Pravna pitanja i politika

Pravila korištenja

Na snazi ​​od 1. jula 2020. godine.

Ovi uslovi korištenja („TOU“) primjenjuju se kada koristite digitalna rješenja („Digital Solutions“) koja pruža kompanija iz Grundfos grupe, tj. kompanija koja je direktno ili indirektno u vlasništvu Grundfos Holding A / S („Grundfos“ ili „mi "/" Nas "/" naše ").

Opis usluga

Kada koristite Digital Solutions, možete pristupiti informacijama i uslugama koje pruža Grundfos.

Digitalna rješenja sastoje se od Grundfos web stranice, Grundfos aplikacija i ostalih digitalnih usluga i korisničkih računa za takva Grundfos rješenja.

Neka digitalna rješenja mogu biti dostupna samo u odabranim zemljama. Neka digitalna rješenja mogu biti dostupna besplatno, a druga samo sa uplatom ili besplatno, ali sa dodatnim uslugama uz plaćanje; zadržavamo pravo na promjenu statusa Digitalnog rješenja u bilo koje vrijeme, ali ni u kojem slučaju nećete dobiti račun za bilo koje usluge bez prethodnog upozorenja i informacija. Neka digitalna rješenja mogu zahtijevati zasebnu kupovinu hardvera ili uređaja koji omogućuju funkcioniranje digitalnog rješenja.

Prihvatanje uslova

Digitalna Grundfos rješenja uključujući i ažuriranja, poboljšanja, nove funkcije itd. podložna su sljedećem TOU-u. Grundfos zadržava pravo ažuriranja TOU-a u bilo kojem trenutku bez prethodne obavijesti. Trenutna verzija TOU-a uvijek će biti dostupna na našoj web stranici. Pristupanjem digitalnim rješenjima ili upotrebom web stranice na bilo koji način, prihvatate i obavezujuće TOU.

Ako pristupite Digitalnim rješenjima na temelju zasebnog ugovora s Grundfosom („ugovor“), uslovi Ugovora bit će pravosnažni.

Informacije o načinu na koji obrađujemo vaše lične podatke potražite u našim Pravilima privatnosti. Ako dijelite ili skupljate lične podatke treće strane, npr. zaposlenika, suradnika ili kupaca, potvrđujete da vam je to dopušteno, vi ste odgovorni za prosljeđivanje naše Politike o privatnosti trećoj strani, gdje je to potrebno.

Izjava o odricanju odgovornosti

Grundfos pruža Digital Solutions kao uslugu i, ako drugačije nije navedeno u Ugovoru, samo u informativne svrhe, u mnogim slučajevima besplatno. Ne biste trebali postupati prema informacijama koje se pružaju putem Digital Solutions-a bez traženja lične pomoći Grundfos uposlenika. Digitalna rješenja mogu biti namijenjena samo profesionalnoj publici, npr. profesionalnim instalaterima. Iako su informacije, softver i bilo koje druge usluge u Digital Solutions što je moguće tačne i aktuelne, Digital Solutions može sadržavati pogreške ili propuste zbog kojih se odričemo svake i bilo kakve odgovornosti. Materijal i sadržaj Digital Solutions pruža se "onakav kakav jest" i bez ikakvih garancija.

Ni Grundfos niti bilo koja od njegovih pridruženih kompanija nisu odgovorni za bilo kakvo oštećenje ili gubitak hardvera, softvera ili datoteka uzrokovanih korištenjem Digital Solutions ili elemenata preuzetih ili korištenih iz / u Digital Solutions. Stoga Grundfos ne garantira da će Digital Solutions ili usluge pružene u Digital Solutions, bilo od Grundfosa ili u ime Grundfosa (uključujući besplatna preuzimanja softvera), udovoljiti vašim zahtjevima ili će biti neprekinuti, pravovremeni, sigurni ili bez grešaka ili da Digitalna rješenja ili serveri koje Grundfos koristi ne sadrže viruse ili greške ili su u potpunosti funkcionalni ili tačni. Grundfos nastoji održavati Digitalna rješenja, ali Grundfos nije i ne može biti odgovoran za bilo kakve nedostatke koji mogu postojati u Digital Solutions ili radu Digitalnih rješenja.

Grundfos može pružiti veze do drugih web stranica ili učiniti dostupnim aplikacije trećih strana. Korištenje takvih web stranica i / ili aplikacija trećih strana na vlastiti je rizik.

Osim ako je izričito navedeno u ugovoru, prodajni materijali ili drugi službeni Grundfos dokumenti, Digital Solutions mogu sadržavati greške i nisu dizajnirani, proizvedeni ili namijenjeni za kontrolu opreme u opasnim okruženjima, kao što su rad nuklearni objekti, navigacijski ili komunikacijski sistemi zrakoplova, kontrola zračnog prometa, mašine za održavanje života ili oružni sistemi, svaka vojna upotreba u kojoj neuspjeh Digitalnog rješenja može dovesti do smrti, osobnih ozljeda ili teških fizičkih ili ekoloških šteta .

Grundfos ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za slučajne, poslijedične ili kaznene štete.

Važeći zakon ne može dopustiti isključenje određenih garancija ili ograničenje ili isključenje odgovornosti za slučajne ili posljedične štete. Prema tome, neka od navedenih ograničenja ili izuzeća možda se ne odnose na vas. Međutim, odgovornost Grundfosa i njegovih podružnica bit će ograničena ili isključena u mjeri u kojoj to dopušta važeći zakon, i ni u kojem slučaju Grundfos ili bilo koja od njegovih povezanih kompanija neće premašiti iznos koji ste platili, ako postoji, za korištenje digitalnih rješenja.

Korisnički račun i upotreba digitalnih rješenja

Potpuno ste odgovorni za održavanje povjerljivosti svoje lozinke i računa. Nadalje, vi ste u potpunosti odgovorni za sve aktivnosti koje se događaju sa vašim računom. Slažete se da ćete odmah obavijestiti Grundfos o bilo kojem neovlaštenom korištenju vašeg računa ili bilo kojem drugom kršenju sigurnosti. Grundfos neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak koji može nastati uslijed toga što neko drugi koristi vašu lozinku ili račun, sa ili bez vašeg znanja.

Grundfos može i vjeruje da svi koji imaju pristup vašem računu imaju odgovarajuće ovlaštenje i da djeluju u vaše ime.

Potpuno ste odgovorni za pružanje i održavanje bilo kakvih podataka ili podataka koje vam Grundfos dostavlja u svrhu Digital Solutions, npr. kontakt podatke, podatke za naplatu, promjenu dozvole / uloge itd., i za osiguranje ispravnosti takvih podataka. Ako Grundfosu pružate informacije ili podatke u ime treće strane ili se odnose na njih ili ako koristite Digital Solutions za izmjenu, kalibraciju ili na drugi način utjecati na opremu u ime ili u vezi s trećom stranom, to ćete učiniti samo ako je uredno ovlaštena od strane treće strane.

Protupravna ili zabranjena upotreba

Kao uslov vaše upotrebe Digitalnih rješenja, nećete koristiti Digitalna rješenja u bilo koju svrhu koja je prema TOU nezakonita ili zabranjena. Ne možete koristiti Digitalna rješenja na bilo koji način koji može oštetiti, onemogućiti ili preopteretiti bilo koji Grundfos server ili mreže povezane na bilo koji Grundfos server ili ometati upotrebu Digitalnog rješenja od strane drugih korisnika . Ne možete pokušati neovlašteno pristupiti bilo kojim digitalnim rješenjima, drugim računima ili bilo kojem Grundfos serveru, putem hakiranja ili na bilo koji drugi način. Ne možete dobiti ili pokušati nabaviti bilo koji materijal ili informaciju na bilo koji način koji nije namjerno dostupan putem Digital Solutions.

Možda svjesno ne unosite viruse, trojance, crve ili druge materijale koji su štetni ili tehnološki štetni.

Ne smijete koristiti Digitalna rješenja ni na koji način koji bi se mogao smatrati ili koji uključuje sadržaj koji je ilegalni, opsceni, prijeteći, klevetnički, koji narušava privatnost, krši prava intelektualnog vlasništva, predstavlja neželjenu poštu ili na neki drugi način šteti trećim stranama. Ne možete koristiti Digitalna rješenja u reklamne ili marketinške svrhe, osim ako su u skladu sa Ugovorom.

Intelektualno vlasništvo i podaci

Digitalna rješenja i svaki njihov sastavni dio, uključujući posebno grafičku bazu, podatke, softver, tekstove, logotipe Digital Solutions, zaštićeni su zakonom o intelektualnom vlasništvu.

