01-03-2018

Sigurnosno upozorenje - Mart 2018

VAŽNO SIGURNOSNO UPOZORENJE O GRUNDFOS UNILIFT AP 1-FAZNIM PUMPAMA

Grundfos izdaje sigurnosno upozorenje za pumpe UNILIFT AP 12 1-faza, AP 35 1-faza i AP 50 1-faza, koje su proizvedene u periodu od 1.sedmica 2017. do 2.sedmica 2018., a koje se nalaze u Grundfos mobilnoj aplikaciji. To obuhvata npr. pumpe koje se koriste za pražnjenje vrtnih ribnjaka. Ove sigurnosne upute se ne odnose na već instalirane pumpe u fiksnim instalacijama.

U pitanju su proizvodi:

* Grundfos UNILIFT AP 12 1-FAZA

* Grundfos UNILIFT AP 35 1-FAZA

* Grundfos UNILIFT AP 50 1-FAZA

(NAPOMENA: Ova uputa se ne odnosi na 1 fazne pumpe isporučene sa američkim utikačima)

Pod određenim okolnostima, ovi proizvodi predstavljaju rizik od električnog udara. Zato je od velike važnosti da identificiramo i zamijenimo ili servisiramo navedene proizvode što je brže moguće. Imajte na umu da, zbog opasnosti od strujnog udara, identifikaciju, zamjenu ili servis ovakvih proizvoda trebaju obavljati samo profesionalci.


Za više informacija, molimo, pogledajte linkove u nastavku: