6 คำถาม ปานกลาง

การทดสอบ ECADEMY

69 - หลักสูตรอบรมออนไลน์เรื่อง Grundfos Distributed Pumping

หลักสูตรนี้ประกอบด้วย  6 questions and can be retaken at any time.

คุณต้องตอบคำถามทั้งหมดให้ถูกต้อง เพื่อผ่านการทดสอบและสำเร็จหลักสูตร .

เริ่มทดสอบ

คำถาม  1 of 6 ปานกลาง

ต้องใช้อัตราการไหลเท่าไรเพื่อให้ได้เกือบ 80 % ของขีดความสามารถการทำงาน ?

คำถาม  3 of 6 ปานกลาง

อะไรคือองค์ประกอบหลักในการออกแบบของ Grundfos Distributed Pumping?

คำถาม  5 of 6 ปานกลาง

ด้วยปั๊มที่เฉพาะแบบเครื่องเดียว สำหรับแต่ละชุดอุปกรณ์ปลายทาง โหมดควบคุมใดที่จะถูกใช้?

คำถาม  6 of 6 ปานกลาง

คุณพอใจกับคำตอบของคุณหรือไม่?

ส่งคำตอบปัจจุบันของคุณและรับผลการทดสอบขั้นสุดท้าย .

ส่งข้อมูล

ผลการทดสอบ

ขอแสดงความยินดี คุณผ่านการทดสอบและสำเร็จ  69 - หลักสูตรอบรมออนไลน์เรื่อง Grundfos Distributed Pumping

เหรียญตราที่ได้:

How would you rate this course?

You are welcome to add your rating of this course. Remember that you have to be logged in before you take the test to be able to give your rating.

ดำเนินการฝึกอบรมต่อ ไปยัง MyECADEMY

ขอแสดงความเสียใจด้วย คุณไม่ผ่านการ  69 - หลักสูตรอบรมออนไลน์เรื่อง Grundfos Distributed Pumping test this time

How would you rate this course?

You are welcome to add your rating of this course. Remember that you have to be logged in before you take the test to be able to give your rating.

Correct
Q: ต้องใช้อัตราการไหลเท่าไรเพื่อให้ได้เกือบ 80 % ของขีดความสามารถการทำงาน ?
A: 50%
Correct
Q: ทำไมต้องติดตั้งวาล์วกันกลับแบบแรงดันต่ำ สำหรับแต่ละวงลูป (loop) การทำความเย็น ด้วยเครื่องส่งลมเย็น (AHU)
A: เพื่อหลีกเลี่ยงการไหลย้อนกลับในกรณีที่ AHU ไม่ทำงาน
Correct
Q: อะไรคือองค์ประกอบหลักในการออกแบบของ Grundfos Distributed Pumping?
A: การใช้ปั๊มอัจฉริยะแทนการใช้วาล์ว
Correct
Q: ทำไมอัตราการไหลในคอยล์จึงถูกต้องเสมอ ในระบบ distributed pumping
A: เนื่องจากความเร็วปั๊มรุ่น Magna 3 ถูกปรับตามโหลดของชุดอุปกรณ์ปลายทาง
Correct
Q: ด้วยปั๊มที่เฉพาะแบบเครื่องเดียว สำหรับแต่ละชุดอุปกรณ์ปลายทาง โหมดควบคุมใดที่จะถูกใช้?
A: อุณหภูมิคงที่
Correct
Q: distributed pumping ทำให้แน่ใจได้ถึงการไหลขั้นต่ำ ที่เครื่องทำน้ำเย็นแต่ละเครื่องได้อย่างไร?
A: โดยมีเซ็นเซอร์ตรวจจับแรงดัน แตกต่างเครื่องทำน้ำเย็นแต่ละเครื่อง