Så optimerar du ditt digitala doseringssystem med FlowControl Measurement

Lär dig mer om FlowControl Measurement-modulen och vilka fördelar den kan ge, t.ex. genom att erbjuda intelligent flödesreglering i ditt system.

Införandet av digital dosering var ett gigantiskt steg framåt  vad gäller förbättrad noggrannhet i doseringssystem.  Men den här kursen  handlar främst om exakt flödesmätning  och fördelarna med Flow Control Measurement  eller FCM, som vi kallar det.  

Enkelt beskrivet ger FCM intelligent mätning av flödet.  En mätsensor är inbyggd i det digitala doseringssystemet,  och bidrar där till att ge bättre och noggrannare flödesmätning.  

FCM-modulen är en flödesmätare med positivt deplacement  och en inbyggd trycksensor.  Den informerar pumpen om exakt kemikalievolym som pumpas med varje slag.  Den inbyggda sensorn kan mäta flödet på ungefär samma sätt  som en extern flödesmätare, som därmed blir överflödig.  Men vi återkommer till det senare.  Det är enkelt att förstå hur det fungerar i praktiken.  

Först måste doseringshuvudet fyllas.  Därefter måste vätskan komprimeras.  Efter de här två stegen kan doseringshuvudets volym mätas.  Så enkelt är det!  Och tack vare det intuitiva användargränssnittet,  kan du alltid ha koll på slagpositionen  och vätskemängden i doseringshuvudet.  

Med FCM öppnas en värld av nya fördelar  som sammantaget bidrar till att förbättra den övergripande driften.  Så låt oss gå rakt på sak,  och ta en titt på några av fördelarna med att använda FCM.  

FCM-tekniken  ger intelligent processtyrning inuti själva pumpen,  men gör det också möjligt att detektera eventuella flödesavvikelser i systemet,  och skicka ut ett larm om något inte står rätt till.  På så sätt kan du snabbt vidta åtgärder vid potentiellt slitage i systemet.  Men det är inte allt.  Sensorn reagerar även på andra fel, som kavitation eller rörbrott,  och stänger automatiskt av systemet om allvarliga fel upptäcks.  

Och om pumpens tryck eller flöde är instabilt,  stabiliserar den sig automatiskt för att säkerställa jämna prestanda.  Det här är enormt fördelaktigt eftersom det minskar kemikaliespillet  och därmed ger lägre kemikaliekostnader.  

Som ytterligare bonus är vissa av pumparna i Grundfos SMART Digital-serien  utrustande med AutoFlowAdapt,  som gör att pumpen anpassar sig automatiskt efter flödes- och tryckförändringar,  vilket förbättrar tillförlitligheten kraftigt.  Men integrerad intelligens gör mer än att förbättra tillförlitligheten.  Med inbyggd intelligent styrning blir externa flödesmätare  och liknande mätutrustning överflödiga.  

Detta faktum  leder till en rad ytterligare fördelar,  varav den mest uppenbara är kraftigt minskade installationskostnader,  eftersom det behövs färre extra komponenter.  Flödesmätfunktionerna gör  att pumpen kan detektera och korrigera fel  inte bara i själva pumpen, utan även i de anslutna rören.  

Pumpen kan detektera problem som kavitation,  läckage och övertryck som kan leda till potentiellt farliga situationer.  Dessutom blir reparationskostnaderna lägre  eftersom du gör stora reservdelsbesparingar när det är lätt att definiera problemet  och det finns färre komponenter att bekymra sig om.  Den inbyggda övervakningen och regleringen, liksom  funktionen för selektiv feldiagnostik bidrar också till hög tillförlitlighet,  vilket gör underhåll, felsökning och hantering mycket enklare.  

Så, låt oss gå igenom fördelarna med FCM en gång till:  Funktionen möjliggör intelligent reglering inuti själva pumpen,  och förbättrar tillförlitligheten.  Den justerar flödet eller trycket automatiskt utifrån systemförändringar.  Dess integrerade flödesmätare gör externa flödesmätare överflödiga.  Därmed minskar antalet komponenter,  vilket kraftigt minskar installationskostnaderna  liksom kostnaden för underhåll och reservdelar.  

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 2
Beräknad tid
Beräknad tid: 15 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Avancerad