Dina data kan berätta mycket om vad som händer i ditt vatten- eller avloppsnät. Var läckor finns, var nästa brott sannolikt kommer att inträffa samt vilken utrustning som behöver bytas ut härnäst.  

Ladda ned den här guiden för att ta reda på hur du kan använda data som redan finns tillgänglig för att optimera drift och planering av ditt vattenverk.