6 otázky Stredná

ECADEMY test

Obehové čerpadlo ALPHA1 L

Tento kurzový test obsahuje 6 otázky a môžete ich kedykoľvek znova zopakovať.

Na úspešné absolvovanie testu a absolvovanie kurzu musíte zodpovedať všetky otázky správne.

Začať test

Otázka 1 z 6 Stredná

Koľko rôznych ovládacích režimov má ALPHA1 L?

Otázka 3 z 6 Stredná

Čo sa zvýrazní v aplikácii ihneď po zadaní čísla produktu?

Otázka 6 z 6 Stredná

Koľko môže majiteľ domu usporiť výmenou neefektívneho čerpadla Grundfos UPS za ALPHA1 L?

Otázka 6 z 6 Stredná

Ste spokojní s vašimi odpoveďami?

Schváľte svoje súčasné odpovede a získajte konečný výsledok testu.

Schváliť

Výsledky testu

Blahoželáme. Úspešne ste absolvovali test a dokončili ste Obehové čerpadlo ALPHA1 L

Dosiahnuté vyznamenania:

Pokračovať v tréningu Vstúpte do MyECADEMY

Prepáčte. Neprešli ste Obehové čerpadlo ALPHA1 L testom tentokrát

Correct
Q: Koľko rôznych ovládacích režimov má ALPHA1 L?
A: 5
Correct
Q: Ako identifikujete číslo výrobku pôvodného čerpadla?
A: Ktorýmkoľvek vyššie uvedeným spôsobom
Correct
Q: Čo sa zvýrazní v aplikácii ihneď po zadaní čísla produktu?
A: Odhadované ročné úspory
Correct
Q: Aká je hlavná výhoda nového pripojovacieho konektoru?
A: Môže byť otočený tak, aby sa čerpadlo vošlo do obmedzeného priestoru
Correct
Q: Prečo nie je nutné, aby inštalatér vozil so sebou zbytočnú zásobu náhradných čerpadiel?
A: Vďaka kompatibilite ALPHA1 L s väčšinou vykurovacích systémov
Correct
Q: Koľko môže majiteľ domu usporiť výmenou neefektívneho čerpadla Grundfos UPS za ALPHA1 L?
A: 58 EUR ročne