De vijf stappen van inbedrijfstelling

Ontdek hoe een grondige inbedrijfstelling zorgt voor een betrouwbare werking en de efficiëntie in ontziltingssystemen verhoogt

Pompen spelen een belangrijke rol in alle stadia van het ontziltingsproces - van inname en behandeling tot omgekeerde osmose en distributie. Om vanaf het begin te zorgen voor een efficiënte en betrouwbare werking is het van belang een grondige inbedrijfstelling voorafgaand aan het opstarten uit te voeren.
 
Het belangrijkste doel van inbedrijfstelling is ervoor te zorgen dat alle pompen correct geïnstalleerd, uitgelijnd en goed beveiligd zijn. Maar in onze ervaring kan men het beste een inbedrijfstelling uitvoeren door zich te richten op het hele systeem, niet alleen de pompen.

Laten we eens kijken naar hoe dit gedaan kan worden, door onderstaande 5 algemene stappen te volgen: Veiligheidscontrole, installatiecontrole, test van de werking, kalibratie en overdracht.

Een veiligheidscontrole zorgt ervoor dat alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen zijn getroffen om zowel de operators als de apparatuur te beschermen.

De servicetechnicus controleert op potentieel schadelijke installatiefouten, zoals defecte elektrische aansluitingen, en zorgt ervoor dat alle internationale en lokale veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen. Als de veiligheidsmaatregelen in orde zijn, is de volgende stap een uitgebreid onderzoek van de mechanische en elektrische aspecten van de installatie.

Maar eerst moeten de kenmerken van het gepompte medium en de omgevingsomstandigheden worden geverifieerd. Deze informatie is cruciaal om ervoor te zorgen dat het systeem volgens planning presteert, om het systeem op een later moment te kalibreren en om de apparaten te controleren die de pompen beschermen.

Bij de mechanische controle moet erop worden gelet dat pompen goed zijn bevestigd en uitgelijnd, dat alle aansluitingen en bouten goed zijn vastgezet, en dat alle leidingen volgens de aanbevelingen zijn geïnstalleerd.
 
Daarnaast is het van belang om te controleren dat er ontluchters zijn geïnstalleerd vóór en na de omgekeerde osmosemembranen om het systeem te ontluchten en te vullen. En dat manometers, debietmeters en sensoren de informatie geven die u nodig hebt voor het uitbalanceren van het systeem.

Tijdens de elektrische controle is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de voeding en voedingskabels in overeenstemming zijn met de typeplaatjes en dat het aardingssysteem veilig is voor elektronische apparaten, zoals aandrijvingen met variabele frequentie. Het is ook van groot belang dat alle digitale en analoge signalen en configuraties voor automatisering of afstandsbediening naar verwachting functioneren. Dit omvat variabele selectie van werkpunten, externe start/stop, waarschuwings- of alarmsignalen, enzovoorts.

Als alle elektrische en mechanische installaties in orde zijn, is het tijd om het systeem aan te zetten en de prestaties ervan te testen. Dit moet gebeuren volgens de documentatie die bij de pompen wordt verstrekt.

Zodra het systeem actief is en draait, moet er een uitgebreide meting van onbehandeld water, productiewater en brijn worden uitgevoerd. Belangrijke parameters zijn onder andere stroming, druk, temperatuur, PH-waarde en geleidbaarheid.

Door deze gegevens in de ontwerpfase te vergelijken met de verkregen waarden is het mogelijk het systeem te kalibreren en uit te balanceren.

Als het systeem uitgerust is met een apparaat voor energieterugwinning moet hier primair de nadruk op liggen, vanwege het grote energiebesparingspotentieel.

In deze fase van de inbedrijfstelling is het ook van essentieel belang om de aangepaste dosering van de doseerpompen te controleren die gebruikt worden voor chemische behandeling. Zo zorgt u dat het water goed behandeld wordt voordat het bij de omgekeerde osmosemembranen aankomt en dat het schone proceswater de juiste chemische samenstelling bereikt. Bovendien blijft het gebruik van dure chemicaliën tot een absoluut minimum beperkt als de doseerpompen correct gekalibreerd zijn.

Na een geslaagde kalibratie is het van belang om te controleren dat het systeem precies presteert zoals bedoeld in de ontwerp- en selectiefase.
 
Tot slot moet de spoelprocedure worden getest. Goed spoelen voorkomt voortijdige corrosie en verhoogt de betrouwbaarheid van het systeem.
 
Nu is het systeem klaar voor gebruik. Het is belangrijk dat degene die de installatie elke dag bedient alle informatie en instructies krijgt die nodig zijn voor het soepel laten draaien van het systeem, waaronder onderhoudsvoorschriften, spoelinstructies en het correct starten en stoppen van het systeem. Een goede overdracht na de inbedrijfstelling zal zorgen voor een jarenlange betrouwbare en efficiënte werking.
 

 

Cursus overzicht

Modules
Modules: 3
Doorlooptijd
Doorlooptijd: 20 minuten
Moeilijkheid
Moeilijkheid: Advanced