Case

Grundfos löste noggrannhet och tillförlitlighet åt hantverksbryggeriet med fokus på kvalitetsvatten

Inledning

Konsekvens är av största vikt i bryggningsprocessen. Noggranna kontroller av vattenkvaliteten säkerställer att varje öl smakar likadant överallt där den distribueras. Det gäller i synnerhet MadTree Brewing, Ohios första hantverksbryggeri med burköl. Sedan företagets start 2013 har omvänd osmos använts för allt processvatten.

Med omvänd osmos kan vattenkällan anpassas, vilket är en viktig process för att framställa MadTrees kritikerrosade ölsortiment. Från en tysk Kölsch till en fransk Saison har varje öl en fast mineralprofil och en exakt bryggvattenprofil.

Situationen

En av de största utmaningarna som bryggeriet ställdes inför under de första åren var att hålla jämna steg med efterfrågan. När de hade nått en maxkapacitet på 25 000 fat öl fattade man beslutet att flytta till nya, större lokaler. Genom att utöka den potentiella kapaciteten för framtida tillväxt kan produktionen ökas till 180 000 fat.

”Med ett större system behövde vi öka vår produktionstakt av omvänd osmos, men dessutom bytte vi också från en brunn som källa vid den gamla anläggningen till stadsvatten på MadTree 2.0”, säger bryggerichefen Matt Rowe.

Övergången till att använda staden Cincinnatis vatten medförde en
ny uppsättning krav på förbehandling, vilket innebär en kemisk injektion i förfiltreringsdelen av osmosenheten för att eliminera de kloraminer som används i stadsvattnet.

”Vi hade erfarenhet av alla typer av peristaltiska pumpar i vår tidigare osmosinstallation och visste vilka problem vi hade med dem, så vi ville gärna undvika de svårigheterna med vår nya installation”, säger Rowe.

Lösningen

För att uppnå visionen om en effektivare och tillväxtredo anläggning valde MadTree Veolia Water Technologies för att leverera ett osmossystem som uppfyllde bryggeriets behov.

Två Grundfos SMART Digital doseringspumpar och en Grundfos CRN vertikal flerstegscentrifugalpump specificerades för osmossystemet på 100 gpm (gallon per minut). Rowe tillägger att doseringspumparna valdes för sin noggrannhet över ett brett spektrum för kemisk injektion vid två viktiga punkter i processen.

Förutom osmossystemet använder MadTree två Grundfos CRN-pumpar för vattenförsörjning och återcirkulation samt två Grundfos CR-pumpar för ånggeneratorns vattenmatning.

Resultatet

Grundfos-pumparna har varit problemfria sedan de togs i bruk 2017. Rowe rekommenderar Grundfos på grund av användarvänligheten, vilket omfattar möjligheten att justera flödet i ett enkelt gränssnitt, minimalt underhåll och hög tillförlitlighet.

Tidigt i osmossystemets livstid krävdes justeringar för att ringa in den exakta mängden kemisk injektion som behövdes för att eliminera kloraminerna i bryggeriets inkommande vatten. I stället för att en tekniker från Veolia skulle behöva komma ut och göra justeringarna kunde Rowes team själva med exakthet ställa in pumpens reglerområde på 3 000:1 så att systemkraven tillgodosågs.

”De Grundfos-pumpar vi använder vid båda injektionspunkterna i vårt system har fungerat felfritt och är mycket enkla att navigera och justera för slutanvändaren”, säger Rowe.

Rowe säger att MadTree köpte två reservenheter som en del av sin inköpslista med kritiska reservdelar. Han tillägger: ”I den här takten vet jag inte om vi någonsin kommer att behöva dem!”

Grundfos levererade

För att hantera effektivitetsbehov och varierande tillväxtkrav
levererade Grundfos två SMART Digital doseringspumpar och en CRN vertikal flerstegscentrifugalpump för ett paketsystem för omvänd osmos med kapacitet på 100 gpm.

Ökad effektivitet och flexibilitet

”De Grundfos-pumpar vi använder vid båda injektionspunkterna i vårt system har fungerat felfritt och är mycket enkla att navigera och justera för slutanvändaren.” – Matt Rowe, bryggerichef

Projektinformation

Ämne: Vattenbehandling
Världsdel: Nordamerika
Plats: Cincinnati, Ohio/USA
Marknadsområden: Industri
Applikationer: Bryggeri och livsmedelsindustri
Produkter: CR/CRN/SMART digital dosering