Särskilda motorskyddsenheter

Lär dig hur viktiga pumpskyddsanordningar är.

För att skydda motorn från oväntade haverier och kostsamma reparationer måste en skyddsanordning installeras för din motor. Motorskydd erbjuder både övervakning av motorn och dess skydd. Här kan du se ett elektroniskt motorskydd, Grundfos MP204.

Genom att använda denna enhet kan data övervakas och överföras via en RS485-anslutning till Grundfos kontrollpanel som kan hantera upp till 6 pumpar. Data kan därefter till exempel överföras till ett större system som SCADA via de visade kommunikationsspråken eller protokollen.

Om endast en pump används kan CIU-enheten användas för att överföra data från MP204 till en fjärrstyrenhet, t.ex. en PLC, via de visade kommunikationsspråken eller protokollen.

Denna enhet kan användas på alla elektriska växelströmsmotorer upp till 999 A, cirka 700 hk eller 520 kW, beroende på spänningen.

I tabellen visas parametrarna för övervakning och skydd av motorer.

Parametrarna för övervakning innefattar:

• Lågt isolationsmotstånd
• Motortemperatur inklusive PT och PTC
• Ström, true RMS
• Strömasymmetri
• Spänning, true RMS
• Effektförbrukning
• Fasföljd
• Harmonisk distorsion
• Effektfaktor
• Kapacitans för enfas start- och driftskondensatorer
• Driftstimmar efter återställning, och ackumulerat
• Antal starter efter återställning, och ackumulerat
• Energiförbrukning i kilowattimmar efter återställning och ackumulerat

Skyddsparametrarna innefattar:

• Värme
• Underlast/torrkörning
• Överspänning
• Underspänning
• Fasasymmetri/fasbortfall/saknad fas
• Överlast
• Defekta kondensatorer

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 0
Beräknad tid
Beräknad tid: 0 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Grundläggande