Met intelligentie de energie-efficiëntie in een temperatuurregelsysteem vergroten

U leert, geïllustreerd door middel van een temperatuurregelsysteem, hoe de energie-efficiëntie aanzienlijk kan worden verhoogd door gebruik te maken van de in intelligente pompen ingebouwde functies.

Veel te veel industriële toepassingen hebben een complex systeemdesign en pompen die op volle snelheid draaien, ongeacht of dit wel nodig is.

Een van de nadelen hiervan is een onnodig hoog energieverbruik – maar daar is iets aan te doen.

In deze tutorial laten we u zien hoe een intelligent systeemdesign leidt tot geoptimaliseerde prestaties en aanzienlijke energiebesparingen, waarbij temperatuurregeling als voorbeeld wordt gebruikt.

Laten we eerst de statistieken eens bekijken.

Uit een onderzoek van Europump blijkt dat 30% van de potentiële energie-optimalisatie zit in een betere systeemregeling en een beter systeemdesign.

Het is echter mogelijk om zelfs nog verder te gaan.

Daarop zullen we verderop in deze tutorial verder ingaan.

Temperatuurregeling is essentieel voor én breed scala aan industriële toepassingen en dé plek om op zoek te gaan naar optimalisatiemogelijkheden.

De bedrijfskosten van de temperatuurregeling zijn afhankelijk van:

De efficiëntie van de pomp en de motor, De besturingsmodus, De dimensionering van het systeem, Het belastingsprofiel,

En ook niet onbelangrijk: de systeemverliezen.

In deze tutorial gaan we vooral in op de bedieningsmodus en systeemverliezen.

Van oudsher zijn er twee manieren om een temperatuurregelsysteem te ontwerpen.

Dit design hier bevat een pomp met constant toerental, een temperatuursensor en een temperatuurregelventiel, die de temperatuur regelt op de afvoer van de wisselaar.

Dit eenvoudige systeemdesign doet wat het moet doen, maar is verre van energie-efficiënt omdat de pomp met constante snelheid draait, zelfs wanneer de vraag minimaal is.

Een iets geavanceerdere oplossing krijg je door de pomp met constant toerental te vervangen door een pomp met toerenregeling en een drukverschilsensor toe te voegen.

Nogmaals, het systeem doet wat het moet doen, maar vanwege het temperatuurregelventiel in het systeem, ontstaat er een drukverlies in de toevoerleiding, waardoor de pomp harder moet werken en het energieverbruik stijgt.

Laten we nu eens kijken hoe een en ander veel slimmer en minder complex kan door middel van een andere mindset en een andere regelingsstrategie.

Want hebben we wel echt alle onderdelen nodig in het systeem dat we zojuist hebben bekeken?

Het antwoord is nee.

Door de temperatuursensor rechtstreeks op de pomp aan te sluiten, kunnen we de pomp regelen door middel van de constante afvoertemperatuur en zo worden de differentiële druksensor én het temperatuur regelventiel overbodig.

Zoals u misschien is opgevallen, is de pomp dezelfde als in voorbeeld 2 - een pomp met toerenregeling; maar nu maken we gebruik van zijn geïntegreerde bedieningsfuncties waardoor wij de pomp rechtstreeks naargelang de temperatuur kunnen regelen.

Zoals we hier kunnen zien, is bij een debiet van bijvoorbeeld 10 m3/u het energieverbruik laag bij een rechtstreekse temperatuurregeling, zoals de groene lijn hier laat zien.

Om het effect van  intelligente temperatuurregeling te benadrukken, kijken we even snel naar drie standaard belastingsprofielen en het prestatieverschil tussen deze drie systeemsetups.

De eenvoudige systeemsetup met de pomp met constant toerental is ingesteld op index 0.

Zoals u ziet, overtreft het systeem met directe temperatuurregeling de andere twee systeem-setups aanzienlijk en bespaart het tot 70% op de energie die wordt gebruikt voor de pompwerking.

De energiebesparing van 72% wordt verkregen door het systeem met de grootste deellast.

Het niveau van besparingen  hangt echter af van het belastingsprofiel.

De enorme besparingen door temperatuurregeling worden verkregen omdat veel pompen te groot zijn.

Dit betekent dat ze meestal binnen het eerste derde deel van de pompcurve draaien, waar meer besparingen worden gerealiseerd.

Zoals we zojuist hebben gezien, loont het om het systeemdesign nog eens te bekijken en de juiste regelingsstrategie te kiezen.

Dit zal de totale efficiëntie aanzienlijk verhogen en leiden tot tastbare energiebesparingen en zeer aantrekkelijke levenscycluskosten.

Cursus overzicht

Modules
Modules: 3
Doorlooptijd
Doorlooptijd: 21 minuten
Moeilijkheid
Moeilijkheid: Advanced