Het dimensioneren en installeren van pompen voor huishoudelijke grondwatertoepassingen

Leer hier de basics over het dimensioneren en installeren van pompen voor huishoudelijke grondwatertoepassingen en ontdek waarom het correct dimensioneren zo belangrijk is.

In deze tutorial delen we de basisprincipes van het dimensioneren van dompelpompen voor het winnen van huishoudelijk grondwater. We zullen ook kort ingaan op het installeren van de pompe

Het winnen van grondwater voor huishoudelijke toepassingen is doorgaans relevant in meer afgelegen gebieden waar de kosten voor het uitbreiden van de gemeentelijke watervoorziening naar slechts een paar huizen te hoog zijn.

In plaats daarvan wordt dicht bij de individuele woningen een put geboord en wordt er een dompelpomp geïnstalleerd, die het huishouden van grondwater voorziet voor alle huishoudelijke doeleinden.

Vereiste druk en stroom bepalen
Het belangrijkste bij het dimensioneren van een dompelpomp is ervoor te zorgen dat deze de vereiste druk en stroom kan leveren. De vereiste stroom is afhankelijk van de eisen van de eindgebruiker. Als er twee badkamers, een wasmachine en een vaatwasser in huis zijn en een irrigatiesysteem in de tuin, moet de pomp een hoger debiet kunnen leveren dan wanneer er maar één badkamer en een keukenkraan is.

De druk, of opvoerhoogte, wordt gevonden door de volgende parameters te bepalen:

  • Opvoerhoogte en verlies van dynamisch waterniveau naar membraantank – het dynamische waterniveau is het waterniveau wanneer de pomp in bedrijf is. 
  • Opvoerhoogte en verlies van membraantank tot hoogste kraan in huis.
  • Minimale druk bij hoogste kraan. 

Nadat deze parameters zijn vastgesteld, kan de meest optimale pomp worden geselecteerd. Zoek eenvoudigweg het gewenste debiet en de gewenste opvoerhoogte op de pompcurvegrafiek. In dit voorbeeld is een pomp nodig die op 100 m afstand 2 m3/u kan leveren, zoals een SQ2 pomp.

Juiste maatvoering
Maar maakt de maatvoering werkelijk zo veel uit als er maar één huis door de pomp wordt bevoorraad? Het antwoord is ja. Een te kleine pomp resulteert in een lager debiet of druk, waardoor deze bij piekbelastingen of de benodigde opvoerhoogte niet de benodigde capaciteit per uur kan leveren. Een te grote pomp daarentegen zal de energie-efficiëntie verminderen en onnodig hoge operationele kosten met zich meebrengen. Dus voor het gezin dat in het huis woont, is de maat belangrijk.

Nu we de optimale grootte van de dompelpomp hebben bepaald, gaan we kijken naar een paar belangrijke installatiepunten. Als vuistregel geldt dat de nominale pompdiameter hetzelfde moet zijn als de boorgatdiameter.

Als het boorgat te groot is, bestaat het risico dat het gebrek aan snelheid langs de motor ervoor zorgt dat het water in het boorgat stil blijft staan en de motor mogelijk oververhit raakt. De motor is zeer gevoelig voor de watertemperatuur. Zorg er dus altijd voor dat de minimale stroming langs de motor 0,15 m/s bedraagt als de grondwatertemperatuur hoger is dan 30°C.

Onder zware omstandigheden kan de pomp worden uitgerust met een koelmantel om de motorkoeling te optimaliseren.

Een ander belangrijk aspect is de inbouwdiepte. De pompunit moet onder de dynamische grondwaterspiegel worden geïnstalleerd om er zeker van te zijn dat er tijdens bedrijf geen risico op drooglopen bestaat.

Druktank
Laten we tot slot eens kijken naar de druktank in een onderwatersysteem. De grootte van de tank hangt af van de keuze van de pomp, wat waardevol is om in gedachten te houden, vooral als de ruimte die in huis voor de tank wordt toegewezen relatief beperkt is.

In een conventioneel systeem waarbij de pomp wordt bestuurd door een drukschakelaar, moet de druktank doorgaans tussen de 50 en 200 liter water kunnen bevatten om voldoende druk in de kranen te garanderen.

Als we in plaats daarvan een geavanceerdere pomp met ingebouwde frequentieregelaar installeren, is een kleine tank van 8 liter voldoende. Dit komt omdat de pomp zelf de snelheid automatisch aanpast aan de vraag, om te allen tijde de exact vereiste druk in alle kranen te leveren. Dat betekent meer comfort voor de bewoners van het huis.

Cursus overzicht

Modules
Modules: 7
Doorlooptijd
Doorlooptijd: 40 minuten
Moeilijkheid
Moeilijkheid: Gemiddeld