Kenmerken en voordelen van specifieke Grundfos-pompen in waterpompsystemen op zonne-energie

U krijgt uitgebreid inzicht in de voordelen van specifieke Grundfos-pompen die worden gebruikt voor het pompen van water op zonne-energie, met extra aandacht voor de SQflex-dompelpomp en de CRflex-oppervlaktepomp.

Grundfos maakt verschillende producten voor waterpompsystemen op zonne-energie. In deze trainingsmodule tonen we u de belangrijkste kenmerken en voordelen van de Grundfos producten die geschikt zijn voor zonnepompsystemen. De focus ligt daarbij met name op de SQFlex-dompelpomp, de CRFlex-oppervlaktepomp en de MGFlex-motor.

Ook werpen we een korte blik op de RSI-zonne-energieomvormer. Om door de hele module heen een constant, begrijpbaar tempo aan te houden bespreken we elk product afzonderlijk op zijn beurt. We beginnen met de SQFlex. De Grundfos SQFlex is een serie dompel- pompen met ingebouwde aandrijving, waardoor ze kunnen worden gebruikt in waterpompsystemen op zonne-energie en in AC backupsystemen.

Dit is verreweg het populairste Grundfos-product op het gebied van waterpomp- systemen op zonne-energie. De SQFlex-pompserie wordt gekenmerkt door zijn milieuvriendelijkheid en zijn vermogen om efficiënt gebruik te maken van zonne- en windenergie. De serie bestaat uit zowel schroefrotor- pompen als centrifugaalpompen.

Kort gezegd zijn schroefrotorpompen geschikt voor matige tot hoge opvoerhoogtes en laag tot matig debiet, terwijl centrifugaalpompen bedoeld zijn voor lage opvoerhoogtes en hoog debiet. Laten we wat dieper ingaan op de SQFlex. Om te beginnen heeft hij ingebouwde elektronica, o.a. een variabele toerentalregelaar, motorbescherming en droogloopsensor.

De variabele toerentalregelaar bijvoorbeeld, kan DC-stroom vanuit de zonnepanelen omzetten in AC-stroom voor de pompen. De ingebouwde elektronica zorgt dat de SQFlex AC- én DC-stroom kan gebruiken, en maakt de installatie van de SQFlex ook makkelijker omdat er geen externe onderdelen nodig zijn voor het uitvoeren van de basisfuncties.

Het is echter mogelijk om indien gewenst gebruik te maken van externe besturingskasten, wat mooi laat zien hoe flexibel de SQFlex echt is. Door deze ingebouwde elektronica moet de SQFlex eigenlijk niet als gewoon een pomp worden beschouwd, maar als een compleet, intelligent systeem. Een ander voordeel zijn de lage bedrijfskosten dankzij het gebruik van zonne-energie.

Tel daarbij ook nog de lage onderhoudsvereisten op, en u ziet snel dat de totale levenscycluskosten een stuk lager zijn dan in andere watervoorzieningssystemen, wat weer aantoont hoe economisch efficiënt waterpompsystemen op zonne-energie zijn. SQFlex is ontworpen voor zowel constant als intermitterend bedrijf en kan in verschillende toepassings- gebieden worden gebruikt.

Hij is met name geschikt voor watervoorziening in afgelegen locaties, maar kan ook in bedrijfsgebouwen worden gebruikt zoals scholen, ziekenhuizen en boerderijen, of in vijvers, meren en natuurgebieden. Stel dat u een SQFlex zonne-energie- oplossing aan een boer verkoopt voor het drenken van zijn vee. Ongeacht de locatie, de diepte tot het water, en de benodigde hoeveelheid water kan de SQFlex worden aangepast aan specifieke behoeften.

Daardoor krijgt de boer een oplossing die speciaal voor zijn bedrijf is gemaakt en kan hij bovendien rekenen op een betrouwbare watervoorziening. Ook zorgen de ingebouwde motorbescherming en droogloopbeveiliging van de SQFlex er ook voor dat de boer zich geen zorgen hoeft te maken over betrouwbaarheid of het functioneren van de pompen waardoor hij kan genieten van volledige gemoedsrust.

