Een volledig overzicht van zonne-accessoires

U krijgt een volledig overzicht met een rondleiding door de vele beschikbare accessoires voor pompoplossingen op zonne-energie.

Er bestaan verschillende accessoires voor waterpompsystemen op zonne-energie, die elk kunnen worden toegevoegd aan waterpompstations op zonne-energie. Van droogloopschakelaars tot afstandmonitoringssystemen: deze module neemt u mee door de volledige lijst van Grundfos-accessoires op het gebied van zonne-energie.

Laten we beginnen. Om te beginnen is er de DC-stroomonderbreker. Een DC-stroomonderbreker is bedoeld voor zonnepanelen. De hoofdfunctie ervan is om de stroom af te sluiten zodat er veilig aan de panelen kan worden gewerkt bij het uitvoeren van onderhoud. U kunt daarnaast ook op elke string in een zonnepanelen-array een DC-stroomonderbreker installeren waardoor het veel makkelijker wordt om defecten op te sporen doordat u afzonderlijke strings kunt uitschakelen om problemen te onderzoeken.

Vervolgens is er de overspanningsbeveiliger. Dit apparaat biedt bescherming tegen nabije blikseminslagen en onweersbuien. Het is echter niet opgewassen tegen een directe blikseminslag. Door de bescherming tegen deze natuurlijke weersverschijnselen verlengt het de levensduur van duurzame zonne-energieomvormers, en biedt het tegelijkertijd bescherming voor de zonnepanelen. Vervolgens is er de “combiner box“. De rol van de combiner box is om de output van meerdere strings zonnepanelen samen te voegen.

Combinerboxen zijn in verschillende vormen verkrijgbaar. Zo is er de simpele oplossing waarbij de draden direct op de strings in de panelen worden aangesloten. De andere oplossing is meer geavanceerd en heeft onder andere zekeringen, DC-stroomafsluitingsmogelijkheden en de eerder genoemde overspannings- beveiliger om de box te beschermen. Ook is er het sinusgolffilter. Deze is alleen geschikt voor externe toerentalregelaars van 380 VAC of hoger.

Dit onderdeel is van cruciaal belang, omdat het slijtage van de motor voorkomt. Dit komt doordat externe toerentalregelaars gebruik maken van pulsbreedtemodilatie om een sinusgolf te produceren. Dit veroorzaakt spannings- en stroompieken die de isolatie van de motor vernietigen. Dankzij het sinusgolffilter wordt de levensduur van de motor verlengd, wordt het systeem minder belast, en wordt het geluidsniveau geminimaliseerd.

Vervolgens hebben we de droogloopschakelaar. Het is belangrijk dat de pomp altijd onder water staat. Zo niet, dan bestaat er een groot risico op schade aan de pomp. De SQFlex heeft een ingebouwde droogloopschakelaar, maar voor de SP-pomp heeft u een extra onderdeel nodig om droogloop te signaleren. Als er mogelijk droogloopsituaties kunnen ontstaan, raden we aan om de pompen te voorzien van een droogloopschakelaar.

Door het gebruik van een droogloopschakelaar in een dompelpomp kan uw systeem signaleren wanneer het waterpeil te ver zakt. Voor oppervlaktepompen raden we aan om een ultrasone-sensorschakelaar te gebruiken om te herkennen of er water in de leiding aanwezig is. Als volgende kijken we naar galvanische bescherming in de vorm van zinkanodes. Deze helpen corrosie te voorkomen. De kleine offeranodes helpen ook beschermen tegen hoge chloridegehaltes of brak water. Hoe vaak de zinkanodes moeten worden vervangen hangt af van de kwaliteit van het water.

Vervolgens is er de “flow sleeve“. Een flow sleeve zorgt ervoor dat de motor gekoeld wordt. Een sleeve van deze soort is cruciaal wanneer water de boorput binnenkomt op een hoger gelegen niveau dan de pompinstallatie, doordat er dan zand en slib bij de inlaat van de pomp komt. Zonder flow sleeve zou dit zand en slib in de pomp terecht komen en schade aanrichten.

Vervolgens zijn er de besturingskasten. De CU200, die als controlekast wordt gebruikt voor de Grundfos SQFlex, biedt de mogelijkheid om een vlotter te installeren. Wanner de opslagtank vol is, stuurt de vlotter een signaal naar de CU200 zodat de pomp wordt uitgezet. Een andere mogelijkheid is de IO101 controller.

Deze maakt het mogelijk om automatisch tussen zonnepanelen en AC-stroom te schakelen met betrekking tot de werking van uw pomp. Beide controllers zijn specifiek ontworpen voor gebruik met de SQflex, maar de IO101 werkt ook in combinatie met een CRFlex-pomp. En als laatste is er de afstandsmonitoringsoplossing.

Aangezien zonne-installaties doorgaans op afgelegen locaties worden geïnstalleerd, kunt u er niet altijd op rekenen dat er iemand in de buurt is om het systeem in de gaten te houden. Het is daarom extra relevant om monitoringsoplossingen zoals Grundfos Remote Management te gebruiken voor het monitoren van zonnepompstations.

Hiermee krijgt u directe, tastbare informatie over het functioneren plus trendcurves, alarmen en waarschuwingen. Dit stelt u in staat om op alle eventuele problemen te reageren en het aantal onderhoudsbeurten te minimaliseren. Daarmee hebben we het gehele aanbod aan zonne-accessoires van Grundfos besproken.

U kunt dus goed voorbereid aan de slag met het selecteren van accessoires voor zonnepompstations!

Cursus overzicht

Modules
Modules: 2
Doorlooptijd
Doorlooptijd: 18 minuten
Moeilijkheid
Moeilijkheid: Advanced