6 คำถาม ปานกลาง

การทดสอบ ECADEMY

84 - การเพิ่มมูลค่าสำหรับงานระบบ HVAC

หลักสูตรนี้ประกอบด้วย  6 questions and can be retaken at any time.

คุณต้องตอบคำถามทั้งหมดให้ถูกต้อง เพื่อผ่านการทดสอบและสำเร็จหลักสูตร .

เริ่มทดสอบ

คำถาม  3 of 6 ปานกลาง

คุณรู้ไหมว่าระบบ HVAC ในอาคารสูงใช้พลังงานเท่าใด

คำถาม  4 of 6 ปานกลาง

จากตัวอย่างของเรา ระบบไฮโดรนิค (hydronic system) มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้นเพียงไรเมื่อเทียบกับระบบ VAV แบบอิงระดับลม (air-based VAV system)

คำถาม  6 of 6 ปานกลาง

คุณพอใจกับคำตอบของคุณหรือไม่?

ส่งคำตอบปัจจุบันของคุณและรับผลการทดสอบขั้นสุดท้าย .

ส่งข้อมูล

ผลการทดสอบ

ขอแสดงความยินดี คุณผ่านการทดสอบและสำเร็จ  84 - การเพิ่มมูลค่าสำหรับงานระบบ HVAC

เหรียญตราที่ได้:

ดำเนินการฝึกอบรมต่อ ไปยัง MyECADEMY

ขอแสดงความเสียใจด้วย คุณไม่ผ่านการ  84 - การเพิ่มมูลค่าสำหรับงานระบบ HVAC test this time

Correct
Q: Distributed Pumping เป็นระบบปรับสมดุลในตัว คำกล่าวนี้หมายความว่าอย่างไร
A: ไม่จำเป็นต้องเสียเวลาไปกับการปรับสมดุลและกระบวนการทดสอบการใช้งานระบบ
Correct
Q: ระบบ HVAC แบบโมดูลาร์ของกรุนด์ฟอส (Grundfos Modular HVAC system) ลดพื้นที่ของระบบ HVAC ลงใช่หรือไม่
A: ใช่ ประโยชน์ของระบบนี้อยู่ที่แน่ใจได้ว่าจะมีพื้นที่ใช้สอยสูงสุดและสามารถลดความยุ่งยากซับซ้อนและเวลาที่ใช้ในการเลือกรุ่นและขนาดลงได้
Correct
Q: คุณรู้ไหมว่าระบบ HVAC ในอาคารสูงใช้พลังงานเท่าใด
A: 30-40% โดยเฉลี่ย
Correct
Q: จากตัวอย่างของเรา ระบบไฮโดรนิค (hydronic system) มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้นเพียงไรเมื่อเทียบกับระบบ VAV แบบอิงระดับลม (air-based VAV system)
A: ประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น 35%
Correct
Q: การให้บริการของอาคารในโครงการอาคารสูงตัวอย่างดำเนินไปอย่างที่คาดหวังใช่หรือไม่
A: ไม่ เฉพาะอาคารใหม่แค่ 2% เท่านั้นที่มีประสิทธิภาพตรงตามการประมาณการในขั้นตอนการออกแบบ
Correct
Q: สามารถติดตามตรวจสอบและควบคุมผลิตภัณฑ์ Grundfos ผ่านระบบ BMS ได้หรือไม่
A: ได้ สามารถติดตามตรวจสอบและควบคุมปั๊ม Grundfos ผ่านระบบ BMS ได้และใช้บนระบบปรับเปลี่ยนการทำงานตามโหลด (load)