6 คำถาม ปานกลาง

การทดสอบ ECADEMY

84 - การเพิ่มมูลค่าสำหรับงานระบบ HVAC

หลักสูตรนี้ประกอบด้วย  6 คำถาม และสามารถกลับเข้ามาทำแบบทดสอบต่อเมื่อไรก็ได้.

คุณต้องตอบคำถามทั้งหมดให้ถูกต้อง เพื่อผ่านการทดสอบและสำเร็จหลักสูตร .

เริ่มทดสอบ

คำถาม  1 of 6 ปานกลาง

จากตัวอย่างของเรา ระบบไฮโดรนิค (hydronic system) มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้นเพียงไรเมื่อเทียบกับระบบ VAV แบบอิงระดับลม (air-based VAV system)

คำถาม  2 of 6 ปานกลาง

คุณรู้ไหมว่าระบบ HVAC ในอาคารสูงใช้พลังงานเท่าใด

คำถาม  3 of 6 ปานกลาง

ส่วนประกอบใดในระบบ Distributed Pumping ของ Grundfos ที่ทำเป็นระบบสำรอง (redundant)

คำถาม  6 of 6 ปานกลาง

คุณพอใจกับคำตอบของคุณหรือไม่?

ส่งคำตอบปัจจุบันของคุณและรับผลการทดสอบขั้นสุดท้าย .

ส่งข้อมูล

ผลการทดสอบ

ขอแสดงความยินดี คุณผ่านการทดสอบและสำเร็จ  84 - การเพิ่มมูลค่าสำหรับงานระบบ HVAC

เหรียญตราที่ได้:

How would you rate this course?

You are welcome to add your rating of this course. Remember that you have to be logged in before you take the test to be able to give your rating.

ดำเนินการฝึกอบรมต่อ ไปยัง MyECADEMY

ขอแสดงความเสียใจด้วย คุณไม่ผ่านการ  84 - การเพิ่มมูลค่าสำหรับงานระบบ HVAC test this time

How would you rate this course?

You are welcome to add your rating of this course. Remember that you have to be logged in before you take the test to be able to give your rating.

Correct
Q: จากตัวอย่างของเรา ระบบไฮโดรนิค (hydronic system) มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้นเพียงไรเมื่อเทียบกับระบบ VAV แบบอิงระดับลม (air-based VAV system)
A: ประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น 35%
Correct
Q: คุณรู้ไหมว่าระบบ HVAC ในอาคารสูงใช้พลังงานเท่าใด
A: 30-40% โดยเฉลี่ย
Correct
Q: ส่วนประกอบใดในระบบ Distributed Pumping ของ Grundfos ที่ทำเป็นระบบสำรอง (redundant)
A: วาล์วควบคุมและวาล์วปรับสมดุล
Correct
Q: การให้บริการของอาคารในโครงการอาคารสูงตัวอย่างดำเนินไปอย่างที่คาดหวังใช่หรือไม่
A: ไม่ เฉพาะอาคารใหม่แค่ 2% เท่านั้นที่มีประสิทธิภาพตรงตามการประมาณการในขั้นตอนการออกแบบ
Correct
Q: สามารถติดตามตรวจสอบและควบคุมผลิตภัณฑ์ Grundfos ผ่านระบบ BMS ได้หรือไม่
A: ได้ สามารถติดตามตรวจสอบและควบคุมปั๊ม Grundfos ผ่านระบบ BMS ได้และใช้บนระบบปรับเปลี่ยนการทำงานตามโหลด (load)
Correct
Q: ระบบ HVAC แบบโมดูลาร์ของกรุนด์ฟอส (Grundfos Modular HVAC system) ลดพื้นที่ของระบบ HVAC ลงใช่หรือไม่
A: ใช่ ประโยชน์ของระบบนี้อยู่ที่แน่ใจได้ว่าจะมีพื้นที่ใช้สอยสูงสุดและสามารถลดความยุ่งยากซับซ้อนและเวลาที่ใช้ในการเลือกรุ่นและขนาดลงได้