Case

En uppgradering av pumpsystemet hjälper den brittiska läskedryckstillverkaren Britvic att öka produktionen och uppnå energibesparingar på 374 420 GBP

Den tidskänsliga installationen under natten och driftsättningen av en avancerad anpassad nyckelfärdig lösning med fyra tryckstegringssatser resulterade i en produktionsökning för Britvic, vilket stödjer företagets tillväxtplaner. Systemuppgraderingen uppnådde också en minskning av spillvatten och energiförbrukning, där det minskade koldioxidavtrycket stödjer företagets hållbarhetsagenda.

En förbättring av vårt kylsystem innebär att det kylda dryckesvattnet som levereras till produktionen förblir svalare, vilket leder till snabbare produktion och bättre resultat.
Calvin Winch, ingenjör, Operations Development Storbritannien och Irland, Britvic

Britvic är ett internationellt läskedrycksföretag med lång historia och kulturarv. Det grundades i England på 1930-talet och har vuxit till en global organisation med 37 välkända varumärken som säljs i över 100 länder. Företaget kombinerar sin egen portfölj med ledande varumärken som omfattar Fruit Shoot, Robinsons, Tango, J2O, London Essence, Teisseire och MiWadi med PepsiCo-varumärken som Pepsi, 7UP och Lipton Ice Tea, som Britvic producerar och säljer i Storbritannien och Irland under exklusiva PepsiCo-avtal.

Inför en ökad efterfrågan på läskedrycker och hög energiförbrukning för att flytta det vatten som krävs för deras läskedrycksproduktion, vände sig Britvic till Grundfos för att titta på alternativ för att öka produktionen och minska energiförbrukningen i anläggningen i Rugby, Storbritannien.

Britvic var ute efter att stödja sin hållbarhetsagenda med fokus på strategin ”Healthier People, Healthier Planet”, där företaget har åtagit sig att skapa en bättre morgondag och genomföra snabba åtgärder för de hälso- och miljöutmaningar som vi för närvarande står inför på global nivå. Britvic har integrerat FN:s globala mål för hållbar utveckling fullt ut i denna strategi och anpassat sina egna mål till dessa hållbarhetsmål. Det var viktigt för Britvic att välja en leverantör som inte bara stödjer denna ambition utan också lever för dem. Grundfos, med sin egen ambition att bidra till FN:s hållbara utvecklingsmål nr 6 Rent vatten och sanitet och nr 13 Bekämpa klimatförändringarna, var den perfekta matchningen.

”En förbättring av vårt kylsystem innebär att det kylda dryckesvattnet som levereras till produktionen förblir svalare, vilket leder till snabbare produktion och bättre resultat.”

”Vi tittade specifikt på att skaffa en pumplösning som hjälper oss att uppfylla våra hållbarhetsmål genom att minska spillvattnet och energiförbrukningen, vilket resulterar i ett minskat koldioxidavtryck och förbättrad vatteneffektivitet”, säger Calvin Winch, ingenjör, Operations Development Storbritannien och Irland, Britvic.

Britvic är ett internationellt läskedrycksföretag med lång historia och kulturarv, som har vuxit till en global organisation med 37 välkända varumärken som säljs i över 100 länder.

 

SITUATIONEN

Vatten är avgörande för Britvics produktionsprocesser och används i stor utsträckning i hela dess värdekedja. En del av detta omfattar uppvärmning och kylning av vatten vid fabriken i Rugby – en process som ger möjlighet att utforska alternativa sätt att hantera Britvics vattenanvändning och skydda denna viktiga resurs.

”Eftersom vi har ett utmärkt samarbete med Britvic innebar det att vi bara genom att tillbringa tid på plats med att arbeta tillsammans med deras personal kunde identifiera möjliga produktionsförbättringar. Detta gjorde det möjligt för oss att ge råd till Britvic och arbeta med dem mot en optimerad, skräddarsydd lösning”, säger Mark Bennett, nationell affärsutvecklingschef för slutanvändarindustrin på Grundfos. ”För en systemuppgradering rekommenderar jag starkt vårt avancerade digitala erbjudande Grundfos iSOLUTIONS, som använder intelligenta pumpar, molnanslutning och digitala tjänster. Tillsammans möjliggör de realtidsövervakning, fjärrstyrning, förutsägelser av fel och systemoptimering som hjälper till att nå den prestandanivå som krävs i en krävande tillverkningsanläggning.” 

Grundfos utförde en Energy Check Advanced för att mäta den faktiska energiförbrukningen i systemet. Detta är inte bara en ”typskyltskontroll” av effektiviteten. Sensorer placeras i systemet för att få realtidsdata från den befintliga installationen, vilket hjälper operatörerna att hitta potentiella energibesparingar i sina pumpar.

De beprövade och validerade mätningarna hjälper Britvic att stödja sin strategi ”Healthier People, Healthier Planet” och fokusera på minskning av energi- och koldioxidutsläpp med hjälp av vetenskapligt baserade Scope 1–3-mål för att uppnå en hållbar leveranskedja.

