En fullständig översikt över solenergitillbehör

Få en fullständig överblick när vi guidar dig genom de många tillbehören för soldrivna vattenpumpningslösningar.

Det finns en mängd olika tillbehör till en soldriven vattenpumptillämpning, som alla kan läggas till i en soldriven vattenpumpstation. Från torrkörningsbrytare till fjärrövervakningssystem – denna kortfattade modul guidar dig genom alla tillbehör som Grundfos erbjuder inom soldrivna lösningar. Vi sätter igång.

Först har vi DC-kretsbrytaren. En DC-kretsbrytare är avsedd för solpaneler och dess huvudsakliga funktion är att koppla bort spänningen så att panelerna kan hanteras säkert under service. Du kan dessutom installera en DC-kretsbrytare i varje serie i en solpanelsanläggning, vilket gör det mycket lättare att identifiera var fel finns, eftersom du kan koppla bort en enskild serie för att kontrollera kablar eller andra potentiella problem.

Sedan har vi överspänningsskyddet. Denna enhet skyddar mot närliggande blixtnedslag och åskväder – den skyddar dock inte mot en direkt träff av blixten. Tack vare förmågan att skydda mot dessa naturliga väderfenomen, förlänger den livslängden för förnybara solväxelriktare, samtidigt som du skyddar solpanelerna.

Sedan har vi en kombinationsbox. Kombinationsboxen sammanför flera serier av solpaneler. Kombinationsboxar finns i olika former. Den ena är en enkel lösning där kablarna är kopplade direkt till serierna av paneler, medan den andra är mer avancerad och omfattar säkringar, DC-frånkopplingsmöjligheter, samt ovan nämnda överspänningsskydd för att skydda boxen.

Sedan har vi sinusvågfiltret. Ett sinusvågfilter är endast för externa frekvensomformare på 380 VAC eller högre. Det är en viktig komponent eftersom det hindrar motorn från att slitas ut.

Detta beror på att externa frekvensomformare använder pulsbreddsmodulering för att skapa en sinusvågform som skapar spännings- och strömspikar, vilket gör att motorisoleringen bryts ner.

Tack vare sinusvågfiltret förlängs motorns livslängd, systemet utsätts för mindre påfrestningar och buller minimeras.

Sedan har vi torrkörningsbrytaren. Det är viktigt att pumpen alltid är nedsänkt i vatten. Om inte, finns det en stor risk att pumpen skadas. SQFlex har en inbyggd torrkörningsbrytare, men för SP-pumpen behöver du en extra komponent för att upptäcka torrkörning. Om det finns risk för torrkörning rekommenderar vi att pumparna utrustas med en torrkörningsbrytare.

Genom att använda en torrkörningsbrytare i en dränkbar pump, kan ditt system upptäcka om vattnet försvinner eller om vattennivån sjunker i borrhålet. För en ytpump rekommenderar vi att du använder en ultraljudssensorbrytare för att detektera vatten i röret.

Därefter kommer galvaniskt skydd, bestående av zinkanoder. De hjälper till att förhindra korrosion i vattnet. Vidare hjälper de små offeranoderna till att skydda mot hög kloridhalt – eller bräckt vatten. Beroende på vattnets kvalitet bör zinkanoderna bytas ut då och då.

Sedan har vi flödeshylsan. En flödeshylsa säkerställer att motorn kyls. Hylsan är viktig när vatten kommer in i borrhålet ovanför pumpinstallationen, eftersom sand och slam passerar pumpens inlopp. Utan en flödeshylsa skulle sanden och slammet tränga in i pumpen och orsaka skador.

Därefter kommer styrenheterna. CU200 – som är styrenheten för Grundfos SQFlex – gör att du kan lägga till en nivåvippa. När lagringstanken är full signalerar nivåvippan till CU200 att stänga av pumpen.

En annan möjlighet är styrenheten IO101. Den låter dig automatiskt växla mellan solpaneler och nätström för drivning av din pump. Båda styrenheterna är särskilt utformade för att fungera med SQFlex, men IO101 kan också fungera med en pumpen CRFlex.

Till sist har vi fjärrövervakningslösningar. Eftersom solinstallationer vanligtvis installeras på avlägsna platser, kan du inte alltid räkna med att människor finns i närheten för att manuellt övervaka systemet. Därför är det särskilt viktigt att använda övervakningslösningar som Grundfos Remote Management för att övervaka soldrivna pumpstationer.

Genom fjärrövervakning får du omedelbart konkret information om driften samt trendkurvor, larm och varningar. Det gör att du kan reagera på eventuella problem samt minimera antalet servicebesök.

Då har vi täckt in utbudet av Grundfos soltillbehör som ser till att du är väl utrustad för soldrivna pumpstationer.

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 2
Beräknad tid
Beräknad tid: 18 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Avancerad