8 Vragen Gevorderd

ECADEMY test

13 - Basis hydraulica en pompwerking

Deze cursustoets bevat 8 vragen kunnen altijd opnieuw beantwoord worden.

U moet alle vragen correct beantwoorden om te slagen voor de test en de cursus te voltooien.

Begin test

Vraag 3 van 8 Gevorderd

Wat is de juiste formule om het pomprendement te berekenen?

Vraag 4 van 8 Gevorderd

Welke van de volgende parameters wordt niet gebruikt om het pomprendement te berekenen?

Vraag 5 van 8 Gevorderd

Wat zijn de effecten van cavitatie op pompen?

Vraag 6 van 8 Gevorderd

Welke drie parameters zijn het belangrijkst voor systemen die water verpompen?

Vraag 8 van 8 Gevorderd

Tevreden met uw antwoorden?

Dien uw huidige antwoorden in en ontvang het definitieve testresultaat.

Indienen

Resultaten van de test

Gefeliciteerd. U bent geslaagd voor de test en heeft de cursus voltooid 13 - Basis hydraulica en pompwerking

Behaalde badges:

Ga door met trainen Ga naar MyECADEMY

Sorry. U heeft het niet gehaald 13 - Basis hydraulica en pompwerking Test deze keer

Correct
Q: Welke bewering is onjuist?
A: Cavitatie kan optreden wanneer water in een leiding stroomt en een klep te snel gesloten wordt.
Correct
Q: Wat is een correcte methode om cavitatie te vermijden?
A: Verlaag het wrijvingsverlies in de zuigleiding.
Correct
Q: Wat is de juiste formule om het pomprendement te berekenen?
A: HxQ/cxP1
Correct
Q: Welke van de volgende parameters wordt niet gebruikt om het pomprendement te berekenen?
A: Tijd
Correct
Q: Wat zijn de effecten van cavitatie op pompen?
A: Schade aan de waaier en het pomphuis
Correct
Q: Welke drie parameters zijn het belangrijkst voor systemen die water verpompen?
A: Debiet, opvoerhoogte en vermogen
Correct
Q: Hoe kan wrijvingsverlies in een systeem worden geminimaliseerd?
A: Door de leidingdiameter te vergroten
Correct
Q: Wat veroorzaakt cavitatie?
A: Cavitatie treedt op wanneer water overgaat van dampvorm naar de vloeibare toestand bij lage druk.