De fyra Hydro MPC-E-tryckstegringssatserna med Grundfos CR-pumpar

 

GRUNDFOS LÖSNING: SPECIALBYGGDA TRYCKSTEGRINGSSATSER MED GRUNDFOS ISOLUTIONS

Grundfos lösning: specialbyggda tryckstegringssatser med Grundfos iSOLUTIONS

För att uppnå dessa dubbla mål var den rekommenderade Grundfos-lösningen ett fullständigt nyckelfärdigt projekt bestående av fyra Grundfos Hydro MPC-E-tryckstegringssatser. Tryckstegringssatserna var specialbyggda för drift/reserv/standby och levererade den optimala mängden kylt vatten till anläggningens produktionsledningar för att möjliggöra snabb fyllning av burkar. Var och en av de installerade tryckstegringssatserna innehöll tre Grundfos CR-pumpar med integrerad varvtalsstyrning. 

Grundfos tryckstegringssatser är konstruerade för att använda flera pumpar för att upprätthålla ett konstant leveransflöde eller tryck, med maximal energieffektivitet. När efterfrågan ökar eller minskar behöver du ändå ha en konstant vattenförsörjning. Det får du med Grundfos CU352-styrenheten som säkerställer att pumpen fungerar med bästa prestanda.

Denna intelligenta tryckstegringssats anpassar sig automatiskt till de varierande behoven dygnet runt. Den nya generationen inline vertikala flerstegs centrifugalpumpar (CR) kan användas i ett flertal olika applikationer och är konstruerade för effektivitet och driftsäkerhet i världsklass – med miljontals anpassningsbara lösningar.

Åtta veckor avsattes för design och konstruktion, inklusive ett begränsat 18-timmarsfönster för installation och driftsättning under natten. De installerade tryckstegringssatserna anslöts till Britvic plc via Grundfos kommunikationskort.

Grundfos tillverkningsanläggning i Sunderland, Storbritannien, innebär att Grundfos kan erbjuda snabb svarstid och erbjuda kunderna den största flexibiliteten när det gäller att uppnå skräddarsydda, anpassade, prefabricerade lösningar. Dessa levereras som plug & play, vilket bidrar till att uppnå minimala störningar när de installeras på tillverkningsanläggningen.

På Britvic tar vi vårt ansvar för vattenhantering på allvar och vi vill alltid förbättra vår vattenförvaltning. Samarbetet med Grundfos har gjort det möjligt för Britvic att kämpa för nya initiativ som främjar vattenbesparing och energireducering i våra produktionsprocesser och belyser värdet i att samarbeta med expertorganisationer för att stödja oss på vår ”Healthier People, Healthier Planet”-resa. 
Sarah Webster, chef för hållbart företagande, Britvic

 

RESULTATET

Med de nya tryckstegringssatserna och det förbättrade kylsystemet har Britvic uppnått den produktionsökning man önskat, vilket har bidragit till att möta ökad efterfrågan och framtidssäkra produktionslinjen. Eftersom dryckesvattnet håller sig svalare och temperaturstyrningen har förbättrats är snabbare tillverkning med ökad produktion nu möjlig, eftersom fler burkar kan fyllas.

Vi är mycket glada över att ha hjälpt Britvic med validerade besparingar från en lösning som bidrar till deras hållbarhetsagenda, och på ett sätt som ligger mycket i linje med vår egen strateg. 
Mark Bennett, nationell affärsutvecklingschef för slutanvändarindustrin på Grundfos

Det här projektet hjälper också Britvic att arbeta mot sina hållbarhetsmål med förväntade totala energibesparingar på 374 420 GBP per år med de fyra nya tryckstegringssatserna (per september 2022). Det befintliga systemet förbrukade över 60 kW per sats, och detta reduceras nu till mindre än 20 kW per system, med det framtidssäkra flödet inkluderat. Avkastningen på investeringen (ROI) är mindre än tolv månader. Med full kontroll över systemet upplever Britvic nu också en minskning av spillvatten eftersom den optimala mängden vatten för kylning används.

”Vi har satt upp ambitiösa hållbarhetsmål för energireducering, sänkt koldioxidavtryck och vattenminskning i vår dryckesproduktion”, tillägger Calvin Winch, Britvic.

”Grundfos installerade en energi-, vatten- och kostnadsbesparande lösning utan produktionsstörningar genom tidskänslig installation och driftsättning under natten. Denna lösning framtidssäkrar vår verksamhet, möter den ökade produktionsefterfrågan och visar att när du arbetar nära dina leverantörspartners är vi mycket effektivare och starkare tillsammans.”

”Vi är mycket glada över att ha hjälpt Britvic med validerade besparingar från en lösning som bidrar till deras hållbarhetsagenda, och på ett sätt som ligger mycket i linje med vår egen strategi”, avslutar Mark Bennett, Grundfos.

”Och det är bara möjligt tack vare en stark kundrelation, där vårt pågående samarbete visar att vi förstår Britvics utmaningar. Jag är säker på att de besparingar vi har visat här kommer att leda till ytterligare projekt tillsammans.”


Grundfos levererade:

 


Viktiga fördelar:

  • Förväntade energibesparingar på 374 420 GBP per år per year
  • ROI mindre än 12 månader
  • Ökning av produktionen

 

Livsmedel och drycker

Det finns redan ett sätt att skapa en mer hållbar framtid för livsmedels- och dryckesindustrin