Vanliga frågor

Fråga: Kräver Grundfos Utility Analytics installation av någon maskinvara?

Svar:

Nej. Lösningen är helt molnbaserad och kräver endast data.

Ytterligare information:

Om du vill utöka din indata för ett mer omfattande dataunderlag förser vi dig gärna med ytterligare sensorer, flödesmätare osv.