Článok

Prevádzkové riziká v sústave pre zvyšovanie tlaku

Nesprávna regulácia prevádzky zvyšovania tlaku môže poškodiť čerpadlá a spôsobiť presakovanie v potrubí. Postupom času to môže viesť k nadmernej spotrebe vody, špirálovým nákladom a dokonca aj záplavám v interiéri. Ale existuje spôsob, ako prevziať kontrolu a eliminovať riziká v podpornej sústave - Čerpadlá SCALA.

<p>Pozrite si video a zistite, ako sa môžete vyhnúť týmto prevádzkovým rizikám v domácich tlakových sústavách</p>Prevádzkové riziká v sústave pre zvyšovanie tlaku

Čerpadlá na posilnenie tlaku nie sú skonštruované na prevádzku bez vody. Ak sa nádrž na vodu vyprázdni alebo voda dodávaná z mestského vodovodu je nedostatočná, môže to spôsobiť spustenie čerpadla bez vody, čo pravdepodobne spôsobí jeho prehriatie a nakoniec aj poškodenie.

Presakovanie vody z potrubia v sústave môže spôsobiť poškodenie v domácnosti a v najhoršom prípade môže mať za následok zaplavenie interiéru. Dokonca aj presakujúce toalety alebo kvapkajúce záhradné kohútiky môžu spotrebovať značné množstvo vody a znížiť životnosť čerpadla, ak zostanú bez povšimnutia. To môže vytvárať zvyšujúce sa náklady pre vlastníkov domov, ako pri oprave nehnuteľnosti, tak aj pri účtoch za vodu.Čerpadlo skonštruované s inteligentným prevedením

Týmto prevádzkovým rizikám je možné predísť, ak ich dokáže zariadenie na posilnenie tlkaku odhaliť a reagovať na ne vopred. SCALA1 a SCALA2, postavené na ochranu sústavy pre zvyšovanie tlaku, obsahuje niekoľko ochranných funkcií, ktoré je možné vidieť na ovládacom paneli (SCALA2) a v aplikácii GO Remote (SCALA1) ako alarmové signalizácie. Tieto alarmové signalizácie nemusia nutne znamenať poškodenie čerpadla. Vo väčšine prípadov upozorňujú užívateľa na problém v sústave, ktorý si vyžaduje pozornosť. Napríklad signalizácia prevádzky nasucho môže indikovať nedostatočné zásobovanie vodou, aj keď sa nejedná o prevádzku nasucho. To umožňuje riešiť problémy skôr, ako spôsobia akékoľvek poškodenie.

Ochrana proti prevádzke nasucho alebo nedostatok vody:

  • Čerpadlá SCALA1 a SCALA2 sú vybavené ochranou proti chodu nasucho, ktorá čerpadlo zastaví a používateľa upozorní na nedostatok vody v systéme.
  • Funkcia maximálnej doby chodu a ochrany proti cyklovaniu zastaví čerpadlo, ak zistí známky úniku vody alebo prasknutého potrubia v systéme. Zastavenie čerpadla po určitej dobe znižuje riziko úniku vody, keď sa používajú domáce spotrebiče.

S vodárňami SCALA získate bezpečnú prevádzku a funkcie, ktoré zaistia optimálny komfort v celej domácnosti, ušetria peniaze za nadmernú spotrebu vody a zabránia škodám na majetku.

Chcete sa dozvedieť viac?

Máme špecializovaný zvdelávací modul, ktorý vám poskytne praktické informácie o zvyšovaní tlaku vody v domácnostiach a našich riešeniach. Ak absolvujete kurz, pre rozšírenie vašich znalostí.

Chcete sa dozvedieť viac?

Existuje niekoľko možností pre praktické cvičenia v našej vzdelávacej platforme Ecademy. Tu je niekoľko odporúčaných tém o zvyšovaní tlaku vody v domácnostiach a o našich riešeniach.