Het lezen van het belastingprofiel op de systeemcurve

Leer hoe je belastingprofielen voor typische pomptoepassingen interpreteert.

Het begrijpen van het belastingprofiel van jouw toepassing is van groot belang
bij het selecteren van een pomp. Het belastingprofiel is echter geen
onderdeel van de pompcurve, maar van de systeemcurve.

Dit komt doordat pompen met een constant werkpunt binnenkort achterhaald zijn.

In deze module bespreken we hoe het verminderen van breektanks en regelkleppen en de popularisering van frequentieregelaars betekent dat de meeste pomptoepassingen met een variabele vraag te maken hebben.

Het waterverbruikspatroon van een systeem hangt af van de toepassing.

In een woongebouw bijvoorbeeld zijn er piekuren voor het verbruik van
warm en koud water, namelijk 's ochtends wanneer iedereen aan het douchen slaat en daluren 's nachts wanneer iedereen slaapt.

Een andere voorbeeld is het waterverbruikspatroon in het airconditioningssysteem van bedrijfsgebouwen:

deze is afhankelijk van de thermische belasting binnen het gebouw.

Deze wordt beïnvloed door andere factoren zoals het aantal mensen dat op een
gegeven moment in het gebouw aanwezig is, het klimaat, de isolatie van het gebouw, de gebouworiëntatie ten opzichte van de zonnestraling, de verlichting van het gebouw, en de gebruikte apparatuur en koelmachine.

In een gezoneerd irrigatiesysteem zien we dat het waterverbruikspatroon
afhankelijk is van:

het soort gewas, het soort irrigatiesysteem, de neerslag, de omgevingstemperatuur, en de verdamping en luchtvochtigheid.

Ons laatste voorbeeld betreft een industriële productielocatie waar het waterverbruikspatroon volledig onvoorspelbaar kan zijn, op basis van:

productieniveau, aantal diensten per dag, en de specifieke waterbehoefte
van de machines.

Het belastingprofiel van al deze voorbeelden kan worden bepaald door te schatten hoeveel uur per dag het systeem een bepaald
waterdebiet nodig heeft.

Als we het belastingprofiel eenmaal hebben bepaald kunnen we op grundfos.com onze pomp kiezen.

Als deze informatie niet beschikbaar is biedt de productdimensioneringstool
op grundfos.com algemene belastingprofielen voor veel verschillende toepassingen.

Het belangrijkste bij het kiezen van een pomp voor variabel debiet is om te onthouden dat er het grootste deel van de tijd geen sprake is van piekdebiet.

Het is dus belangrijk om pompen te kiezen die de beste efficiëntie bieden
bij lagere debietniveaus.

Dit druist tegen de intuïtie in:

je bent geneigd om de meest efficiënte pomp te kiezen voor het piekdebiet.

Maar dat leidt tot een toepassing die onnodig veel energie gebruikt.

In het volgende voorbeeld selecteren we een pomp voor het waterverbruik in een typisch appartementsgebouw met 13 verdiepingen en 146 woningen.

Het verbruik in dit gebouw is door een consultant gemeten en daaruit bleek dat het waterverbruik 95% van de tijd lager was dan 10% van het ontwerpdebiet.

De productdimensioneringstool op Grundfos.com biedt een optimale selectie
voor de toepassing.

Om te beginnen klik je op "pompfamilie", "Hydro MPC", en vervolgens op "Hydro MPC-E".

Voer het debiet en de opvoerhoogte in en klik op de pijl.

Scroll omlaag naar "levenscyclus-kostenberekening" en vergroot die.

Kies "Standaard profiel".

Hierdoor kan de productdimensioneringstool een algemeen belastingprofiel gebruiken voor de drukverhoging.

Er zijn ook nogandere functies beschikbaar.

Kies bijvoorbeeld "proportionele druk" met nul afname bij laag debiet om "constante persdruk"-regeling te simuleren. Zet de rente op 0,3%.

Klik op “start dimensioneren“.

Selecteer nu het hoogste resultaat met de laagste levenscycluskosten.

Elke oranje cirkel in de pompcurve geeft een werkpunt in het belastingprofiel aan.

Hoe groter de oranje cirkel, hoe langer de pomp op dat werkpunt functioneert.

De oranje lijn die door de oranje cirkels loopt is de besturingscurve.

De pompkeuze kan ook worden uitgevoerd met een belastingprofiel op maat.

Deze optie is voor geavanceerde gebruikers.

Hiervoor start je een nieuwe productkeuze, kies je "toepassing",
"bedrijfsgebouwen", en "commerciële waterdrukverhoging".

Klik op de pijl.

Kies "drukverhoging uit breektank" en voer de waardes in voor "debiet",

"Geodetische hoogte", "Wrijvingsverlies", en "Persdruk".

In dit voorbeeld laten we het wrijvingsverlies buiten beschouwing.

Scroll omlaag.

Vergroot "Bewerken belastingprofiel", selecteer "Gebruikersprofiel", en "Directe Q/H invoer".

Belangrijk: bij gebruik van deze optie geldt er een veiligheidsfactor van 25%
voor het maximaal debiet.

Voer de waarden voor het belastingprofiel in.

Vergroot "Configuratie"en kies

"2 pompen" zonder standby-pomp.

Klik op “Start dimensioneren“.

Je kunt of het hoogste product met de laagste levenscycluskosten kiezen of de gewenste productfamilie.

In dit voorbeeld hebben wij een Hydro MPC-E nodig omdat deze een lager energieverbruik met zich meebrengt.

Het belastingprofiel is belangrijk voor het inschatten van het energieverbruik

op basis waarvan verschillende pompen met elkaar kunnen worden vergeleken.

Je bent er nu klaar voor om jouw vers opgedane kennis over belastingprofielen
in te zetten om betere pompkeuzes te maken.

Cursus overzicht

Modules
Modules: 3
Doorlooptijd
Doorlooptijd: 20 minuten
Moeilijkheid
Moeilijkheid: Gevorderd