6 คำถาม ปานกลาง

การทดสอบ ECADEMY

84 - การเพิ่มมูลค่าสำหรับงานระบบ HVAC

หลักสูตรนี้ประกอบด้วย  6 คำถาม และสามารถกลับเข้ามาทำแบบทดสอบต่อเมื่อไรก็ได้.

คุณต้องตอบคำถามทั้งหมดให้ถูกต้อง เพื่อผ่านการทดสอบและสำเร็จหลักสูตร .

เริ่มทดสอบ

คำถาม  5 of 6 ปานกลาง

ส่วนประกอบใดในระบบ Distributed Pumping ของ Grundfos ที่ทำเป็นระบบสำรอง (redundant)

คำถาม  6 of 6 ปานกลาง

คุณพอใจกับคำตอบของคุณหรือไม่?

ส่งคำตอบปัจจุบันของคุณและรับผลการทดสอบขั้นสุดท้าย .

ส่งข้อมูล

ผลการทดสอบ

ขอแสดงความยินดี คุณผ่านการทดสอบและสำเร็จ  84 - การเพิ่มมูลค่าสำหรับงานระบบ HVAC

เหรียญตราที่ได้:

How would you rate this course?

You are welcome to add your rating of this course. Remember that you have to be logged in before you take the test to be able to give your rating.

ดำเนินการฝึกอบรมต่อ ไปยัง MyECADEMY

ขอแสดงความเสียใจด้วย คุณไม่ผ่านการ  84 - การเพิ่มมูลค่าสำหรับงานระบบ HVAC test this time

How would you rate this course?

You are welcome to add your rating of this course. Remember that you have to be logged in before you take the test to be able to give your rating.

Correct
Q: เหตุใดการติดตั้งโซลูชันแบบลูปผสม (mixing loop system) ของ Grundfos MIXIT จึงเป็นแนวคิดที่ดี
A: คุณสามารถลดความยุ่งยากซับซ้อนและเวลาที่ใช้ในการเลือกรุ่นและขนาดลงได้ รวมถึงระบบ MIXIT ที่ให้ความคุ้มค่า (cost effective) ได้มากกว่าโซลูชันทั่วไปอื่น ๆ ถึง 25% โดยเฉพาะเมื่อคำนึงถึงค่าใช้จ่าย
Correct
Q: การเลือกใช้ระบบไฮโดรนิค (hydronic system) มีผลต่อสภาพอากาศภายในอาคารใช่หรือไม่
A: ใช่ ทำให้สภาพอากาศภายในอาคารดีขึ้นและคุณยังประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วย
Correct
Q: เหตุใดพื้นที่ที่จำกัดสำหรับการติดตั้งระบบ HVAC จึงเป็นปัญหาในโครงการก่อสร้าง
A: หากใช้พื้นที่น้อยเกินไปคุณจะมีต้นทุนในการดำเนินการและบริการสูง และการใช้พื้นที่มากเกินไปก็จะทำให้มีพื้นที่ใช้สอยลดลง
Correct
Q: สามารถติดตามตรวจสอบและควบคุมผลิตภัณฑ์ Grundfos ผ่านระบบ BMS ได้หรือไม่
A: ได้ สามารถติดตามตรวจสอบและควบคุมปั๊ม Grundfos ผ่านระบบ BMS ได้และใช้บนระบบปรับเปลี่ยนการทำงานตามโหลด (load)
Correct
Q: ส่วนประกอบใดในระบบ Distributed Pumping ของ Grundfos ที่ทำเป็นระบบสำรอง (redundant)
A: วาล์วควบคุมและวาล์วปรับสมดุล
Correct
Q: การให้บริการของอาคารในโครงการอาคารสูงตัวอย่างดำเนินไปอย่างที่คาดหวังใช่หรือไม่
A: ไม่ เฉพาะอาคารใหม่แค่ 2% เท่านั้นที่มีประสิทธิภาพตรงตามการประมาณการในขั้นตอนการออกแบบ