan vi gjøre en endring.

Løsninger for byer

Over hele verden ekspanderer byene raskt, og derfor øker etterspørselen etter vann, og samtidig er det mange av de samme byene som går tom for drikkevann. Til tross for dette, fortsetter vi å kaste bort tilgjengelige ressurser. Byer mister opptil 60% av alt pumpet vann på grunn av dårlige vannnettverk. Intelligente vannløsninger kan redusere tap som dette drastisk.

Løsninger for industribransjen

Til tross for økende krav til vann og energi, fortsetter vi å forurense de tilgjengelige ressursene. Hele 80% av alt avløpsvann returnerer til naturen uten å bli behandlet på riktig måte. Men hvis vi begynte å bruke det samme vannet mer enn én gang, med implementeringen av intelligente vannløsninger, kan vi endre dette drastisk.

Løsninger for bygninger

Økende urbanisering bidrar til at betydelige mengder energi brukes - det globale kjølebehovet alene er doblet på mindre enn 20 år. Denne veksten i energiforbruk er en stor drivkraft for klimaendringene. Det er mange intelligente løsninger tilgjengelig; med mer energieffektive pumpeløsninger, kan vi redusere CO2-utslippene samtidig som vi optimaliserer energi.

Ta vare på #ForOurWater

Overalt øker vannutfordringene. Det er på tide med en endring i tankegangen på tvers av alle samfunnsnivåer: fra politikk og industri, til byer og menneskene som bor der. Hjelp oss å løse verdens vannutfordringer. For når alt kommer til alt, tilhører vannet oss alle. Vi må ta vare på vannet vårt. #ForOurWater

Grundfos' ambisjon

Det er vår ambisjon å bidra til å løse verdens vann- og klimautfordringer og forbedre livskvaliteten for mennesker.

Trygt vann

Innen 2030 har vi som mål å ha bidratt til å gi trygt håndtert drikkevann til 300 millioner mennesker i nød.

Vanneffektivitet

Gjennom vanneffektivitet og vannbehandling planlegger vi å ha spart forbruket på 50 milliarder m3 ferskvann.

Mot klimapositivitet

Innen 2025 ønsker vi å ha redusert vårt eget CO2-utslipp med 50% (sammenlignet med 2008), og i 2030 ønsker vi å være 100% klimapositive.

"Verden er full av problemer som kan løses på en bedre måte."

- Poul Due Jensen, grunnleggeren av Grundfos

I 1945 oppfant Poul Due Jensen en pumpe for å utgjøre en forskjell. En generasjon senere, i 1973, satte sønnen Niels Due Jensen en ny bærekraftig agenda og bestemte at hver nye Grundfos-pumpe måtte være 10% mer energieffektiv enn den forrige. Siden den gang har våre ambisjoner bygd på Grundfos-arven - å gå utover næringslivet og bruke vår vannhåndteringskompetanse til å håndtere og løse globale vannutfordringer.

Vil du vite mer?

Den eneste måten å gjøre en endring på, er å handle. Nedenfor ser du noen ressurser for videre læring, inkludert suksesshistorier fra hele verden, en oversikt over våre nåværende løsninger og informasjon om globale partnerskap og toppmøter om vannutfordringer.