Case

Grundfos hjälper QNB Finansbank-datacenter att bli grönt med TPE2 Twin-pumpar

Finansbank grundades 1987 och är den första turkiska privatbanken som har börsnoterats. Banken var först med en mängd olika saker, med sitt direkttjänstkoncept. År 2016 köptes Finansbank och dess dotterbolag av QNB-Qatar National Bank, den största finansiella organisationen i Qatar och den mest prestigefyllda i Mellanöstern/Afrika.

QNB Finansbank är bland de företag som har ett miljökänsligt tänkesätt och ansluter sig till rörelsen för effektivare energianvändning. Eftersom datacenter måste tillhandahålla en kontinuerlig tjänst dygnet runt förbrukar de stora mängder energi, särskilt för kylapplikationer.  Det skapar ett behov av pålitliga energieffektiva lösningar och därför vändes blickarna mot det 13 år gamla gasbaserade kylsystemet, som en del av projektet för ökad energieffektivitet (EIP – Efficiency Increasing Project). På grund av både energieffektivitet och högre kapacitet bestämde de sig för att byta från ett gasbaserat kylsystem till ett vattenbaserat och därmed bli grönare och påverka miljön positivt.

Lösningen

Lösningen blev att implementera ett vattenbaserat kylsystem med torrkylare, CRAC-enheter (Computer Rack Air Conditioner – luftkonditionering för datorrack) och att använda frikylning. För att ytterligare minska energiförbrukningen erbjöd Grundfos TPE2 Twin-pumpar för kylkretsarna, vilket gjorde det möjligt för Grundfos att ta del av det här mycket prestigefyllda renoveringsprojektet.

Designen som implementerades bestod av 3 olika CRAC-system med 8 delar och med 71,8 kW kylkapacitet, 6 delar med 52,3 kW kylkapacitet och 1 del med 27,4 kW kylkapacitet samt 15 högeffektivitetsklassade IE5 TPE2 Twin-pumpar med integrerad frekvensomformare. Det vattenbaserade kylsystemet möjliggjorde frikylning och avstängning av kompressorerna. När temperaturen utanför sjunker tillräckligt tas uteluften in.

Resultatet

QNB Finansbank leder trenden mot hållbar teknik, som hjälper datacenter att minska deras miljöpåverkan genom att använda lösningar som ger låg el- och vattenförbrukning, plus genererar den lägsta mängden koldioxidutsläpp. QNB Finansbank ansåg att det var enkelt att välja Grundfos för det här projektet tack vare framgången för de Grundfos-produkter som används i QNB Finansbank Towers, vilket bevisade Grundfos-pumparnas höga prestanda och smidiga drift och befäste QNB Finansbanks förtroende för Grundfos. 

När det nya kylsystemet är helt igång kommer det att uppfylla alla mått, med ökad kapacitet, minskad energiförbrukning, minskade koldioxidutsläpp och ökad effektivitet.

”Kylsystem är ett av systemen med högst energiförbrukning i ett datacenter, så projekt för ökad energieffektivitet (EIP) för att skapa energibesparingar, minska driftskostnader och sänka koldioxidutsläpp måste implementeras för att bli ett grönare datacenter. När EIP-projektet i två steg som vi arbetar på implementeras kommer vi att minska energiförbrukningen för kylning i QNB Finansbank-datacentret med mer än 50 % och PUE-värdet från 1,52 till 1,21. Jag tror att Grundfos största styrka i datacenterprojekt är pumparna som tar energieffektiviteten till högsta nivå.”

Andra relaterade kundcase

Läs relaterade berättelser från kunder som också haft nytta av en Grundfos-lösning.

Relaterade applikationer

Hitta applikationer från Grundfos relaterade till detta ämne.

Relaterade produkter

Hitta produkter från Grundfos som är relaterade till detta ämne.