6 otázky Stredná

ECADEMY test

Obehové čerpadlo ALPHA1 L

Tento kurzový test obsahuje 6 otázky a môžete ich kedykoľvek znova zopakovať.

Na úspešné absolvovanie testu a absolvovanie kurzu musíte zodpovedať všetky otázky správne.

Začať test

Otázka 1 z 6 Stredná

1 Ktorú z nasledujúcich možností môže ALPHA1 L nahradiť?

Otázka 4 z 6 Stredná

4 Koľko môže majiteľ domu usporiť výmenou neefektívneho čerpadla Grundfos UPS za ALPHA1 L?

Otázka 5 z 6 Stredná

5 Ktoré z nasledujúcich typov alarmov môže vyriešiť majiteľ domu?

Otázka 6 z 6 Stredná

6 Koľko rôznych ovládacích režimov má ALPHA1 L?

Otázka 6 z 6 Stredná

Ste spokojní s vašimi odpoveďami?

Schváľte svoje súčasné odpovede a získajte konečný výsledok testu.

Schváliť

Výsledky testu

Blahoželáme. Úspešne ste absolvovali test a dokončili ste Obehové čerpadlo ALPHA1 L

Dosiahnuté vyznamenania:

Pokračovať v tréningu Vstúpte do MyECADEMY

Prepáčte. Neprešli ste Obehové čerpadlo ALPHA1 L testom tentokrát

Correct
Q: Ktorú z nasledujúcich možností môže ALPHA1 L nahradiť?
A: oboje
Correct
Q: Kedy sa používa prioritne ovládací režim otáčky III?
A: Keď je požiadavka na vykurovanie vysoká
Correct
Q: Ako identifikujete číslo výrobku pôvodného čerpadla?
A: Ktorýmkoľvek vyššie uvedeným spôsobom
Correct
Q: Koľko môže majiteľ domu usporiť výmenou neefektívneho čerpadla Grundfos UPS za ALPHA1 L?
A: 58 EUR ročne
Correct
Q: Ktoré z nasledujúcich typov alarmov môže vyriešiť majiteľ domu?
A: Zablokovaný rotor
Correct
Q: Koľko rôznych ovládacích režimov má ALPHA1 L?
A: 5