Litteratur

Är värmepumpar redo att uppfylla EU:s klimatmål?

Ändrade krav kräver nya, innovativa uppvärmningslösningar. Så här kan valet av rätt värmepumpskomponenter hjälpa dig att ligga över kurvan.

Eftersom EU har åtagit sig att minska koldioxidutsläppen med 80 % fram till år 2050 ökar efterfrågan bland politiska beslutsfattare på produkter utan fossilt bränsle för värme, kyla och varmvattenproduktion.

I själva verket utgör värme och kyla 50 % av Europas energianvändning. Det är därför värmepumpar är mycket efterfrågade med potential att spara 16,1 % av EU:s totala energianvändning. Med en fullskalig värmepump kan elmixen uppfylla hälften av EU:s CO2-reduceringsmål för 2030.

I framtiden kommer behovet av värmepumpar att öka

Fler och fler installatörer frågar efter elbaserade värmepumpar. Under de kommande 3 åren förväntas försäljningen av värmepumpar fördubblas.

Samtidigt måste högt flöde garanteras för att värmepumpar ska fungera korrekt och effektivt. Pann- och värmepumpstillverkare är pressade för att utveckla värmelösningar som förlitar sig på tillräckligt högt flöde och samtidigt säkerställer stabil och energieffektiv integration i både värmepumpar och panna.

Värmepumpenheterna måste vara flexibla och anpassningsbara

Kort sagt, morgondagens värmepump måste vara flexibel och effektiv. Ändå kämpar pann- och värmepumpstillverkare ofta med flerkomponents-värmepumpenheter och deras begränsade flexibilitet. En komponent för en värmelösning kanske inte är lika enkel att installera i en annan värmepumpsmodell.

Värmepumpenheten CHBL (Compact HydroBlock Large) sparar värdefull tid för HVAC vid produktions- och monteringslinjen, genom att minska antalet komponenter som behövs och säkerställa full integration med alla värmepumpar. Eftersom den passar alla små och medelstora cirkulationspumpar, möjliggör den höga flöden och gör det möjligt att tillföra hela pumputbudet av uppfordringshöjder med olika pumptyper.

Den integrerade anslutningen för expansionskärlet tar bort behovet av fler anslutningar i resten av systemet, vilket förenklar konstruktion och kompakthet.

Pann- och värmepumpstillverkare kan spara kostnader på lång sikt

Eftersom 80 % av värmepumpslösningen produceras på ett ställe, är olika komponenter, såsom luftventilation, PRV, sensor eller avlopp, redan integrerade i CHBL, vilket avsevärt minskar risken för försörjningskedjan och installationstiden på plats.

CHBL erbjuder en integrerad och flexibel hydraulisk lösning för värmepumpar

CHBL

CHBL med RV20-returventil

RV20-returventil

CHBL har genomgått omfattande tester för att tillhandahålla en högkvalitativ produkt idag och minska kostnaderna som kan uppstå i morgon. Med denna metod kan pann- och värmepumpstillverkare dra nytta av följande fördelar:

  • En förutbestämd funktionalitet som är inbyggd i enheten
  • Mindre utrymme som krävs i hela värmesystemet
  • Betydande kostnadsminskningar (som i monteringstid och underhåll)
  • Återkommande kvalitetstester för perfektion
  • Hög energieffektivitet
  • En förenklad leveranskedja (en leverantör)

Kontakta oss om du vill veta mer om de kommersiella villkoren eller köpa Grundfos-pumpar för OEM-tillverkare.