6 otázky Základná

ECADEMY test

Úplné riadenie a vyvažovanie s pripojeným obehovým čerpadlom ALPHA3

Tento kurzový test obsahuje 6 otázky a môžete ich kedykoľvek znova zopakovať.

Na úspešné absolvovanie testu a absolvovanie kurzu musíte zodpovedať všetky otázky správne.

Začať test

Otázka 5 z 6 Základná

Zo šiestich režimov riadenia, ktoré sú k dispozícii, koľko Vám umožní nastaviť čerpadlo tak, aby pracovalo na špecifickej požadovanej hodnote?

Otázka 6 z 6 Základná

Ste spokojní s vašimi odpoveďami?

Schváľte svoje súčasné odpovede a získajte konečný výsledok testu.

Schváliť

Výsledky testu

Blahoželáme. Úspešne ste absolvovali test a dokončili ste Úplné riadenie a vyvažovanie s pripojeným obehovým čerpadlom ALPHA3

Dosiahnuté vyznamenania:

Ako by ste tento kurz ohodnotili?

Budeme radi, ak pridáte svoje hodnotenie tohto kurzu. Nezabudnite, že sa pred testom musíte najprv prihlásiť, aby ste kurz mohli ohodnotiť.

Pokračovať v tréningu Vstúpte do MyECADEMY

Prepáčte. Neprešli ste Úplné riadenie a vyvažovanie s pripojeným obehovým čerpadlom ALPHA3 testom tentokrát

Ako by ste tento kurz ohodnotili?

Budeme radi, ak pridáte svoje hodnotenie tohto kurzu. Nezabudnite, že sa pred testom musíte najprv prihlásiť, aby ste kurz mohli ohodnotiť.

Correct
Q: Ako vynulujete čerpadlo po poruche?
A: Buď v aplikácii alebo stlačením tlačidla výkon/prietok na používateľskom rozhraní čerpadla
Correct
Q: Čo je „manuálne nastavenie“ a kto ho vykonáva?
A: Inštalatér vyberie najvhodnejší režim riadenia pre aktuálnu aplikáciu, a to nezahŕňa žiadne vyvažovanie
Correct
Q: Čo sa stane, keď je vyvažovanie dokončené?
A: Aplikácia GO Balance automaticky nastaví čerpadlo do odporúčaného režimu riadenia
Correct
Q: Je aplikácia Grundfos GO Remote navrhnutá špeciálne pre ALPHA3?
A: Nie, táto aplikácia je osvedčeným riešením pre riadenie všetkých E-čerpadiel Grundfos
Correct
Q: Zo šiestich režimov riadenia, ktoré sú k dispozícii, koľko Vám umožní nastaviť čerpadlo tak, aby pracovalo na špecifickej požadovanej hodnote?
A: 3
Correct
Q: ALPHA3 je už lídrom trhu pre svoju energetickú efektívnosť – ako to režim Plánovania v aplikácii GO Remote ešte viac zlepšuje?
A: Nastaví čerpadlo na prevádzku v stanovených obdobiach podľa denného rozvrhu