3 คำถาม ปานกลาง

การทดสอบ ECADEMY

54 - ทำความเข้าใจสภาพอากาศของเรา

หลักสูตรนี้ประกอบด้วย  3 คำถาม และสามารถกลับเข้ามาทำแบบทดสอบต่อเมื่อไรก็ได้.

คุณต้องตอบคำถามทั้งหมดให้ถูกต้อง เพื่อผ่านการทดสอบและสำเร็จหลักสูตร .

เริ่มทดสอบ

คำถาม  3 of 3 ปานกลาง

คุณพอใจกับคำตอบของคุณหรือไม่?

ส่งคำตอบปัจจุบันของคุณและรับผลการทดสอบขั้นสุดท้าย .

ส่งข้อมูล

ผลการทดสอบ

ขอแสดงความยินดี คุณผ่านการทดสอบและสำเร็จ  54 - ทำความเข้าใจสภาพอากาศของเรา

เหรียญตราที่ได้:

How would you rate this course?

You are welcome to add your rating of this course. Remember that you have to be logged in before you take the test to be able to give your rating.

ดำเนินการฝึกอบรมต่อ ไปยัง MyECADEMY

ขอแสดงความเสียใจด้วย คุณไม่ผ่านการ  54 - ทำความเข้าใจสภาพอากาศของเรา test this time

How would you rate this course?

You are welcome to add your rating of this course. Remember that you have to be logged in before you take the test to be able to give your rating.

Correct
Q: แนวปะทะมวลอากาศเกิดขึ้นเมื่อ…
A: เมื่อลมอุ่นและลมเย็นปะทะกัน จะก่อให้เกิดแรงเสียดทาน
Correct
Q: สามองค์ประกอบที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์สภาพอากาศส่วนใหญ่มีอะไรบ้าง
A: ความกดอากาศ ไอน้ำ และอุณหภูมิ
Correct
Q: ก้อนเมฆคืออะไร
A: ไอน้ำที่ควบแน่น