Grundfos vam daje ograničenu, neekskluzivnu, neprenosivu i opozivu licencu za upotrebu digitalnih rješenja kako je određeno za svako digitalno rješenje. Ne možete kopirati, dekompilirati, promjeniti inžinjering, rastaviti, pokušati izvući izvorni kod, izmijeniti ili stvoriti izvedene radove bilo kojeg od Digitalnih rješenja.

Grundfos neće dobiti vlasništvo nad bilo kakvim podacima koje navedete u Digital Solution. Na osnovu Ugovora (ako postoji) i drugačije, na osnovu TOU-a, Grundfos dobiva: (i) neekskluzivnu, prenosivu, svjetsku, trajnu, neopozivu, licencu bez naknade za korištenje vaših podataka radi stavljanja na raspolaganje Digitalnog rješenja; i (ii) neekskluzivna, prenosiva, svjetska, trajna, neopoziva, neograničena, licenca za upotrebu anonimnih podataka u bilo koju svrhu.

Takvi (neosobni) podaci mogu uključivati ​​podatke o opremi koji se odnose na pumpe, kotlove, sisteme grijanja i druge vrste opreme direktno ili indirektno integrirane sa Digital Solutions; podaci o opremi uključuju npr. serijske brojeve proizvoda, protok i pritisak vode, odvođenje vode i otpadnih voda, potrošnju energije, temperaturu, ostale podatke o korištenju ili podatke sa senzora, izvještaje o pogreškama, statusu održavanja, dužini servisa, evidenciji korištenja itd.

Grundfos posjeduje sva prava koja proizlaze iz ili proizlaze iz Digitalnog rješenja (uključujući prava intelektualnog vlasništva), a ako vi takva prava posjedujete, automatski ćete ih dodijeliti Grundfosu.

Bilo koja druga upotreba Digitalnih rješenja ili nekog od njihovih elemenata predstavlja kršenje prava, osim ako ih prethodno i posebno pismeno ne odobri Grundfos.

U skladu sa bilo kojim Ugovorom i uslovima naše Politike o privatnosti, Grundfos može - ali nije dužan - čuvati i koristiti vaše podatke razumno vrijeme kako bi se olakšalo ažuriranje i kvaliteta upotrebe Digitalnih rješenja, ukoliko odaberete da se ponovo pretplatite na Digital Solutions. Grundfos može odlučiti u bilo kojem trenutku nakon raskida / isteka Ugovora ili vašeg prestanka upotrebe Digitalnih rješenja za brisanje podataka i to će učiniti ako to nalaže važeći zakon. Po prekidu, možete tražiti Grundfos da vam dostavi kopiju podataka prikupljenih korištenjem Digital Solutions. Grundfos će nastojati da dostavi takvu kopiju, ali nije obavezan na to, osim ako to nalaže važeći zakon. Ako vam Grundfos pruži takvu kopiju, Grundfos takvu odredbu može usloviti npr. daljnje obaveze o povjerljivosti, plaćanje radnog vremena na prikupljanju dotičnih podataka, itd.

SIM

Ovaj se odjeljak primjenjuje kada primate ili koristite SIM karticu sa podatkovnom vezom direktno ili indirektno od Grundfosa.

Podatkovnu vezu možete koristiti samo za korištenje digitalnih rješenja opisanih u ugovoru. Nećete koristiti podatkovnu vezu suprotno uobičajenoj upotrebi ili na način koji uzrokuje štetu ili druge neugodnosti Grundfosu ili drugima. Primjeri zabranjene upotrebe su: (i) pokušaj neovlaštenog pristupa povezanim mrežama ili računarskim resursima u mreži i IT infrastrukturi; (ii) uništavanje, iskrivljavanje ili neovlašteno korištenje informacija u bilo kojim mrežama ili bilo kojim sistemima koje pruža dobavljač podataka; (iii) korištenje podatkovne veze za slanje neželjene pošte; (iv) preduzimanje mrežnih dodataka ili računarskih napada na sistem; (v) širenje kompjuterskih virusa ili nanošenje štete informacijama na internetu; (vi) korištenje digitalnih rješenja na takav način da naruši kvalitetu digitalnih rješenja ili ometa sposobnost dobavljača da pruži podatkovnu vezu ili korištenje podatkovne veze od strane drugih kupaca i korisnika.

