6 otázky Stredná

ECADEMY test

Obehové čerpadlo MAGNA1 Model C

Tento kurzový test obsahuje 6 otázky a môžete ich kedykoľvek znova zopakovať.

Na úspešné absolvovanie testu a absolvovanie kurzu musíte zodpovedať všetky otázky správne.

Začať test

Otázka 6 z 6 Stredná

Ste spokojní s vašimi odpoveďami?

Schváľte svoje súčasné odpovede a získajte konečný výsledok testu.

Schváliť

Výsledky testu

Blahoželáme. Úspešne ste absolvovali test a dokončili ste Obehové čerpadlo MAGNA1 Model C

Dosiahnuté vyznamenania:

Pokračovať v tréningu Vstúpte do MyECADEMY

Prepáčte. Neprešli ste Obehové čerpadlo MAGNA1 Model C testom tentokrát

Correct
Q: Ako sa volá funkcia, kde jedno čerpadlo pôsobí ako zálohové pre druhé?
A: Režim prevádzky/pohotovosti
Correct
Q: Ktorý riadiaci režim je u MAGNA1 nastavená z výroby?
A: Funkcia stredného proporčného tlaku
Correct
Q: Ako prepojíte čerpadlo s Grundfos GO Remote?
A: Prostredníctvom infračerveného pripojenia
Correct
Q: Čo z toho nemôžete realizovať v Grundfos GO?
A: Funkcia nastavenia riadenia
Correct
Q: Aká je úroveň EEI MAGNA1 Model C jedného čerpadla?
A: Menej alebo rovná sa 0.20
Correct
Q: Kedy je správna možnosť vybrať si dvojité čerpadlo?
A: Keď nie sú tolerované prestoje, a to ani pri údržbe systému