Introduktion till injustering av värmesystem i enfamiljshus

Introduktion till injustering av värmesystem i enfamiljshus

Här får du veta varför det är viktigt att husets värmesystem är väl injusterat, och hur du gör det på enklaste sätt.