Ne smijete uklanjati SIM karticu iz opreme u kojoj ju je Grundfos dostavio. To vas ne sprječava da zamijenite čitavu ploču PCB-a sa Grundfos zamjenskom pločom PCB-a. Uništite ili vratite Grundfosu ploču PCB-a (uključujući SIM karticu) koja je zamenjena.

Bez nepotrebnog odgađanja obavijestit ćete Grundfos ako vjerujete ili imate razloga vjerovati da neovlaštena treća strana koristi ili koristi vašu podatkovnu vezu.

U skladu sa primjenjivim zakonom, Grundfos može koristiti podatkovnu vezu kako bi provjerio je li SIM kartica aktivna, tj. da li je oprema online ili offline i kako bi vam pružio ažuriranja softvera ako je to zakonski potrebno.

Kontrola izvoza

Imajte na umu da Digitalna rješenja mogu podlijegati kontroli izvoza i trgovinskim sankcijama, uključujući npr. regulativom Evropske unije, Ujedinjenih nacija i Sjedinjenih Američkih Država i da se izvoz, ponovni izvoz, transfer, ponovni prijenos ili prijenos Digitalnog rješenja („izvoz / ponovni izvoz“) može stoga ograničiti . Slažete se da ćete koristiti i primjenjivati ​​propise o kontroli izvoza i trgovinskim sankcijama za vaše korištenje i raspolaganje Digitalnim rješenjima, uključujući npr. dobivanje odgovarajućih izvoznih / uvoznih odobrenja i ne omogućavanjem sankcioniranim osobama i entitetima pristup digitalnim rješenjima. Digitalna rješenja se ne smiju koristiti za - ili u svrhu - nuklearne ili vojne / oružne svrhe.

Odšteta

Grundfos (uključujući i njegove podružnice) je izuzet od bilo kakve odgovornosti, zahtjeva, gubitka i troškova, uključujući odvjetničke naknade i troškove, koji se odnose na vaše kršenje ovih TOU-a ili vašu upotrebu ili zloupotrebu Digitalnih rješenja.

Pravni sporovi

Ovim TOU-om i svim sporovima koji proizlaze iz upotrebe Digitalnih rješenja ili interpretacije TOU-a upravljaju danski zakoni, isključujući pravila o sukobu zakona. Za sve sporove koji proizlaze iz ili u vezi s ovim TOU-om nadležan je Pomorski i trgovački sud u Danskoj.

Ako se zakoni koji se primjenjuju na ove uvjete kasnije mogu tumačiti ili mijenjati dovodeći do toga da jedna ili više klauzula postanu nevažeće ili nevažeće, takvi ne moraju imati za posljedicu nevaljanost uvjeta u cjelini.

Razno

Grundfos zadržava pravo izmjene, obustave ili ukidanja Digitalnih rješenja u bilo koje vrijeme, bez razloga i bez prethodne najave. Grundfos takođe zadržava pravo da bez ikakvog razloga i bez prethodne najave ukine pristup i korištenje Digitalnih rešenja vama, vašem administratoru pristupa ili bilo kojem od vaših ovlaštenih korisnika. Bez ograničavanja općenitosti prethodnog, Grundfos može u bilo kojem trenutku obustaviti ili ukinuti vaš pristup Digitalnim rješenjima ako prekršite bilo koji od TOU-a. Ako Grundfos ne provede neku određenu odredbu, Grundfos se ne odriče prava na to kasnije. Ako sud utvrdi da su neka od pravila korištenja neprimjerena, nevažeća ili neprovediva, preostala ostaju važeća. Grundfos može dodijeliti ovaj ugovor po vlastitom nahođenju bilo kojem pravnom licu iz Grundfos Grupe.

