Att förbättra en applikation för kylt vatten

Hur kan TPE3 bidra till att optimera ett system för kylt vatten? Ta reda på det här.

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 3
Beräknad tid
Beräknad tid: 15 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Grundläggande