Článok

Prevádzkové riziká v sústave pre zvyšovanie tlaku

Nesprávna regulácia prevádzky zvyšovania tlaku môže poškodiť čerpadlá a spôsobiť presakovanie v potrubí. Postupom času to môže viesť k nadmernej spotrebe vody, špirálovým nákladom a dokonca aj záplavám v interiéri. Ale existuje spôsob, ako prevziať kontrolu a eliminovať riziká v podpornej sústave - Čerpadlá SCALA.

Pozrite si video a zistite, ako sa môžete vyhnúť týmto prevádzkovým rizikám v domácich tlakových sústavách

Prevádzkové riziká v sústave pre zvyšovanie tlaku

Čerpadlá na posilnenie tlaku nie sú skonštruované na prevádzku bez vody. Ak sa nádrž na vodu vyprázdni alebo voda dodávaná z mestského vodovodu je nedostatočná, môže to spôsobiť spustenie čerpadla bez vody, čo pravdepodobne spôsobí jeho prehriatie a nakoniec aj poškodenie.

Presakovanie vody z potrubia v sústave môže spôsobiť poškodenie v domácnosti a v najhoršom prípade môže mať za následok zaplavenie interiéru. Dokonca aj presakujúce toalety alebo kvapkajúce záhradné kohútiky môžu spotrebovať značné množstvo vody a znížiť životnosť čerpadla, ak zostanú bez povšimnutia. To môže vytvárať zvyšujúce sa náklady pre vlastníkov domov, ako pri oprave nehnuteľnosti, tak aj pri účtoch za vodu.

Čerpadlo skonštruované podľa inteligentného dizajnu

Domáca vodáreň, ktorá dokáže rozpoznať prevádzkové riziká, tiež dokáže zareagovať tak, aby im predišla. SCALA1 a SCALA2, skonštruované na ochranu sústavy na zvyšovanie tlaku, obsahujú niekoľko ochranných prvkov a funkcií, ktoré je možné vidieť na ovládacom paneli (SCALA2) a v aplikácii GO Remote (SCALA1) ako alarmy. Tieto alarmy nemusia nevyhnutne znamenať poškodenie čerpadla. Vo väčšine prípadov upozorňujú používateľa na problém v sústave, ktorý si vyžaduje pozornosť. Napríklad alarm chodu nasucho môže indikovať nedostatočnú hladinu vody, hoci ešte nebeží nasucho. Problémy sa tak môžu riešiť skôr, ako spôsobia škodu.

Zabudované ochranné funkcie čerpadiel SCALA:

  • Ochrana proti zacykleniu: Deaktivuje čerpadlo, ak v sústave zistí známky menšieho priesaku alebo kohútik, ktorý nie je úplne zatvorený.

  • Ochrana proti chodu nasucho: Deaktivuje čerpadlo a upozorní používateľa na nedostatok vody v inštalácii, aby sa zabránilo poškodeniu čerpadla.

  • Maximálna doba chodu: Deaktivuje čerpadlo po určenom čase, čím sa znižuje riziko priesaku pri prevádzke domácich spotrebičov. Pri SCALA1 je možné časové obdobie upraviť pomocou Grundfos GO REMOTE.

S čerpadlom SCALA získate vstavané funkcie, ktoré zaisťujú bezpečnú prevádzku a pohodlné bývanie. Navyše zákazníci ušetrí na spotrebe vody a ochránia svoj majetok pred poškodením. Je to čerpadlo skonštruované inteligentne.

 

S vodárňami SCALA získate bezpečnú prevádzku a funkcie, ktoré zaistia optimálny komfort v celej domácnosti, ušetria peniaze za nadmernú spotrebu vody a zabránia škodám na majetku.

PRIDAJTE SA K 57.000 INŠTALATÉROM PO CELOM SVETE

Dostávajte od nás vždy aktuálne informácie o čerpadlách, nástrojoch, školeniach a akciách

Súvisiace produkty

Nájdite výrobky Grundfos týkajúce sa tejto témy.

Súvisiace aplikácie

Nájdite aplikácie od Grundfos týkajúce sa tejto témy.