En introduktion till mekanisk och digital dosering i kommunala och industriella applikationer

Få reda på mer om de många fördelarna med digital dosering i enkla till avancerade applikationer, och hur digital dosering används i kommunala och industriella applikationer.

I industriella sammanhang, är dosering det som  inträffar när en viss mängd kemikalier tillsätts en processvätska.  I motsats till en engångsdos, är dosering en rad doser som tillsätts  enligt specifika tidsintervall under en dag.  I den här kursen tittar vi närmare på vad dosering är,  varför det är viktigt och hur en modern variant av dosering  ger en mängd fördelar som inte uppnås med äldre doseringsmetoder.  

Men innan vi beskriver konventionell och digital dosering,  ska vi snabbt gå igenom vad dosering kan användas till.  

Dosering används i alla kommunala och industriella applikationer  exempelvis vattenförsörjning, processvatten,  dricksvatten- och spillvattenrening och kommersiella byggnader.  

Dosering används dessutom i processer där desinficering,  kemikaliedosering och filtrering sker.  

Gemensamt för dessa applikationer och processer  är att man måste kontrollera vattnet regelbundet,  för att säkerställa att det håller rätt kvalitet.  Och det är där som dosering kommer in i bilden.  När vattnets kvalitet kontrolleras, kan man justera  den genom att tillsätta kemikalier tills önskad vattenkvalitet uppnås.  

Traditionellt  har man hanterat detta genom att tillsätta kemikalier vid behov,  vanligtvis baserat på signalen från en enkel på/av-mekanism.  När signalen tas emot i pumpen,  pumpar den kemikalier med en konstant fördefinierad volym.  Metoden är typisk för mekanisk dosering.  

Den har sina fördelar men innebär även vissa utmaningar.  En tydlig nackdel med ett mekaniskt doseringssystem som saknar  frekvensomvandlare, vilket är en mycket dyr enhet,  är svårigheten att uppnå ett variabelt, dynamiskt flöde  som uppfyller behoven i olika applikationer.  Detta ökar driftskostnaderna men innebär också slöseri av kemikalier.  Lyckligtvis finns det en lösning:  Digital dosering.  

Digitala doseringspumpar från Grundfos har stort reglerområde,  vilket innebär att färre pumpvarianter täcker fler pumpapplikationer.  Det gör att pumparna enkelt kan konfigureras för  andra uppgifter med andra flödeskrav,  och därmed leverera ett dynamiskt flöde utifrån de aktuella behoven.  

Digital dosering automatiserar hela processen.  En intelligent doseringspump är perfekt för doseringsuppgifter  av alla komplexitetsgrader och ger användarna exakta,  tillförlitliga och kostnadseffektiva doseringsprocesser.  

Vi tittar närmare på hur digital dosering eliminerar utmaningarna  och ger nya möjligheter och fördelar för användarna.  För det första ger digital dosering mycket högre  doseringsnoggrannhet än mekanisk dosering.  Noggrannheten är mycket hög,  oavsett om vi hanterar större doseringsmängder  eller mindre doseringsmängder.  Det innebär betydande kemikaliebesparingar,  eftersom i stort sett perfekt dosering kan uppnås.  För det andra innebär digital dosering  att man inte längre behöver justera slaglängden.  

Detta bidrar till förbättrad doseringsnoggrannhet,  men innebär också att sugkapaciteten inte påverkas,  vilket leder oss vidare i resonemanget.  Vid mekanisk dosering  modifierar man sugkapaciteten genom att minska slaglängden:  Ju kortare slaglängd, desto mindre sugkapacitet,  vilket ledde till problem med trögflytande vätskor,  sughöjd och installation.  

Men vid digital dosering används intern slaghastighetsreglering,  vilket ger jämn, kontinuerlig dosering  och gör det onödigt med slaglängdsmodifiering.  De tidigare beskrivna problemen är därmed eliminerade.  

Ett annat problem som elimineras med digital dosering  är risken för luftblockering.  En luftblockering inträffar när doseringshuvudet fylls med gas  som komprimeras och expanderas beroende på membranrörelserna,  vilket resulterar i avbruten vätskeförflyttning.  I en mekanisk doseringsprocess  leder det här till problem med avgasningsvätskor  till exempel natriumhypoklorit.  

Det hela kan också leda till att driften avbryts  så att pumpen kan fyllas.  Men tack vare digital dosering  och dess utmärkta hantering av avgasningsvätskor  är det här inget problem längre.  

En annan fördel med digital dosering är den låga installationskostnaden,  eftersom behovet av komponenter som pulsdämpare och  flödesmätare minimeras.  Det medför också lägre service- och underhållskostnader.  

Slutligen har vi tillförlitligheten.  Digital dosering har överlägsen tillförlitlighet.  Detta ger givetvis smidig och problemfri drift,  vilket leder till minskat service- och underhållsbehov.  

Då har vi gått igenom fördelarna med digital dosering.  Nu sammanfattar vi:  Digital dosering ger mycket högre noggrannhet,  vilket minskar kemikalieförbrukningen och ger lägre energikostnader.  

I digitala doseringssystem konfigureras slaghastigheten,  vilket eliminerar behovet av att justera slaglängden och slagfrekvensen.  Installationskostnaderna blir lägre tack vare färre komponenter.  Och slutligen presterar digital dosering felfritt  vid både låga och höga flödeshastigheter.  

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 2
Beräknad tid
Beräknad tid: 15 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Avancerad