Case

Undvik läckage, med en app som förutsäger rörfel

1 % av de främst prioriterade rören enligt programvaran för dataanalysering bestod av 24 % av de rörläckage som verkligen inträffade

Om bolaget hade bytt ut de främst prioriterade andelen rör enligt programvaran, skulle följande andel fel ha förhindrats:

1% högst prioriterade = 24%

5% högst prioriterade = 49%

50% högst prioriterade = 92%

Det kommunala vattenbolaget i Texas ville hitta ett sätt att kunna förutse vilka vattenrör som med störst sannolikhet riskerade att gå sönder. Det skulle kunna ge väsentliga fördelar avseende drift och underhåll, riskhantering och investeringsplanering. Man fick ett förslag om att göra ett blindtest med hjälp av en programvara för dataanalysering.

Baserat på GIS-data och bolagets rörbrottshistorik från 2005 och framåt skulle man testa om programvaran kunde förutsäga vilka rör som med störst sannolikhet skulle ha orsakat läckage under de senaste två åren, genom att dölja den delen av datauppsättningen i testet. Appen som kan förutse mjukvarufel kan kompensera för dataluckor och inkonsekvent information, och använder därefter statistiska modeller, algoritmer och vattenföretagets dedikerade programvaruverktyg för att visa resultatet och använda det för infrastrukturplanering (Infrastructure Asset Management, IAM). Några dagars arbete var allt som behövdes för att få fram resultatet:

Välj rätt programvara för dataanalysering

Noggrann förutsägelse av fel kan förbättra hanteringen av vatten- och spillvattenrörsystem i urbana områden. Konventionella metoder för att utvärdera skicket hos vatten- och spillvattenledningar är ofta tids- och resurskrävande, och dessutom kostsamma och oprecisa, eller både kostsamma och oprecisa. Noggrann utvärdering av stadsnätets skick är avgörande för att kunna optimera investeringar och underhållsplaner. Men hur utvärderar man vilken programvara som har högst förutsägbarhet? Många programvaruleverantörer presenterar lösningar som påstås ha hög förutsägbarhet.

Vattenbolaget i Texas valde vår lösning bland flera konkurrerande alternativ, baserat på de enastående och entydigt bevisade förutsägningarna.

Programvaran – med komponenter för övervakning och drift till diagnostik och långsiktig planering – innebär att den här typen av analys på ett naturligt sätt integrerar, till exempel, operativ händelsedetektering och förebyggande hantering av odebiterbart vatten, vilket leder till förstärkt validering av arbetsorder och rörbrottshistorik, förbättrad förutsägbarhet för underhållsplanering och prioriterad vägledning för aktiv läckagedetektering.

Resultat

  • Möjlighet att beräkna förhållandet mellan andel ersatta rör och förhindrade fel, på årsbasis
  • Granskningsbara kriterier för att upprätta en långsiktig underhållsplan (eller förbättrad prioriteringsförmåga inom tillgångsförvaltning)
  • Kvantifierad sannolikhet för fel (sannolika fel, antagen rörläckage eller antal läckage per rör för valt år)

GRUNDFOS UTILITY ANALYTICS

Grundfos har inlett ett strategiskt samarbete med Baseform, för att leverera pålitliga digitala tjänster till vattenverk och avloppsreningsverk.

Grundfos fortsätter att utveckla innovativa lösningar för att kunna tjäna den digitala vattenmarknaden genom att erbjuda Grundfos Utility Analytics, en toppmodern teknik för tillgångsförvaltning baserad på AI och maskininlärning, i samarbete med Baseform.

Läs mer på www.grundfos.se

SCADA/
övervakning
av nätverk

Arbetsorder

Kamera/
inspektioner

EMS

     

GIS

Fakturering

AMI / AMR

CRM

Relaterade produkter

Hitta produkter från Grundfos som är relaterade till detta ämne.

Relaterade applikationer

Hitta applikationer från Grundfos relaterade till detta ämne.

Andra relaterade kundcase

Läs relaterade berättelser från kunder som också haft nytta av en Grundfos-lösning.