Hur man energioptimerar ett kyltorn

Se hur du enkelt energioptimerar ditt kyltorn och vad detta innebär för hela din systemdrift.

När det gäller den dagliga driften av ett kyltorn är det naturligtvis viktigt att det körs optimalt för att spara mest energi. I denna modul visar vi dig hur du enkelt energioptimerar ditt kyltorn och visar dig vad det innebär för hela din systemdrift.

I traditionella kyltorn monteras pumpen under installationen av kyltornet. Och i många fall körs pumpen med fast varvtal, vilket innebär att du inte kan styra dess drift.

Pumpen arbetar helt enkelt med 100 % kapacitet hela tiden. Och det är inte alltid nödvändigt.

Lyckligtvis kan pumpen med en Grundfos iSOLUTIONS-lösning styra kyltornet effektivt vilket gör det möjligt att energioptimera hela driften. Låt oss ta en titt på hur det fungerar.

Först och främst är det viktigt att nämna att Grundfos pumplösningar kan eftermonteras. Med alla nödvändiga funktioner redan inbyggda i pumpen fungerar det lika bra i befintliga system som i nya.

I ett kyltorn är det normala valet av Grundfos-pump en enstegs NB/NK-pump med högt flöde och lågt tryck.

Eftersom kyltorn används främst i samband med temperaturstyrning behöver installationen normalt bibehålla den optimala processtemperaturen, annars finns det en risk för överhettning, vilket kan skada installationen.

Låt oss gå igenom ett par viktiga parametrar för energioptimering som kan bidra till att säkerställa optimal drift av både pumpen och kyltornet. Dessa är: varvtalsstyrningen och start/stopp-funktionen.

Varvtalsstyrning av pumpen och fläkten i tornet medger fullt varvtal vid toppbelastning och en reducering av varvtalet vid lägre belastning. Jämfört med traditionella pumpar med fast varvtal är detta det bästa möjliga sättet att spara energi.

Start/stopp-funktionen är aktiverad i pumpens MGE-motor, som har en integrerad frekvensomformare. Det gör att du kan starta och stoppa fläkten när du vill, vilket inte bara ger energibesparingar utan också vattenbesparingar.

Driftsformer kan också optimera energin. En Grundfos-pump ansluten till ett kyltorn fungerar normalt i läget konstanttryck, eftersom det är en säker satsning när det gäller funktionalitet. I vissa system kan du också använda läget differenstemperatur, vilket gör att du sparar ännu mer energi. Men alla system tillåter inte det här alternativet.

Detta sammanfattar energioptimering av ett kyltorn. I nästa modul går vi igenom hur du ansluter din pump till ditt kyltorn med hjälp av appen Grundfos GO Remote. 

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 3
Beräknad tid
Beräknad tid: 15 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Medelsvår