6 Vragen Gevorderd

ECADEMY test

36 - Basiskennis en pomptypes

Deze cursustoets bevat 6 vragen. Opnieuw beantwoorden kan altijd..

Alle vragen moeten correct zijn beantwoord om te slagen voor de test en de cursus te voltooien..

Begin test

Vraag 2 van 6 Gevorderd

In een pompcurve worden opvoerhoogte, stroomverbruik, rendement en NPSH weergegeven als functie van …

Vraag 3 van 6 Gevorderd

Welke pomptypes hebben doorgaans GEEN waaier voor radiale stroming?

Vraag 4 van 6 Gevorderd

Worden waaiers voor axiale stroming gebruikt in gesloten pompen?

Vraag 6 van 6 Gevorderd

Tevreden met uw antwoorden?

Vul jouw huidige antwoorden in en ontvang het definitieve testresultaat.

Indienen

Resultaten van de test

Gefeliciteerd. U bent geslaagd voor de test en heeft de cursus voltooid 36 - Basiskennis en pomptypes

Behaalde badges:

Wat voor beoordeling geeft u deze cursus?

U kunt een beoordeling aan deze cursus toevoegen. Vergeet niet dat u ingelogd moet zijn voordat u de toets doet om uw beoordeling te kunnen geven.

Ga door met trainen Ga naar MyECADEMY

Sorry. U heeft het niet gehaald 36 - Basiskennis en pomptypes Test deze keer

Wat voor beoordeling geeft u deze cursus?

U kunt een beoordeling aan deze cursus toevoegen. Vergeet niet dat u ingelogd moet zijn voordat u de toets doet om uw beoordeling te kunnen geven.

Correct
Q: Wat betekent 'NPSH' in de NPSH-curve?
A: Net positive suction head (Netto positieve zuighoogte)
Correct
Q: In een pompcurve worden opvoerhoogte, stroomverbruik, rendement en NPSH weergegeven als functie van …
A: Debiet
Correct
Q: Welke pomptypes hebben doorgaans GEEN waaier voor radiale stroming?
A: Pompen voor rioolwaterzuivering
Correct
Q: Worden waaiers voor axiale stroming gebruikt in gesloten pompen?
A: Nee
Correct
Q: Waarin verschillen waaiers voor semi-axiale stroming van waaiers voor axiale stroming?
A: Ze onderwerpen de vloeistof aan een zekere mate van radiale stroming
Correct
Q: Wat geeft een QH curve weer?
A: Opvoerhoogte bij een bepaald debiet