Vanliga frågor

Fråga: Vilka SCADA/nätverkstelemetrisystem är Grundfos Utility Analytics kompatibelt med?

Svar:

Grundfos Utility Analytics har testats och är bevisat kompatibelt med en mängd SCADA/nätverkstelemetrisystem.

Ytterligare information:

Grundfos Utility Analytics har testats och är bevisat kompatibelt med följande SCADA/nätverkstelemetrisystem:

 • Arson Metering
 • BlueLive
 • Contazarra
 • FlowWorks
 • i2oWater
 • Kerwin (Schneider Electric)
 • Microcom
 • ScadaView (Micro-comm)
 • TTSQL (Mejoras Group)
 • Waterscope
 • WinCC
 • Wonderware - Historian, LHG Logs, REST (Aveva)
 • Zeus
 • ZiScape IOT 

Du ansluter Grundfos Utility Analytics enkelt och på ett fullt integrerbart sätt till befintliga programvarulösningar för vattenverk. Kontakta oss om du vill använda ett system som inte nämns i listan ovan, för att verifiera dess kompatibilitet.