6 คำถาม ปานกลาง

การทดสอบ ECADEMY

69 - หลักสูตรอบรมออนไลน์เรื่อง Grundfos Distributed Pumping

หลักสูตรนี้ประกอบด้วย  6 questions and can be retaken at any time.

คุณต้องตอบคำถามทั้งหมดให้ถูกต้อง เพื่อผ่านการทดสอบและสำเร็จหลักสูตร .

เริ่มทดสอบ

คำถาม  1 of 6 ปานกลาง

1 การประหยัดพลังงานปั๊มในระบบ distributed pumping อยู่ที่:

คำถาม  2 of 6 ปานกลาง

2 ด้วยปั๊มที่เฉพาะแบบเครื่องเดียว สำหรับแต่ละชุดอุปกรณ์ปลายทาง โหมดควบคุมใดที่จะถูกใช้?

คำถาม  4 of 6 ปานกลาง

4 อะไรคือองค์ประกอบหลักในการออกแบบของ Grundfos Distributed Pumping?

คำถาม  5 of 6 ปานกลาง

5 ด้วยระบบ Distributed Pumping ทำให้การทดสอบการใช้งานและการปรับสมดุล

คำถาม  6 of 6 ปานกลาง

คุณพอใจกับคำตอบของคุณหรือไม่?

ส่งคำตอบปัจจุบันของคุณและรับผลการทดสอบขั้นสุดท้าย .

ส่งข้อมูล

ผลการทดสอบ

ขอแสดงความยินดี คุณผ่านการทดสอบและสำเร็จ  69 - หลักสูตรอบรมออนไลน์เรื่อง Grundfos Distributed Pumping

เหรียญตราที่ได้:

ดำเนินการฝึกอบรมต่อ ไปยัง MyECADEMY

ขอแสดงความเสียใจด้วย คุณไม่ผ่านการ  69 - หลักสูตรอบรมออนไลน์เรื่อง Grundfos Distributed Pumping test this time

Correct
Q: การประหยัดพลังงานปั๊มในระบบ distributed pumping อยู่ที่:
A: 54%
Correct
Q: ด้วยปั๊มที่เฉพาะแบบเครื่องเดียว สำหรับแต่ละชุดอุปกรณ์ปลายทาง โหมดควบคุมใดที่จะถูกใช้?
A: อุณหภูมิคงที่
Correct
Q: distributed pumping ทำให้แน่ใจได้ถึงการไหลขั้นต่ำ ที่เครื่องทำน้ำเย็นแต่ละเครื่องได้อย่างไร?
A: โดยมีเซ็นเซอร์ตรวจจับแรงดัน แตกต่างเครื่องทำน้ำเย็นแต่ละเครื่อง
Correct
Q: อะไรคือองค์ประกอบหลักในการออกแบบของ Grundfos Distributed Pumping?
A: การใช้ปั๊มอัจฉริยะแทนการใช้วาล์ว
Correct
Q: ด้วยระบบ Distributed Pumping ทำให้การทดสอบการใช้งานและการปรับสมดุล
A: สามารถทำให้เสร็จเร็วและอย่างง่ายดาย
Correct
Q: ทำไมต้องติดตั้งวาล์วกันกลับแบบแรงดันต่ำ สำหรับแต่ละวงลูป (loop) การทำความเย็น ด้วยเครื่องส่งลมเย็น (AHU)
A: เพื่อหลีกเลี่ยงการไหลย้อนกลับในกรณีที่ AHU ไม่ทำงาน