De processtappen van waterbehandeling

Hier vindt u een overzicht van de verschillende processtappen van industriële waterbehandeling om te begrijpen wat de stappen met zich meebrengen.

Industriële waterbehandeling bestaat uit een aantal processtappen, elk met een heel specifiek doel. In deze opdracht bespreken we de stappen één voor één en bekijken we ze meer gedetailleerd.

De eerste stap in het behandelingsproces is beluchting. Beluchting verdrijft vluchtige componenten zoals waterstofsulfide, ammoniak of koolstofdioxide door zuurstof aan het water toe te voegen.

Het beluchtingsproces kan ook worden gebruikt om ijzer of andere waterverbindingen te oxideren en uit het water te halen.

Er zijn verschillende beluchtingsmethodes. Cascadesystemen, mixers of draaiende schijven van poreuze materialen zijn de meest gebruikte oplossingen om lucht in het water te blazen.  

De volgende stap is flocculatie. Het doel van het flocculatieproces is het laten samenklonteren van kleine deeltjes en opgeloste stoffen tot grotere deeltjes die er in de volgende stap van het proces kunnen worden uitgefilterd.

Twee soorten chemicaliën worden gebruikt om de deeltjes te laten samenklonteren:
• Primaire flocculanten, normaliter ijzer en aluminiumzouten
• Secundaire flocculanten, lange organische polymeren

Nu willen we alle deeltjes uit het water verwijderen. Dit wordt gedaan door het water van de deeltjes te scheiden, een proces dat kan worden uitgevoerd met behulp van zandfilters of membraantechnologie, waarbij micro- of ultrafiltratie wordt gebruikt.

Eventuele opgeloste stoffen kunnen worden verwijderd in een latere sorptiestap door actieve kool in poedervorm toe te voegen en het water vervolgens met een zandfilter te filteren. 

Zodra alle deeltjes en stoffen zijn verwijderd uit het water is het tijd om inhoud toe te voegen in de desinfectiefase.

Desinfectie kan worden bereikt door het toepassen van fysieke methoden, bijvoorbeeld UV, of door middel van chemische dosering van een desinfecterend middel.

Welke desinfectiemethode u kiest, hangt af van de toepassing in kwestie en van de waterkwaliteit. Water met een pH-waarde van acht of hoger kan bijvoorbeeld niet worden behandeld met chloor, aangezien dit ontsmettingsmiddel niet effectief is in dit pH-bereik. Gebruik van UV in water met een hoge troebelheid is ook niet effectief omdat het UV-licht niet goed het water kan passeren.  

Tot slot is stabilisatie nodig voor het balanceren van de waterchemie nadat inhoud is verwijderd en toegevoegd tijdens het behandelingsproces.

Stabilisatie wordt gekenmerkt door pH-aanpassing, het water balanceren met mineralen zoals calcium of magnesium of het verwijderen van ionen.

Het belangrijkste doel van het balanceren van de waterchemie is corrosie voorkomen in de leidingen of de materialen die elders in het industriële proces worden gebruikt. Tijdens de stabilisatiestap wordt tevens gewaarborgd dat de watersamenstelling voldoet aan de normen en voorschriften, bijvoorbeeld bij afvalwaterbehandeling.  

Deze stap is zeer belangrijk omdat dit de laatste halte is voordat het water wordt verdeeld over de industriële processen waarin het wordt gebruikt.

Gedurende de hele waterbehandelingsproces zorgen verschillende meet- en regelfuncties dat de vereiste resultaten voor elke stap van het proces worden behaald en dat uiteindelijk aan alle specificaties wordt voldaan.

Laten we tot slot nog even kijken naar de verschillende pompen en desinfectieoplossingen die zorgen voor een succesvol waterbehandelingsproces - van centrifugaalpompen en pompen met eindaanzuiging tot digitale doseringsoplossingen en controle-apparatuur.

Cursus overzicht

Modules
Modules: 3
Doorlooptijd
Doorlooptijd: 12 minuten
Moeilijkheid
Moeilijkheid: Gemiddeld