Case

Pumpstationer löser problemet med återkommande översvämningar och ökar livskvalitén i Semarang, Indonesien

Pumpstationen i Semarang löste översvämningsproblemet för den påverkade centrala delen av staden Semarang.
Joko Rusmani, konsult, Ministeriet för offentliga arbeten och bostäder, Indonesia

Den indonesiska staden Semarang drabbades tidigare av massiva översvämningar. Beläget vid havet ligger en del av staden under högvattennivån. Under kraftiga regn och vid högt tidvatten orsakade ofta okontrollerbara vattenmassor skador på människors hem och utsatte deras liv för fara. Staden har byggt en stark, unik lösning tillsammans med Grundfos för att skydda sina medborgare från översvämningarna. Sedan den togs i drift 2014 har den hållt borta översvämningarna från de drabbade flodområdena och stadens centrum, vilket ökat livskvalitén för de boende och skyddat deras egendom.

Situationen

Staden Semarang, Indonesiens femte största stad med en stor kommersiell hamn, har lidit av översvämningar i många år.

Semarang ligger långt ned på Javas norra kust. Cirka en tredjedel av staden är belägen under högvattennivån, med havet på ena sidan och berg som omger staden på alla andra sidor. Den totala ytan är cirka 13 kvadratkilometer. Ett tropiskt regnskogsklimat gör det till ett av de våtaste områdena i landet - särskilt vid högvatten.

Blandningen av högvatten och regn var värst, säger Joko Rusmani, konsult vid Ministry For Public Works and Housing i Indonesien.

"När det var högvatten under den regniga säsongen, blockerades vatten som skulle rinna till havet av högvatten, vilket fick det att rinna tillbaka och orsaka översvämning i bostadsområdena. Det var ett återkommande problem. "

"Då kunde till och med lite regn orsaka översvämningar", säger Ari Soemantri, en invånare som bor i Jalan Permata Merah, ett centralt område i Semarang. "Kraftiga regn kunde orsaka översvämningar som varade i flera dagar utan minsta tecken på att försvinna."

Landfällning på upp till 10 centimeter per år har förvärrat situationen. Joko Rusmani säger att detta beror på för mycket grundvattenuttag, i kombination med byggnadskonstruktioner som överbelastar marken. Sammantaget har sjunkande mark, regn och högvatten varit ett problem i Semarang i åratal.

En ny pumpstation ändrar detta.

Ari Soemantri (andra från höger), står med sin familj vid deras hem i Jalan Permata Merah, ett centralt område i Semarang. Översvämningsvatten brukade plåga området, utan tecken på avtagande, berättar han. Idag ger de "översvämningsfria" stadsdelarna stigande fastighetsvärden.

Lösningen

2013 började ett omfattande, globalt team bygga en pumpstation för dränering som kunde hantera allvarliga översvämningsförhållanden. I teamet ingick de indonesiska entreprenörerna Brantas, den japanska konsulenten Oriental, den japanska internationella samarbetsbyrån (JICA), det indonesiska ministeriet för offentliga arbeten och mänskliga bosättningar, Semarangs lokala regering och Grundfos. Projektet var ett strategiskt program för förvaltning av vattenresurser från Indonesiens regering.

Projektgruppen förseglade flodmynningarna för de två huvudsakliga berörda floderna - floderna Semarang och Baru, säger Joko Rusmani.

"Och nu kommer vatten som kommer uppströms förvaras i uppsamlingsdammar för att pumpas ut", säger han. "Så det som tidigare förflyttades med hjälp av gravitationen, bytte vi till ett pumpsystem."

Han säger att dammarna kan rymma 130 000 kubikmeter (m3), medan pumpstationen har en total kapacitet att hantera 35 m3 per sekund, eller 126 000 m3 / timme. Driftsäkerheten är absolut kritisk. "Med tanke på att vi nu förlitar oss på att pumpa vattnet, förväntar vi oss att pumparna ska kunna arbeta 24 timmar utan stopp, att de alltid fungerar korrekt och underhålls väl, så att vattnet kan pumpas ut i havet vid behov utan att problem uppstår, säger han.

Den norra tredjedelen av Semarang är under högvattennivå, vilket delvis är orsaken till översvämningar. Vid hamnen, behövs en stödmur byggas högre för att hålla havsvattnet ute.

Projektgruppen valde Grundfos KPL-pumpar på grund av tidigare erfarenhet av att använda liknande pumpar i Surabaya och Jakarta - och de hade arbetat pålitligt i mer än tio år, säger han.

Dessa pumpar är mycket lätta att använda. Så när det regnar kan vi starta systemet direkt.
Nur Wahid, Operations Manager

"Eftersom pumparna har enorm kapacitet och är de största i Indonesien, bad vi om support från Grundfos huvudkontor i Danmark," säger Joko. "Vi såg till att reservdelarna fanns tillgängliga lokalt under de kommande 15 åren."

Sedan pumpstationen sattes i drift 2014 har den fungerat som förväntat, säger Nur Wahid som är driftschef. Under torrsäsongen kör besättningen på plats pumparna i en timme eller två dygn om det behövs för att hålla dräneringsdammen på rätt nivå och utföra dagligt underhåll på pumparna. "Tack och lov är dessa pumpar mycket enkla att använda. Så när det regnar kan vi starta systemet direkt, säger Nur Wahid.

Resultatet

Idag är människorna som tidigare upplevde översvämningar i sina hem och på gatorna i centrala staden nu befriade från översvämningar. De behöver inte längre i panik skydda sina bostäder eller marken runtom för att hantera regelbundna översvämningar. "Och vägarna fungerar äntligen som de ska", säger Joko. ”Tidigare såg vägarna ut som floder, men nu är de torra. Inga fler problem. "

Han tillägger att regeringen nu kan utveckla infrastrukturen utan rädsla för skador till följd av översvämningar. "Både sociala och ekonomiska aspekter har börjat ta fart och växa igen i Semarang", säger han.

Faktum är att Ari Soemantri, en av de lokala byborna, nu säger att hela området är befriat från översvämningar. "Fastighetsvärdet och värdet för marken runtomkring börjar nu stiga eftersom vi är befriade från översvämningar.

Joko Rusmani, konsult, Ministeriet för offentliga arbeten och bostäder i Indonesia, sitter vid en park i centrala Semarang. “Vi är stolta eftersom detta har inneburit en lösning som har uppskattats, och det sätter ett exempel för andra," berättar han.

Joko säger: "Pumpstationen i Semarang löste översvämningsproblemet för den centrala delen av staden Semarang. Den kan användas som exempel eller modell för användning i liknande områden. Vi är extra stolta eftersom detta blev en så bra lösning och har uppskattats, och det är ett bra exempel för andra att ta efter. Många kommunala myndigheter i Indonesien som har samma problem har besökt våra uppsamlingsdammar för att undersöka hur de kan hantera samma problem på ett sätt som kan appliceras i deras städer. "

Andra relaterade kundcase

Läs relaterade berättelser från kunder som också haft nytta av en Grundfos-lösning.

Relaterade applikationer

Hitta applikationer från Grundfos relaterade till detta ämne.

Relaterade produkter

Hitta produkter från Grundfos som är relaterade till detta ämne.