6 otázky Stredná

ECADEMY test

Obehové čerpadlo MAGNA1 Model C

Tento kurzový test obsahuje 6 otázky a môžete ich kedykoľvek znova zopakovať.

Na úspešné absolvovanie testu a absolvovanie kurzu musíte zodpovedať všetky otázky správne.

Začať test

Otázka 2 z 6 Stredná

Aká je úroveň EEI MAGNA1 Model C jedného čerpadla?

Otázka 4 z 6 Stredná

Ako sa volá funkcia, kde jedno čerpadlo pôsobí ako zálohové pre druhé?

Otázka 6 z 6 Stredná

Koľko úrovní je u každej z troch preddefinovaných riadiacich funkcií?

Otázka 6 z 6 Stredná

Ste spokojní s vašimi odpoveďami?

Schváľte svoje súčasné odpovede a získajte konečný výsledok testu.

Schváliť

Výsledky testu

Blahoželáme. Úspešne ste absolvovali test a dokončili ste Obehové čerpadlo MAGNA1 Model C

Dosiahnuté vyznamenania:

Ako by ste tento kurz ohodnotili?

Budeme radi, ak pridáte svoje hodnotenie tohto kurzu. Nezabudnite, že sa pred testom musíte najprv prihlásiť, aby ste kurz mohli ohodnotiť.

Pokračovať v tréningu Vstúpte do MyECADEMY

Prepáčte. Neprešli ste Obehové čerpadlo MAGNA1 Model C testom tentokrát

Ako by ste tento kurz ohodnotili?

Budeme radi, ak pridáte svoje hodnotenie tohto kurzu. Nezabudnite, že sa pred testom musíte najprv prihlásiť, aby ste kurz mohli ohodnotiť.

Correct
Q: Ktorý riadiaci režim je u MAGNA1 nastavená z výroby?
A: Funkcia stredného proporčného tlaku
Correct
Q: Aká je úroveň EEI MAGNA1 Model C jedného čerpadla?
A: Menej alebo rovná sa 0.20
Correct
Q: Čo z toho nemôžete realizovať v Grundfos GO?
A: Funkcia nastavenia riadenia
Correct
Q: Ako sa volá funkcia, kde jedno čerpadlo pôsobí ako zálohové pre druhé?
A: Režim prevádzky/pohotovosti
Correct
Q: Ako prepojíte čerpadlo s Grundfos GO Remote?
A: Prostredníctvom infračerveného pripojenia
Correct
Q: Koľko úrovní je u každej z troch preddefinovaných riadiacich funkcií?
A: 3