Träffa experten

Möt experten: Industriell vattenåtervinning

Grundfos kan leverera lösningar för alla viktiga faser av vattenbehandling, inklusive biologisk, kemisk och fysisk behandling. Detta gör att ditt vattenåtvinningssystem är toppmodernt när det gäller driftsäkerhet och kostnadseffektivitet, och gör det samtidigt framtidssäkrat för att möta det ökande behovet av återanvändning av vatten.

Hör vår applikationsexpert förklara hur industriell vattenåtervinning fungerar och hur Grundfos iSOLUTIONS optimerar processen för återanvändning av vatten.

Minska vattenavtrycket och gör stora besparingar

Många samhällen världen över står inför vattenbrist och industriprocesser bidrar till problemet. Efterfrågan på vatten i tillverkningen förväntas öka med 400% fram till år 2050 [OECD], eftersom många industrier är vattenintensiva. Vatten spelar direkt eller indirekt en viktig roll som lösningsmedel, kylvätska, tvätt- och rengöringsvätska och många andra applikationer.

Som ett resultat på vattenbrist och stigande kostnader för utsläpp av rent vatten och spillvatten börjar allt fler industriella anläggningar runtom i världen att återanvända vattnet i sina processer. Vattenåteranvändning innebär att anläggningens spillvatten eller en specifik process behandlas till en kvalitet som gör det möjligt att återföra det till anläggningens vattencykel.

Flera skäl till att återanvända vatten

Vattenåteranvändning minskar behovet av sötvattenintag, vilket gör att industriella anläggningar kan spara vatten i en tid där det råder brist på vatten.

Vattenåtervinning hjälper också industriella anläggningar att minska kostnaderna. När vattentarifferna ökar kan du spara pengar genom att minska färskvattenanvändningen. Dessutom måste anläggningar som väljer att släppa ut sitt spillvatten till kommunala reningsverk ta upp de ökande kostnaderna för den kommunala avgiften.

Att uppfylla reglerna är också en utmaning för industrianläggningar. Höga civila påföljder kan tillkomma om decentraliserad spillvattenbehandling är otillräcklig vilket leder till miljöförstöring. Eftersom kraven på dokumentation och rapportering kan vara mycket komplicerade, har manuellt reglerade vattenbehandlingssystem större risk för mänskliga fel. All denna komplexitet medför en risk att mänskliga misstag begås eller negativ publicitet för ditt företag.

Intelligenta sätt att återanvända vatten

Kyltorn är ett bra ställe att tillämpa vattenåtervinning på. Många industriella anläggningar har kyltorn, de är mycket vattenintensiva, men de kräver inte samma vattenkvalitet och behandling som vatten för industriella kärnprocesser. Detta innebär också en lägre investering och kortare återbetalningstid. Vattenåtervinning av kyltvattnet kan bidra till att spara vatten.

Intelligenta lösningar för vattenbehandling hjälper företag att återanvända spillvatten i sina egna anläggningar

Grundfos iSOLUTIONS består av en serie smarta komponenter som hjälper dig att optimera processen för återanvändning av vatten. Genom att kombinera digitala doseringspumpar, övervaknings-, mät- och styrenheter plus intelligenta pumpar med variabelt varvatal, sparar lösningarna tid, arbete och kostnader. Med hjälp av en intelligent lösning kan industrianläggningar minska deras vattenavtryck, minska kostnaderna för behandling av spillvatten och på ett tillförlitligt och enkelt sätt vid behov uppfylla rapporteringen av lagstadgade krav.

Ladda ned artikeln för att läsa mer

Gå på djupet i viktiga processer för återanvändning av industriellt spillvatten och se hur Grundfos iSOLUTIONS kan hjälpa dig att optimera processerna för att spara vatten, energi och driftskostnader.

Bli expert på bara några klick

Spara värdefull tid i ditt dagliga arbete genom att förbättra dina kunskaper, ditt "know-how" och ditt företag med vår kunskaps- och utbildningsportal ECADEMY.

Klicka på en kurs nedan för att starta utbildningen.

Andra relaterade artiklar och insikter

Hitta relaterade artiklar med forskning och insikter från Grundfos.

Relaterade applikationer

Hitta applikationer från Grundfos relaterade till detta ämne.

Relaterade produkter

Hitta produkter från Grundfos som är relaterade till detta ämne.