01-06-2015

Viktig säkerhetsvarning rörande Grundfos Conlift-pumpar

Grundfos har utfärdat en säkerhetsvarning rörande en tidigare modell av sina CONLIFT-pumpar, tillverkade vecka 47 2007 eller tidigare. Pumpar från denna period kan medföra brandrisk under vissa omständigheter.

Grundfos har utfärdat en säkerhetsvarning rörande en tidigare modell av sina CONLIFT-pumpar, tillverkade vecka 47 2007 eller tidigare. Pumpar från denna period kan medföra brandrisk under vissa omständigheter.

Säkerhet och driftsäkra produkter är alltid vår främsta prioritet. Därför utfärdar Grundfos denna säkerhetsvarning rörande en serie kompakta kondensatpumpar, som används i olika installationer.

CONLIFT är en serie professionella, kompakta kondensatpumpar, som installerats i både kommersiella byggnader och privathushåll. Produkterna används där kondensat inte kan rinna bort naturligt eller där kondensatkällan är placerad nedanför bakströmningsnivå. Typiska applikationer är borttransport av kondensat från kondenspannor, skorstenar, luftkonditioneringsanläggningar, avfuktare och kylanläggningar.

Grundfos undersökningar har visat att motorerna för CONLIFT-pumpar tillverkade till och med vecka 47 2007 under vissa tekniska förhållanden, däribland användning av säkring större än 10 A, kan överhettas, vilket kan göra att pumpen börjar brinna.

CONLIFT-pumpar tillverkade vecka 48 2007 eller senare medför ingen brandrisk, eftersom de har en helt annan konstruktion än den tidigare modellen.

Grundfos uppmanar slutkunder att kontrollera om de har någon CONLIFT-pump av berörd typ och att snarast kontakta sin installatör för att få eventuella berörda pumpar utbytta utan kostnad.

Slutkunder som har frågor bör kontakta sin lokala Grundfosåterförsäljare eller installatör.

Åtgärder

1) Grundfos kommer att byta ut alla CONLIFT-pumpar tillverkade till och med vecka 47 2007 mot nya CONLIFT-pumpar. Detta är kostnadsfritt för slutanvändaren och Grundfos kommer att täcka alla dina kostnader i samband med produktutbytet (se vidare nedan).

2) Risken för brand är liten, men kan inte uteslutas. För att undvika all risk till dess utbyte kan utföras bör slutanvändare därför stänga av pumpen. Anslutna enheter, som kondenspanna, luftkonditioneringsanläggning, avfuktare eller kylanläggning måste därvid också stängas av, på grund av risken för vattenläckage.

3) Grundfos informerar distributörer, installatörer och slutanvändare om att CONLIFT-pumpar från den angivna perioden kan medföra brandrisk och att åtgärder måste vidtas.

4) Grundfos annonserar säkerhetsvarningen även på relevanta Grundfoswebbplatser och erbjuder ytterligare assistans och information, på både central och lokal nivå.

OBS! Denna varning rör inte modellerna CONLIFT1(LS), CONLIFT1, CONLIFT2 eller CONLIFT2 pH+.

Vi beklagar om detta har vållat olägenheter, men säkerhet och driftsäkerhet är Grundfos främsta prioritet.

Den berörda CONLIFT-produkten ser ut som pumpen på bilden.