Dokumentation och specifika sökningar i GPC

80 - Dokumentation och specifika sökningar i GPC

I den här kursen förklarar vi hur Grundfos Product Center hjälper dig att hitta och extrahera exakta pumpdata och information, CAD-ritningar, pumpkurvor och BIM-ritningar för dina projekt. Här upptäcker du också hur funktionen för specifik sökning kan användas för att på ett snabbt sätt hitta reservdelar och specifika pumpar för utbyte eller olika vätskekrav.

Starta kursen

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 8
Beräknad tid
Beräknad tid: 12 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Grundläggande

Kursöversikt

00:01:46

Skaffa produktinformation på ett snabbt och smart sätt

Få reda på hur du skaffar fram produktinformation på ett snabbt och smart sätt i Grundfos Product Center

00:01:17

Hur du snabbt hittar produktinformation

Lär dig hur man gör för att snabbt hitta produktinformation i Grundfos Product Center

00:01:08

Hitta CAD-ritningar snabbt och enkelt

Lär dig ett snabbt och smart sätt att hitta CAD-ritningar i Grundfos Product Center

00:01:27

Hitta en pumpkurva snabbt

Lär dig ett snabbt sätt att hitta pumpkurvor i Grundfos Product Center

00:01:16

Hitta BIM-objekt snabbt

Lär dig ett snabbt sätt att hitta BIM-objekt i Grundfos Product Center

00:01:38

Hitta en ersättningspump snabbt

Lär dig ett snabbt sätt att hitta rätt ersättningspump med hjälp av Grundfos Product Center

00:01:30

Hitta rätt reservdelar snabbt

Lär dig ett snabbt sätt att hitta rätt reservdelar med hjälp av Grundfos Product Center

00:01:48

Hitta rätt pump för din vätska

Lär dig hur du hittar rätt pump för din vätska, i Grundfos Product Center

Testa dina kunskaper

Svara på några frågor för att se vad du har lärt dig