Introduktion till injustering av värmesystem i enfamiljshus

Här får du veta varför det är viktigt att husets värmesystem är väl injusterat, och hur du gör det på enklaste sätt.

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 5
Beräknad tid
Beräknad tid: 30 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Medelsvår