Artikel

Digitaliserad vattenförsörjning är nu en verklighet

Åldrande rörnät, tättbebyggda städer, minskade vattenresurser och begränsat CAPEX – på grund av sådana utmaningar måste VA- huvudmännen bli smartare. Många andra branscher har påbörjat eller genomfört digitalisering – nu måste också VA- huvudmännen göra det. Digitalisering är nyckeln till bättre hantering av vatten- och spillvattennät, och till att minska vattenförluster. 

Faktum är att VA-huvudmännen redan har inlett den digitala omvandlingen. Mer teknik blir tillgänglig fortlöpande och många verksamheter har en egen analysprogramvara. Digitalisering stärker förmågan att samla in data, etablera trender och fatta bättre affärsbeslut. Det handlar inte om tekniken i sig, utan snarare om hur den används för att skapa nya intäkter och värdebringande möjligheter.

Den här artikeln ger en introduktion till hur avancerade analyslösningar som Grundfos Utility Analytics kan hjälpa VA-huvudmännen att förbättra sina resultat och sitt beslutsfattande.

 

Artikeln innehåller flera kundcase som visar hur andra verksamheter har dragit nytta av analyslösningar. Ett exempel är ett vattenbolag i Georgia (USA) som sparade 1,3 miljoner dollar (av budgeterade 2 miljoner dollar för inspektioner). Ett annat exempel är ett vattenbolag i Texas som ville minska vattenförlusterna och antalet läckage. Utifrån uppgifter som programvaran genererade för perioden januari 2015 till oktober 2017, upptäckte företaget att man kunde ha förhindrat 24 % av rörbrotten under den nämnda perioden om man hade bytt ut de 1 % främst prioriterade rören enligt analysverktyget.    

Download

För att ladda ned artikeln, fyll i formuläret nedan.