We richten de aandacht nu op oppervlaktepompen, meer specifiek gezegd: de Grundfos CRFlex. In verband hiermee laten we u ook zien hoe de Grundfos MGFlex-motor zonne-energie gebruikt voor de toepassingen waarbij een CRFlex doorgaans wordt ingezet. Grundfos heeft de MGFlex speciaal ontworpen voor gebruik in oppervlaktepomp- toepassingen op zonne-energie.

De geïntegreerde variabele toerentalregelaar stelt de zeer efficiënte permanente magneetmotor in staat om over een breed toerenbereik te functioneren. Hierdoor kan de MGFlex-motor de CRFlex-oppervlaktepomp van de benodigde kracht voorzien om in afgelegen, landelijke toepassingen te functioneren, zoals irrigatie, het drenken van vee of watervoorziening voor afgelegen dorpen.

Maar de motor kan ook de kracht leveren voor CRFlex-pompen in woongebouwen, in plattelandsgebieden of -steden. Relevante toepassingen op dit gebied zijn bijvoorbeeld overdekte drukverhogingssystemen voor levering van betrouwbare druk bij de kraan, of zelfs toepassingen rondom zwembaden. De voordelen van de CRFlex met MGFlex-motor zijn in veel opzichten vergelijkbaar met de SQFlex.

Zo kan hij bijvoorbeeld worden aangepast voor elke toepassing en de plaatselijk geldende omstandigheden wat betekent dat het wordt geleverd als direct gebruiksklare oplossing en dus bijzonder makkelijk te installeren is. Door de ingebouwde beschermingsfuncties is er maar heel weinig onderhoud nodig. En als laatste geldt dat de bedrijfskosten laag zijn, wat resulteert in een zeer efficiënt pompsysteem voor een lage prijs.

Ook is de MGFlex een veelzijdig product dat op verschillende soorten pompen kan worden aangesloten. Als laatste kijken we kort naar de RSI, oftewel Renewable Solar Inverter. De RSI is een extern apparaat dat de DC-stroom uit het zonnepaneel omzet in AC-stroom voor de pomp. De RSI is ontworpen om geschikt te zijn voor een breed scala aan dompel- en oppervlaktepompen.

Waterpompsystemen op zonne-energie met een RSI kunnen een Grundfos-pomp tot een formaat van 37 kW aan. De RSI is een van Grundfos‘ nieuwste producten en kan in zowel nieuwe zonne-installaties als in bestaande waterpomp- systemen worden gebruikt. Ook is hij bijzonder snel te configureren en kan hij in minder dan vijf minuten worden ingesteld voor een Grundfos-pomp zoals bijvoorbeeld SP, CR of NB/NK wat laat zien hoe flexibel en uitzonderlijk eenvoudig dit apparaat is.

U hoeft slechts aan te geven welk motortype er wordt gebruikt en de RSI kan aan de slag. Dit waren de basale kenmerken en voordelen van de Grundfos SQFlex-dompelpomp, de CRFlex-oppervlaktepomp, de MGFlex-motor en de RSI. Laten we de belangrijkste voordelen nog even samenvatten.

De SQFlex en CRFlex bieden vergelijkbare voordelen: ze zorgen allebei voor een betrouwbare watervoorziening, zijn makkelijk te installeren en te onderhouden, en bovenal: ze zorgen dag in, dag uit voor kostenefficiënt pompen. De MGFlex is een veelzijdige motor die oppervlaktepompen op zonne-energie zoals de CRFlex voorziet van de benodigde energie om in verscheidene toepassingen te worden gebruikt.

De Renewable Solar Inverter – de RSI – is een uitbreiding op de SQFlex en CRFlex. Hij kan worden aangeslopen op een breed scala aan Grundfos-pompen wat hem des te flexibeler maakt. Samenvattend: een systeem op zonne-energie dat gebruik maakt van een van deze Grundfos-producten zorgt niet alleen voor betrouwbaar functioneren maar ook voor een energiezuinige en kostenefficiënte oplossing. 

Cursus overzicht

Modules
Modules: 3
Doorlooptijd
Doorlooptijd: 25 minuten
Moeilijkheid
Moeilijkheid: Gemiddeld