Grundfos iSOLUTIONS

Med intelligenta lösningar får du övervakning i realtid, fjärrstyrning, felprognoser och ett optimerat system

Anslut till framtiden genom intelligenta pumpsystem

Grundfos iSOLUTIONS öppnar upp för en ny era av intelligens hos pumpsystem och inom vattenteknik med lösningar som ser bortom enskilda komponenter och optimerar hela systemet.

Grundfos iSOLUTIONS drivs av vår djupa förståelse för vatten och använder intelligenta pumpar samt digitala och molnbaserade tjänster. Tillsammans möjliggör de realtidsövervakning, fjärrstyrning, förutsägelser av fel och systemoptimering som hjälper dig att nå en ny prestandanivå.

Maximera prestandan med värdefulla insikter

Grundfos iSOLUTIONS erbjuder ett smart och enkelt sätt för anslutning med plug-and-pump-lösningar som kan anslutas till nästan alla övervakningssystem och leverera värdefulla datainsikter. Titta på filmen för att se hur våra lösningar hjälper dig att förstå systemkraven och optimera prestandan.

Se några exempel här

Grundfos iSOLUTIONS levererar intelligenta lösningar som omvandlar data till värdefulla insikter och åtgärder, vilket ökar driftsäkerheten, enkelheten och förutsägbarheten. Titta på filmen för att se några exempel på hur Grundfos iSOLUTIONS kan förbättra ditt dagliga arbetsflöde och maximera systemets prestanda.

Tillståndsövervakning

Se hur tillståndsövervakning hjälpte den globala livsmedelstillverkaren Danish Crown att reducera OPEX med 30 procent och optimera produktionen. Se filmen.

Grundfos iSOLUTIONS CLOUD för spillvattennät

Ta reda på hur denna molnbaserade lösning kan optimera driften i ditt spillvattennät och hjälpa dig att spara kostnader för energi, arbete och underhåll.

 

Kommersiella byggnader

Det ställs ställs stora krav på energiförbrukning i både nybyggnation och renovering av exempelvis hotell, sjukhus och flervåningshus. Genom att kombinera intelligenta pumpar med övervaknings- och molnlösningar säkerställer Grundfos iSOLUTIONS att systemets komplexitet minskar utan att kompromissa med hög prestanda, komfort och energieffektivitet.

 

 

 

Fjärrenergi

Energieffektiva pumplösningar bidrar till hög driftsäkerhet vid leverans av fjärrvärme och fjärrkyla till både industri, företag och den enskilde medborgaren. En lösning är Grundfos iGRID, som minimerar fjärrvärmeförlusterna genom att dela in matningsområdet i lågtemperaturzoner med en enhetlig byggnadsmassa.

 

 

 

Industriella applikationer

Vattenbehandling, kylning, återvinning av processvatten eller tvätt & rengöring? iSOLUTIONS hjälper dig att minska driftstopp, underhåll, komplexitet och tryck på systemet, samtidigt som livscykelkostnaderna reduceras till ett minimum.

 

 

 

Industriprocesser

Oavsett om du arbetar inom t ex livsmedelsindustrin, läkemedelsindustrin, sjöfart, bilindustrin eller bearbetning, är det viktigt att undvika stillestånd i produktionen och eliminera så mycket komplexitet som möjligt ur processerna. iSOLUTIONS hjälper till med båda.

 

Vattenförsörjning

Fluktuerande efterfrågan, övertryck, höga driftskostnader, vattenläckage och rörbrott är välkända utmaningar för många vattenverk. Med Grundfos iSOLUTIONS kan du som vattenverk minska medeltrycket, minimera antalet läckage, minska vattenförluster och underhållskostnader - och samtidigt uppnå stora energibesparingar.

 

Spillvatten

Avloppshantering är en viktig process som kräver omtanke. Med en iSOLUTIONS-lösning i avloppsnätet får du t.ex. automatisk pumpdrift och självrengörande funktioner samtidigt som risken för bräddning minskas och uppkomst av svavelväte i systemet reduceras.

TEST DFDSFSDFASFAFAFASFA

TEST DFDSFSDFASFAFAFASFA

TEST DFDSFSDFASFAFAFASFA