Case story

Veilige, effectieve waterbehandeling in koeltorens

  • Optimaliseer de gehele werking
  • Reduceer chemicaliënverbruik
  • Bespaar water

Koeltorens bevinden zich in een "donkere hoek" van het gebouw en geven signalen af die doorgaans niet worden aangepakt, wat kan leiden tot enorme verliezen. Wanneer ze optimaal werken kunnen koeltorens helpen om de totale water- en energievoetafdruk van de installatie of het gebouw te verminderen.

Hieronder vindt u een praktijkvoorbeeld van een Grundfos-klant die Grundfos iSOLUTIONS heeft geïdentificeerd als de juiste keuze voor het oplossen van zijn uitdagingen bij waterbehandeling in koeltorens. De oplossing bevindt zich momenteel in de planningsfase.

Problemen met koeltorens zijn van invloed op het waterrendement en de veiligheid

Een Europees metaal-mechanisch bedrijf had problemen bij de dagelijkse werkzaamheden. De opzichter van de productie stelde vast dat er iets mis was met één van de koeltorens, die zich in een gebouw op enkele honderden meters van de productielijn bevond. Samen met de facilitair manager analyseerde hij de situatie, die complexer was dan hij zich had voorgesteld.

Ten eerste waren er, naast de opzichter en de facilitair manager, diverse belanghebbenden bij betrokken, waaronder het bedrijf bij wie het onderhoud van het gebouw was uitbesteed, en de leverancier van de chemicaliën, en ze zaten niet volledig op één lijn.

Dit bemoeilijkte de zaken omdat handmatig toezicht en bediening ter plekke nodig was, en er nog steeds diverse problemen optraden. Enkele van deze problemen die de groep ontdekte waren de volgende.

Handmatige ontsmetting

De slangen voor de toevoeging van biocide waren ofwel leeg of vol met lucht, waardoor een verkeerde dosering werd veroorzaakt. Als gevolg daarvan was het aantal bacteriën dubbel zo hoog als de aanbeveling van de chemicaliënleverancier, die de site tien keer per jaar bezocht en de pieken in de bacterieschommelingen tussen de bezoeken miste.

Risico van biologische verontreiniging en legionella

Gebrek aan bacteriebestrijding betekent een hoog risico op aangroei en een bedreiging voor de menselijke gezondheid. De uitbestedingspartij voor het onderhoud voegde chloortabletten toe om dit risico te minimaliseren zonder iemand te informeren. Helaas was dit niet genoeg om het probleem op te lossen. Aanpassingen werden gedaan zonder een logboek bij te houden, dus het was moeilijk om op de hoogte te blijven van de situatie.

Hoog waterverbruik

Zoals te zien is in de bovenstaande grafiek waren de geleidbaarheid en het waterevenwicht instabiel, wat van invloed was op de prestaties van het systeem en het toenemende zoetwaterverbruik. Een vulwaterklep werd per ongeluk handmatig geopend, maar niet weer gesloten. Dit leidde ertoe dat één van de tanks voortdurend overstroomde zonder bewaking, waarschuwingen of alarmen gedurende enkele dagen tot aan de volgende routinecontrole.

Op een ander punt tijdens deze periode werd een upgrade van de firmware voor één van de belangrijkste PLC's uitgevoerd. Daarna werd het vulwater gedurende drie opeenvolgende dagen constant per ongeluk geactiveerd. Nogmaals, een verspilling van water. Het bedrijf heeft een sterke wil om zijn watervoetafdruk te verminderen, dus dit was simpelweg onacceptabel.

Arbeidsintensieve nalevingsrapportage

Volgens de facilitair manager worstelt het bedrijf ook met tijdrovende rapportages om aan de wettelijke voorschriften te voldoen. Het vastleggen en volgen van gegevens gebeurt handmatig, waardoor veel tijd wordt verspild en een risico op onnauwkeurige rapportage ontstaat.

Oplossing en resultaat

Grundfos iSOLUTIONS biedt nauwkeurige en bewaakte dosering

De facilitair manager hoorde over een nieuw ontwikkelde intelligente oplossing van Grundfos. Het combineert verschillende componenten, waaronder intelligente digitale doseerpompen, een meet- en regelinstrument, en een cloud-gebaseerd bewakingssysteem dat de componenten met elkaar verbindt. Het systeem is nog niet geïnstalleerd, maar hij verwacht een probleemlozer bedrijf, betere bacteriebestrijding, eenvoudiger nalevingsrapportage en waterbesparingen.

De onlangs ontwikkelde Grundfos app voor chemicaliënbeheer zal alle operationele parameters op één plek samenvoegen. De oplossing verbetert de veiligheid van de gebruiker door te waarborgen dat alleen de juiste chemicaliën worden gebruikt. Het meet alle gegevens die voor het systeem relevant zijn online, en produceert nalevingsrapporten op verzoek. Het kan ook waarschuwingen, uitschakelingen en de chemicaliënstatus in real-time weergeven, waardoor de uptime wordt verbeterd. Het stuurt ook een SMS naar de operator als het bijvullen van verbruiksgoederen nodig is.

Door het meten van de geleidbaarheid kan het meet- en regelinstrument van Grundfos, DID, reageren wanneer het koelwater een kritisch gehalte aan opgeloste vaste stoffen bereikt. Dit maakt een automatische reactie voor de 'blowdown' (voor waterafvoer) en vulkleppen mogelijk, waardoor de waterkwaliteit binnen optimale parameters blijft en het waterevenwicht op een optimaal niveau blijft, zonder dat handmatig ingrijpen nodig is. Het instrument informeert de chemicaliëndoseerpomp ook over de juiste hoeveelheid biocide die nodig is, om over- of onderdosering te vermijden, om de bacteriegroei onder controle te houden. Tegelijkertijd zorgen de Grundfos SMART digitale doseerpomp, DDA FCM, en het geïntegreerde intelligente algoritme ervoor dat de toevoerslang zich niet met lucht vult of geen belletjes bevat, en wordt een alarm in het systeem geactiveerd als dit toch gebeurt.

Transparante systeeminformatie en op één lijn krijgen van belanghebbenden

Met de Grundfos-oplossing is alle informatie op elk moment beschikbaar voor alle belanghebbenden in de keten. Dit helpt om de handelingen van de facilitair manager, de onderhoudstechnicus, de operator en de leverancier van de chemicaliën beter op elkaar af te stemmen en eventuele problemen in het systeem al voor te zijn. Het helpt ook bij het optimaliseren van de gehele werking van de koeltoren en bij het verbeteren van de beheersing van het verbruik van water, energie en chemicaliën.

Verwante toepassingen

Vind toepassingen van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.