8 Vragen Gevorderd

ECADEMY test

13 - Basis hydraulica en pompwerking

Deze cursustoets bevat 8 vragen kunnen altijd opnieuw beantwoord worden.

U moet alle vragen correct beantwoorden om te slagen voor de test en de cursus te voltooien.

Begin test

Vraag 1 van 8 Gevorderd

Hoe wordt het verband tussen deze drie factoren beschreven in een vergelijking?

Vraag 2 van 8 Gevorderd

Wat is de juiste formule om het pomprendement te berekenen?

Vraag 4 van 8 Gevorderd

Welke drie parameters zijn het belangrijkst voor systemen die water verpompen?

Vraag 5 van 8 Gevorderd

Welke van de volgende parameters wordt niet gebruikt om het pomprendement te berekenen?

Vraag 6 van 8 Gevorderd

Welke van de volgende onderdelen zijn ingebouwd in sommige motoren en kunnen de motor uitschakelen als een vooraf ingestelde temperatuur wordt overschreden?

Vraag 8 van 8 Gevorderd

Tevreden met uw antwoorden?

Dien uw huidige antwoorden in en ontvang het definitieve testresultaat.

Indienen

Resultaten van de test

Gefeliciteerd. U bent geslaagd voor de test en heeft de cursus voltooid 13 - Basis hydraulica en pompwerking

Behaalde badges:

Wat voor beoordeling geeft u deze cursus?

U kunt een beoordeling aan deze cursus toevoegen. Vergeet niet dat u ingelogd moet zijn voordat u de toets doet om uw beoordeling te kunnen geven.

Ga door met trainen Ga naar MyECADEMY

Sorry. U heeft het niet gehaald 13 - Basis hydraulica en pompwerking Test deze keer

Wat voor beoordeling geeft u deze cursus?

U kunt een beoordeling aan deze cursus toevoegen. Vergeet niet dat u ingelogd moet zijn voordat u de toets doet om uw beoordeling te kunnen geven.

Correct
Q: Hoe wordt het verband tussen deze drie factoren beschreven in een vergelijking?
A: P = Q x H x c
Correct
Q: Wat is de juiste formule om het pomprendement te berekenen?
A: HxQ/cxP1
Correct
Q: Welke bewering is waar?
A: Als alle parameters direct worden geregistreerd nadat de pomp is geïnstalleerd, dan kunt u deze gebruiken als vergelijkingswaarde voor toekomstige gegevens.
Correct
Q: Welke drie parameters zijn het belangrijkst voor systemen die water verpompen?
A: Debiet, opvoerhoogte en vermogen
Correct
Q: Welke van de volgende parameters wordt niet gebruikt om het pomprendement te berekenen?
A: Tijd
Correct
Q: Welke van de volgende onderdelen zijn ingebouwd in sommige motoren en kunnen de motor uitschakelen als een vooraf ingestelde temperatuur wordt overschreden?
A: temperatuursensoren
Correct
Q: Hoe kan wrijvingsverlies in een systeem worden geminimaliseerd?
A: Door de leidingdiameter te vergroten
Correct
Q: Wat veroorzaakt cavitatie?
A: Cavitatie treedt op wanneer water overgaat van dampvorm naar de vloeibare toestand bij lage druk.