Grundfos Foundation

De Grundfos Foundation (Poul Due Jensen Foundation) is een Deense commerciële stichting. Grundfos oprichter Poul Due Jensen richtte de stichting op 19 mei 1975 op.

Opgericht door Poul Due Jensen

Grundfos oprichter Poul Due Jensen richtte de stichting op 19 mei 1975 op. Due Jensen wilde er zeker van zijn dat zijn bedrijf nog vele generaties bij zou blijven dragen aan de maatschappij. Hierbij droeg hij zeggenschap over het bedrijf over aan de Grundfos Foundation (Poul Due Jensen Foundation).

Het belangrijkste doel van de Grundfos Foundation is het waarborgen en ondersteunen van gezonde economische groei en ontwikkeling, maar het schenkt ook geld voor belangrijke filantropische doeleinden.

 

Grundfos steunen

The foundation looks out for Grundfos’ interests in three ways:

  • Het opstellen van integrale ambities voor de Grundfos Group en deze systematisch opvolgen
  • Het belonen van gepassioneerde en innovatieve Grundfos-medewerkers via Grundfos People Awards
  • Bedrijven in de Grundfos Group in staat stellen om maatschappelijk verantwoord te ondernemen via de Poul Due Jensen Community Engagement Grant

Onafhankelijk en onverbiddelijk ambitieus

Tot op de dag van vandaag blijft de Grundfos Group de primaire eigenaar van de Foundation (88,2%). De resterende aandelen zijn in het bezit van de medewerkers en de familie van de oprichter. De twee entiteiten zijn verbonden, maar houden bestuurlijke afstand en hebben afzonderlijke bestuursorganen. Deze unieke eigendomstructuur stelt Grundfos in staat om een hoge mate van onafhankelijkheid en een langetermijnperspectief te behouden.

 

Ons doel is de essentie

Stromend water heeft Grundfos altijd al nauw aan het hart gelegen. Daarom zoeken we constant naar baanbrekende oplossingen voor wereldwijde water- en klimaatuitdagingen en streven we naar een betere kwaliteit van leven. Dit doel staat centraal bij alles wat we doen, en wordt ondersteund door onze zes kernwaarden.

 


Iets terugdoen

In 2020 heeft de stichting 194 miljoen DKK toegezegd aan filantropische projecten. De stichting is actief in haar eigenaarsrol en ondersteunt daarnaast projecten op drie belangrijke gebieden: water, onderzoek en inclusie. Daarnaast schenkt de stichting ook aan diverse lokale en wereldwijde doelen die duurzame ontwikkeling ondersteunen.


Water

In samenwerking met internationale NGO's helpt de stichting mensen in de armste plattelandsgemeenschappen ter wereld en vergeten vluchtelingenkampen toegang te geven tot veilig water.


Onderzoek

De stichting ondersteunt onderzoeks- en leerinitiatieven binnen technische disciplines en natuurwetenschappen.


Inclusie

De stichting ondersteunt initiatieven die afhankelijkheid van uitkeringen en bijstand verminderen via projecten om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt weer aan het werk te krijgen en te houden.