Vattenförsörjning

49 - Vattenförsörjning

Grundfos har ett brett program av dränkbara pumpar för vattenbrunnar och andra grundvattenapplikationer. I den här modulen får du en introduktion till våra djupbrunnspumpar SP, SPA och SQE samt våra pumpar för grävda brunnar, sjöar och vattendrag SB/SBA.

Starta kursen

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 2
Beräknad tid
Beräknad tid: 5 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Grundläggande
Kursen är en del av ett inlärningsspår
Kursen är en del av ett Inlärningsspår

Kursöversikt

00:02:03

Grundfos dränkbara djupbrunnspumpar

En kort introduktion till våra djupbrunnspumpar, med tonvikt på Grundfos SQE.

Summering av våra djupbrunnspumpar

En överblick av de främsta fördelarna med våra lösningar för vattenbrunnar

Testa dina kunskaper

Svara på några frågor för att se vad du har lärt dig