Case

Hur ett danskt VA-verk använde intelligenta styrenheter för att optimera sina driftstimmar, spara energi och minska infiltrerande vatten

Det är jätteviktigt att vi utnyttjar varandras starka sidor och att vi hittar bra samarbetspartners som Grundfos. På lång sikt kommer vi verkligen att dra fördel av detta.
Casper Koch Nodow. Chef över spillvattennätet på Provas

Provas är ett kommunalt allmännyttigt företag i staden Haderslev i södra Jylland, Danmark, som hanterar dricksvatten, spillvatten och avfallshantering. Liksom många verktyg ville Provas minska driftskostnaderna för att möjliggöra framtida investeringar. Att spara energi i nätverket med 150 pumpstationer skulle hjälpa dem att uppnå detta mål.

Infiltreringsvattnet var dock ett problem för Provas med en faktor fem av infiltreringsvolym, jämfört med den volym det betalades för hanteringen. För att lösa problemet krävdes en detaljerad översikt över flödesmönstret vid varje pumpstation, vilket skulle kunna uppnås genom att installera externa flödesmätare. Eftersom detta var en stor investering ville Provas testa en pumpstyrningsteknik från Grundfos för att utnyttja lösningen till dess fulla potential.

Nytt system

Grundfos levererade en särskild pumpstyrenhet för spillvattenpumpstationer som skulle hjälpa Provas att lösa sina driftsproblem och möjliggöra en detaljerad översikt över flödesmönstret vid varje pumpstation. Styrenheten erbjuder flera intelligenta funktioner för spillvattennät, inklusive energioptimering för pumpstationer med inbyggd frekvensomformare samt en avancerad funktion för flödesuppskattning.

Förbättrad driftsplanering

Efter att ha testat Grundfos Dedicated Controls var resultaten tydliga: den specifika energin reducerades med 36% vid en av tre pumpstationer och flödesuppskattningarna var korrekta inom en felmarginal på 5%. Med tanke på de mängder vatten som anläggningen hanterar, spelar små skillnader inte så stor roll för driftsledarna, så uppskattningarna är fullt tillräckliga. Vad som är viktigt är att veta är hur pumpstationerna presterar och till vilket pris, för att säkerställa att inte driftskostnaderna inte skenar iväg. De vill helt enkelt spendera så lite tid som möjligt på att inspektera dem.

Uppskattningarna möjliggör också bättre driftsplanering eftersom Provas kan övervaka specifik energianvändning över tid, vilket gör det möjligt att planera optimal systemrengöring och underhåll. "Vi behöver kanske bara använda rengöringsutrustningen en gång per halvår istället för varje månad", säger Casper Koch Nodow, chef för spillvattennätverket. "Det betyder att vi kan använda våra arbetstimmar någon annanstans där de behövs mer."

Resultatet e

  • Mindre inspektioner på plats till följd av faktabaserad underhållsplanering
  • Driftsbesparingar för energi, utrustning och underhåll
  • Bättre systemöversikt för att lokalisera och minska infiltrerande vatten
  • Projektplaner baseras nu på faktiska driftsdata och flödesuppskattningar

Relaterade applikationer

Hitta applikationer från Grundfos relaterade till detta ämne.