SPECIFIČNI USLOVI - GO Replace and DBS Alat za odabir

Specijalno za digitalna rješenja „GO Balance“ i „DBS alat za odabir“ :

 • Svrha ovih Digitalnih rješenja je sugerirati mogući zamjenski proizvod / novi proizvod.
 • Odgovorni ste za pružanje tačnih ulaznih podataka za Digital Solution na osnovu kojih dobijate prijedlog za novi/zamjenski proizvod i imajte na umu da bilo koji pogrešan podatak može utjecati na rezultat.
 • Digitalno rješenje ne umanjuje ili ne uklanja vaše obveze davanja vlastitih profesionalnih procjena i zaključaka ili, ako niste profesionalac, stručne procjene o tome može li se postojeći proizvod zamijeniti proizvodom koji je Digital Solution predložio.  Grundfos nema uvid u specifične sisteme, npr kotlovi, i samim tim i ne može znati da li je predložena zamjena u određenom sistemu prikladna svrsi. Predloženi proizvod / zamjena samo je sugestija Grundfosa koja se temelji isključivo na proizvodu. Odgovorni ste za procjenu zamjenskog / novog proizvoda i garantirate da će (zamjenski) proizvod raditi sa postojećim sistemom, npr. kotao.
 • Ukoliko se sistem smatra novim kao rezultat zamjene proizvoda, vi se smatrate njegovim izvođačem i možete odgovorni za izdavanje izjave o sukladnosti ili slično prema važećim zakonima.
 • Proizvod može zamijeniti / instalirati samo profesionalni instalater.

Pored toga, za „GO Replace“ važi slijedeće:

 • Ne možete modificirati ili na neki drugi način mijenjati konstrukciju integriranog sistema (npr. kotao, solarni sistem grijanja itd. koji sadrži ugrađenu pumpu koja se mjenja) kao dio postupka zamjene.
 • Ne možete započeti ili morate prekinuti zamjenu ako postojeći kabel napajanja pumpe u integriranom sistemu nije dovoljno dug ili ako će kabl napajanja biti preusmjeren što instalaciju čini nesigurnom.
 • Morate provjeriti da li je ispravni prekidač zaostale struje (RCCB) instaliran prije zamjene.

U mjeri u kojoj odlučite pristupiti i koristiti „GO Balance“ i „DBS alat za odabir“, to radite na vlastitu inicijativu i odgovorni ste za poštivanje svih važećih zakona, uključujući, ali ne ograničavajući se na lokalne zakone.

SPECIFIČNI USLOVI – GO Balance

Specijalno za Digitalno rješenje „GO Balance“ :

 • Za Grundfos ALPHA2 pumpe proizvedene prije 01.06.2018., UPM3 LIN pumpe proizvedene nakon 01.03.2019. i Grundfos ALPHA3 pumpe proizvedene prije 01.08.2018., digitalno rješenje je u potpunosti funkcionalno samo ako se koristi zajedno sa posebno kupljenim MI401 ALPHA čitačem. Informacije o prodaji MI401 ALPHA čitača dostupne su na www.grundfos.com. U / I priručnik za postavljanje digitalnog rješenja i MI401 ALPHA čitača isporučuje se sa uređajem MI401 ALPHA čitač.
 • Za Grundfos ALPHA3 pumpe proizvedene nakon 1.08.2018. digitalno rješenje može se koristiti sa Grundfos ALPHA 3 ugrađenim u Bluetooth.
 • Svrha Digitalnog rješenja je izvršiti hidrauličko balansiranje i prikazati rezultat hidrauličkog balansiranja.
 • Budući da Grundfos nema uvid u specifične sisteme grijanja, digitalno rješenje ne umanjuje ili ne eliminira vaše obaveze izrade vlastitih profesionalnih procjena i zaključaka u vezi sa hidrauličkim balansiranjem.
 • Informacije (npr. specifične informacije za određeni sistem pružene putem Digitalnog rješenja o tome kako se vrši balansiranje sistema koji u digitalnom rješenju pruža proizvođač kompatibilne opreme), podaci, podsjetnici i upozorenja itd. navedeni u, putem ili kroz Digitalno rješenje samo su prijedlog  i praktična pomoć u hidrauličkom balansiranju.
 • Vi ste jedini odgovorni za provođenje hidrauličkog balansiranja i osiguravanje davanja ispravnih savjeta u vezi sa hidrauličkim balansiranjem. To također znači da ste jedini odgovorni za aktiviranje i deaktivaciju automatskih bypass ventila (ako postoje) i podešavanje automatskih bypass ventila na ispravne zadane vrijednosti.
 • Digitalno rješenje smije koristiti samo profesionalni instalater.

U mjeri u kojoj odlučite pristupiti i koristiti Digitalnom rješenju, to činite na vlastitu inicijativu i odgovorni ste za poštivanje svih važećih zakona, uključujući, ali ne ograničavajući se na lokalne zakone.