Het dimensioneren en selecteren van een waterpompsysteem op zonne-energie

Een uitgebreide stapsgewijze gids die u meeneemt door het proces van het dimensioneren en selecteren van een SQflex in het Grundfos Product Center.

Bij het dimensioneren van wateroplossingen op zonne-energie van Grundfos is het belangrijk dat de pomp wordt gedimensioneerd met oog op de toepassing en de specifieke eisen waaraan moet worden voldaan. In deze module gaan we dieper in op het dimensionerings- proces voor een SQFlex.

Op basis van een hypothetisch voorbeeld met een realistisch dataprofiel nemen we u mee door een stapsgewijze gids voor het dimensioneren van een SQFlex in Grunfos‘ dimensioneringsprogramma, Grundfos Product Center. Maar voordat we beginnen, richten we kort de aandacht op een belangrijke overweging waarvan u er goed aan doet om deze te maken voordat u met het dimensioneren begint.

Om te beginnen geldt dat vergeleken bij traditionele pompsystemen het selecteren van een pomp op basis van datasheets voor waterpompsystemen op zonne- energie wat ingewikkelder is. Dit komt doordat het dagprofiel op de zon gebaseerd is, en zoals iedereen weet hebben we in de zomer meer uur zon per dag dan in de winter.

Het is dus cruciaal dat de referentie- maand voor het dimensioneren wordt ingesteld als de maand waarin de waterbehoefte het hoogst is. Stelt u zich dus voor dat we een dompelpomp op zonne-energie gebruiken op een ranch met als doel om vee te voorzien van water. Er zijn een aantal parameters waarmee het de moeite waard is om rekening te houden om het dimensionerings- proces goed uit te voeren.

Dit zijn onder andere de locatie van de installatie, de gewenste dagelijkse waterproductie en de totale dynamische opvoerhoogte. Dat laatste is gelijk aan de bovengrondse statische hoogte plus het dynamisch waterpeil. In dit voorbeeld hebben we de volgende gegevens: Het project bevindt zich in het Spaanse Sevilla. Het gewense debiet per dag is 10m3.

De totale dynamische opvoerhoogte is 110m. De statische hoogte is 10m. Het dynamisch waterpeil is 100m. En het gaat om een dompelpomp. Het systeem kan zelf bepalen of er een SQflex- of RSI-systeem nodig is. Dat hoeven we niet van tevoren uit te zoeken. Dat zijn alle benodigde gegevens om een systeem te dimensioneren en te selecteren.

Dus kunnen we in het Grundfos Product Center aan de slag. Eenmaal op de hoofdpagina kunt u gratis een account aanmaken waarin u uw eigen zonnepanelen kunt opslaan voor snelle toegang tot al uw ingevoerde informatie. We raden aan om een account aan te maken maar dit is puur vrijwillig en u kunt ook doorgaan zonder dit te doen.

U kunt nu met het dimensioneringsproces beginnen. Begin door te klikken op ”Dimensionering op toepassing“ of “Geavanceerde dimensionering op toepassing.“ In deze video laten we u de “Geavanceerde“ dimensionering zien. Van daaruit kunt u uw toepassing, locatie, systeem en verschillende andere belangrijke parameters selecteren. We beginnen door het selecteren van “Duurzame energiesystemen“ en we veranderen de locatie naar Sevilla, Spanje.

Nu moeten het systeem en het installatietype worden geselecteerd. Kies “Zonne-energie“ als uw systeemtype. Aangezien onze dimensionering is gebaseerd op een dompelpomp kiest u de optie “Boorput“ als het installatietype. Vervolgens voeren we het dagelijkse watervolume in. In dit geval hebben we de dagelijkse waterbehoefte bepaald op 10m3. Als u de dagelijkse waterbehoefte niet weet geldt als vuistregel dat u het vaste debiet per uur met 6 vermenigvuldigt.

Hierna voert u de bovengrondse statische hoogte en het dynamisch waterpeil in. Doorgaans zal een putboorder u van deze informatie voorzien. In dit voorbeeld weten we beide waarden al dus kunnen we ze gewoon invoeren. U kunt ook het potentiële wrijvingsverlies in het leidingsysteem berekenen.

Dit is met name relevant als de bovengrondse statische hoogte groot is of als het water over een grote afstand moet worden verpompt, maar in dit voorbeeld laten we dit deel leeg. De dimensioneringsmaand instellen is belangrijk om aan uw werkpunt te voldoen. Voor een irrigatiesysteem moet dit bijvoorbeeld worden ingesteld op de maand waarin de groei het grootst is. Voor drinkwater moet de maand worden gekozen waarin de zonnestraling het zwakst is.

Als vuistregel geldt dat als u op het noordelijk halfrond zit, de maand moet worden ingesteld op juli, en op het zuidelijk halfrond op januari. Aangezien we in Sevilla zitten, stellen we juli in. Vervolgens moet het type zonnemodule worden ingevoerd. Als u twee verschillende types wilt vergelijken kunt u er ook twee selecteren.

We laten het in dit voorbeeld bij het standaardmodel, de GF270. Nu dat de belangrijkste instellingen zijn uitgevoerd kunnen we de dimensionerings- resultaten bekijken. Maar als u uw dimensionerings- project nog verder wilt aanpassen kunt u de beschikbare instellingen in de verschillende keuzemenu‘s bekijken.

Deze kunt u allemaal aanpassen op basis van uw project. Als alle instelpunten zijn gekozen, kunnen we de dimensioneringsresultaten bekijken. Klik op “Start dimensioneren“. U krijgt nu een lijst met dimensioneringsresultaten. U kunt verschillende parameters bekijken zoals het aantal zonnemodules, de gemiddelde dagelijkse waterproductie en het vermogen van de zonnepanelen.

U krijgt ook een overzicht van de prestaties van de pomp in elke maand. Klik op de oplossing die u het meeste aanspreekt. U krijgt nu een gedetailleerde prestatiecurve en kunt bladeren door de specificaties, systeemonderdelen en meer details van uw dimensioneringsresultaat. Als laatste kunt u een rapport aanmaken door op “Print/PDF“ te klikken.

Van hieruit kunt u de gewenste inhoud toevoegen zodat het rapport precies de informatie bevat die u wilt weergeven. We raden aan om minimaal “Dimensionerings- resultaat“ en “Accessoires“ te kiezen. Klik nu op “PDF genereren“ om het rapport te zien.

En dat was het. Nog eens in het kort: de informatie die u nodig heeft om een pompsysteem op zonne-energie in het Grundfos Product Center te dimensioneren is de locatie van het project, het debiet per dag, de statische hoogte en het dynamisch waterpeil.

Zo makkelijk is het. Probeer het nu zelf! 

Cursus overzicht

Modules
Modules: 3
Doorlooptijd
Doorlooptijd: 25 minuten
Moeilijkheid
Moeilijkheid: Gemiddeld