Članak

Novi pristup puštanju u rad sistema za grijanje

Izazovi prilikom puštanja u rad sistema za grijanje su postizanje pravog protoka, najboljih performansi i najviše moguće udobnosti. Međutim to nije jednostavan proces jer današnji sistemi grijanja su izgrađeni drugačije i rade na drugi način.


Izazov puštanja u rad sistema grijanja

Sigurno ste vrlo često nailazili na probleme zbog neadekvatnog puštanja u rad:

  • Pretjerana potrošnja energije
  • Buka
  • Trošenje i habanje sistema
  • Nezadovoljni kupci

Ovo nije jednostavan problem za riješiti. Kada instalirate pumpu, vrlo često je teško znati koju postavku koristiti, što može uzrokovati više problema nego što je potrebno. Tradicionalno, brzina pumpe sistema postavljena je tako da pruža dovoljan pritisak kako bi se osigurao dovoljan protok vode u sve dijelove zgrade. Međutim ovo nije uvijek idealno.

Postavke sistema

Obično postoji preporučena postavka na većini pumpi za optimalan rad sistema. U nastavku ćemo malo detaljnije opisati zahtjeve dva najčešća sistema - podnog i radijatorskog.

Podno grijanje

Ovo je efikasan način za grijanje kuće, ali zbog niske temperature polaza zahtijeva pažljivo puštanje u rad (balansiranje i podešavanje pumpe).
Gubici pritiska u razdjelniku podnog grijanja praktički ne ovise o potrebi/protoku topline u pojedinim zonama. Odnosno, pumpu treba postaviti na postavku konstantnog pritiska, pri čemu se diferencijalni pritisak održava konstantnim, osiguravajući konstantan protok u svakoj pojedinačnoj zoni, neovisno o ostalim zonama. Ovo osigurava ispravnu sobnu temperaturu, udobnost vlasnika kuće i izbjegava nepotrebno trošenje energije.


Radijatori

Suprotno tome, radijatori s termostatskim radijatorskim ventilima (TRV) koriste TRV za podešavanje protoka do radijatora, ovisno o potrebi za toplinom. To osigurava tačnu sobnu temperaturu i optimalnu udobnost za vlasnika kuće.
Niska potreba za toplinom/protokom dovodi do manjih gubitaka pritiska u cijevima i armaturama u sistemu grijanja, što rezultira nepotrebnom potrošnjom energije, kao i rizikom od bučnih ventila. Pumpa treba biti postavljena na proporcionalno podešavanje pritiska, pri čemu se diferencijalni pritisak podešava proporcionalno potrebnom protoku u sistemu.


AUTOADAPT funkcija olakšava vam posao

Grundfos cirkulacione pumpe nude niz mogućnosti koje vam pomažu da pronađete pravu regulaciju za sistem grijanja, bez obzira je li pumpa integrirana u bojler, toplotnu pumpu ili kao samostalno rješenje.

Najlakši način da riješite većinu briga oko puštanja u rad je odabir pumpe s Grundfos AUTOADAPT opcijom. Ova funkcija kontinuirano prilagođava performanse pumpe stvarnoj potrebi za toplinom - na primjer, veličini sistema i promjenjivoj potrebi za toplinom tokom godine. Funkcija će pronaći postavku koja pruža optimalnu udobnost uz minimalnu potrošnju energije i doprinosi brzom, sigurnom i lakom puštanju u rad. Sve u svemu, AUTOADAPT pomaže u postizanju najniže moguće potrošnje energije, a istovremeno optimizira udobnost vaših korisnika.

PREDNOSTI AUTOADAPT-a

  • Pruža optimalnu udobnost korisnicima
  • Smanjuje potrebu za dodatnim poslom
  • Smanjena buka sistema

Jednostavna montaža pumpe

Ovi videozapisi pokazuju vam koji se načini upravljanja koriste kod svake pumpe i pomažu vam da pronađete pravu postavku za bilo koji sistem grijanja kako biste postigli optimalne performanse.

Povezani proizvodi

Pronađite Grundfos proizvode koji se odnose na ovu temu.