LOD-specificatie in Building Information Modeling begrijpen (film)

Kom meer te weten over LOD-specificaties en leer de kenmerken van de vijf LOD-definities kennen en wat deze betekenen voor uw BIM-project.

Als u met BIM te maken krijgt, dan zijn er veel termen waarmee u vertrouwd moet zien te raken. Een daarvan is LOD – Level of Development (ontwikkelingsniveau). Hoewel het een relatief algemene term is in de bouwwereld bestaat er nog steeds wat verwarring over wat LOD nou precies is.

Tijdens deze cursus wordt die verwarring weggenomen. U krijgt een algemene inleiding in LOD voordat we nader ingaan op de basisdefinities van LOD en de verschillende weergavetypes.

Laten we eerst het concept van LOD eens gaan bekijken. Kort gezegd is een LOD-specificatie een referentie waarmee alle betrokken partijen duidelijk de inhoud en betrouwbaarheid van BIM aangeven tijdens het ontwerp- en bouwproces. Maar het is vooral de betekenis achter LOD die nog steeds voor verwarring zorgt. Laten we proberen deze weg te nemen.

Het juist interpreteren van LOD blijkt in de bouwindustrie een echte uitdaging te zijn. In sommige gevallen wordt het aangeduid als Level of Detail, wat onjuist is. Zoals de naam doet vermoeden geeft Level of Detail (Detailniveau) aan hoeveel visuele details zijn opgenomen in het object, terwijl Level of Development (Ontwikkelingsniveau) de mate weergeeft waarin de geometrie van een object en de bijgevoegde informatie is doordacht.

Er zijn vijf definities van LOD die allemaal de kenmerken van modelelementen definiëren en illustreren. In elke definitie verschilt de mate van uitwerking, waardoor de partijen kunnen bepalen waarvoor hun systemen kunnen worden gebruikt, terwijl er tegelijkertijd een beter inzicht gegeven wordt in de functies en de betrouwbaarheid van het product.

Laten we deze definities nader bekijken met een Grundfos MAGNA3 als uitgangspunt.

Eerst hebben we LOD 100. Dit is de meest basale definitie en deze wordt vaak gebruikt in een vroeg stadium van een project. Het object wordt grafisch weergegeven met een symbool of basisvorm en de hoeveelheid informatie is beperkt. Voor een MAGNA3 luidt deze informatie 'Pomp 0,5 kW'. Daarom moet informatie van LOD 100 elementen worden beschouwd als een eerste stap richting de definitieve oplossing.

Dan volgt LOD 200. Hier wordt de informatie die het object beschrijft specifieker, maar komt deze nog steeds niet overeen met de definitieve oplossing. Voor een MAGNA3 bij LOD 200 luidt deze informatie 'Circulatiepomp 0,5 kW'. Hoewel het object meer gedetailleerd wordt beschreven, blijven we in de vroege stadia van een project.

Bij LOD 300 wordt het object voorgesteld als een specifiek systeem. Dit houdt in dat kenmerken zoals grootte, vorm, oriëntatie en nog veel meer rechtstreeks kunnen worden gemeten. Bij LOD 300 kunnen we zien dat we te maken hebben met een MAGNA3 in plaats van alleen een circulatiepomp. LOD 300 geeft bijna het eindproduct weer.

De volgende is LOD 350. Samen met LOD 300 geeft dit een accurate weergave van het eindproduct - vooral met betrekking tot een circulatiepomp, zoals de Grundfos MAGNA3. Hier wordt een specifiek productnummer toegevoegd, evenals de elektrische en mechanische gegevens.

LOD 400 lijkt erg veel op LOD 350. Het verschil zit in de informatie die aan het object wordt toegevoegd. Van een LOD 400 element kan de hoeveelheid, grootte, vorm, plaats en richting rechtstreeks van het model worden gemeten. Een MAGNA3 in LOD 400 is vergelijkbaar met een MAGNA3 in LOD 350, maar hier zijn al de aangeleverde gegevens aan toegevoegd in plaats van alleen de elektrische en mechanische gegevens. Deze gegevens worden vaak toegevoegd door andere belanghebbenden in het project, zoals de aannemer.

Tot slot is er nog LOD 500. Een LOD 500 object, ook bekend als een as-built model, is een volledig geverifieerd model dat alle informatie bevat die nodig is gedurende de specifieke projectenlevensduur, zoals precieze locatie, garantie, bijbehorende onderdelen en service-informatie.

Bekijk deze drie weergaven. Hoewel zij allemaal een zeer verschillend niveau van visuele details hebben, bevatten ze dezelfde hoeveelheid gegevens. Het enige verschil is op visueel niveau. De weergave kan worden aangepast naargelang de behoeften van de klant.

Er zijn drie soorten weergaveniveaus in AUTODESK REVIT: Grof, medium en fijn. Dankzij de verschillende weergaven kunt u op uw eigen manier werken aan uw model. Als u bijvoorbeeld liever aan uw model werkt in een blokkerige omgeving dan kunt u de grove weergave gebruiken. Als u echter de voorkeur geeft aan meer visuele details dan kunt u de fijne beeldweergave gebruiken.

Hoewel alle gegevens beschikbaar zijn, in elke LOD definitie variëren de gegevens afhankelijk of u een systeemontwerper, een aannemer of bijvoorbeeld een handelaar bent. Het is belangrijk dat u in staat bent te specificeren wie welke informatie nodig heeft gedurende de levenscyclus van het project.

Dit zijn de belangrijkste aspecten van LOD specificaties. Laten we de belangrijkste punten nog even samenvatten.

Ten eerste kunt u met de LOD-specificatie de inhoud en betrouwbaarheid van BIM aangeven tijdens de ontwerp- en bouwprocessen.

Ten tweede is het belangrijk eraan te denken dat LOD niet alleen draait om visuele weergave, het draait voornamelijk om informatie.

En tot slot kunt u met de verschillende weergaven werken in de omgeving van uw keuze. Als u alleen van weergaveniveau wisselt, hoeft u niet uw LOD te wijzigen.

Cursus overzicht

Modules
Modules: 2
Doorlooptijd
Doorlooptijd: 15 minuten
Moeilijkheid
Moeilijkheid: Gemiddeld