Technická dokumentácia

Technická dokumentácia: Miešacie systémy v chladiarenských aplikáciách - úspora času o polovicu

Zmiešavacie slučky sa používajú v sústavách HVAC na úpravu teploty prietoku v jednotlivých zónach podľa príslušnej spotreby tepla a chladenie. Optimálne plánovanie a nastavenie má značný vplyv na investičné náklady, komfort, energetickú účinnosť a prevádzkové náklady sústavy.

Konvenčne navrhnuté zmiešavacie slučky s použitím jednotlivých komponentov majú niekoľko nevýhod.

Zmiešavacie slučky je možno však nainštalovať pomocou jedného kompletného riešenia MIXIT. Tento dokument vysvetľuje, ako je jednotka štruktúrovaná, ako ju možno použiť v chladiarenských aplikáciách a aké sú výhody oproti bežným riešeniam.

Stiahnite si dokumentáciu k jednotke Grundfos MIXIT

Vyplňte, prosím, formulár nižšie a potvrďte svoj súhlas s prijímaním personalizovaných informácií od spoločnosti Grundfos.