Guide

Hur man kontrollerar pumpvalskriterier vid dimensionering

När du använder Grundfos dimensioneringsverktyg kan du ställa in dina egna kriterier för pumpval, såsom driftspunkter och energikostnader.

Ta reda på mer om kriterier för val av pumpar i den här videon.

Lita på dina egna kriterier för val av pump

Här är ett smart sätt att hitta en pump som passar en applikation baserad på dina egna kriterier för val av pump.

Steg 1: Välj dina applikationskriterier

Börja med att gå till ”Produkter och tjänster”. För att kontrollera utvärderingskriterierna och göra din urvalsprocess enklare, välj en applikation under fliken. Ange aktuellt flöde och tryck. Klicka på pilen "dimensionera produkt" för att filtrera sökningen ytterligare.

Steg 2: Välj driftspunkter

Skriv in dina driftspunkter och välj dina utvärderingskriterier, såsom pris- eller energikostnader. Observera att energikostnaderna påverkas av reglerområdet, lastprofilen och beräkningsperioden.

Steg 3: Granska listan över produkter

Du får en lista över produkter som uppfyller dina driftspunkter och utvärderingskriterier, sorterade efter livscykelkostnader. Du kan också hitta annan information såsom energikostnader, energiförbrukning per år och energimärkning för att hitta exakt den pump som passar dina behov.

Nu är du redo att dimensionera pumpen.

Övriga hjälpguider